XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Профілактика і запобігання соціальних конфліктів


Автор:
Л.І. Березовська, О.С. Юрков
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.16 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчально-методичний посібник «Психологія конфікту» містить 13 тем, що розкривають: загальні засади психології конфлікту, історію конфліктологічної думки, методологічні принципи та методи дослідження, структуру та динаміку конфліктів, причини конфліктів, конфлікти в різних сферах взаємодії людей міжособистісні та міжгрупові конфлікти, внутрішньоособистісні конфлікти, профілактику та управління конфліктами. Схематичні зображення, контрольні запитання, тестові завдання, основна та додаткова література допомагають усвідомити і засвоїти основи дисципліни.
Автор:
Л.М. Герасіна, М.П. Требін, В.Д. Воднік та ін.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
793 Кб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розкривається теорія конфлікту, що концептуалізована багатьма соціальними науками, та проблеми юридичної конфліктології, яка в межах правового підходу наближається до предмета конфліктологічної науки.
Автор:
Л.О. Котлова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.23 Мб
Тип документу:
Посібник
У лекціях розкрито систему знань про конфліктологію як науку, описано історію становлення та сучасний стан цієї дисципліни. Наведена характеристика конфліктних ситуацій; класифікація, причини виникнення та динаміка розвитку конфліктів; описано методи ефективного управління ними. Курс лекцій побудований як навчальний посібник, який можна використовувати під час підготовки студентів у системі базової та після-дипломної освіти (педагоги, психологи, практичні психологи, соціальні педагоги), а також для самостійного вивчення конфліктології.
Автор:
М.В. Цюрупа
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
113 Кб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник «Основи конфліктології та теорії переговорів» підготовлений на базі прочитаних у Київському університеті туризму, економіки і права авторських лекцій і має на меті надати базові положення з двох дещо відмінних курсів «Конфліктології» та «Теорії ведення переговорів». На відміну від більшості підручників, які вийшли останнім часом на теренах України, у цьому навчальному посібнику органічно поєднано розкриття закономірностей появи і вирішення конфліктів у таких сферах суспільного життя, як економіка, туристичний бізнес, з висвітленням принципів та фабули ведення переговорів як одного з найбільш ефективних шляхів вирішення конфліктів. Особлива увага приділена способам вирішення конфліктів у туристичному бізнесі. Посібник буде корисним студентам, магістрам, аспірантам, які спеціалізуються в галузі міжнародних економічних відносин, організації туристських обмінів, менеджменту і управління.
Автор:
В.Я. Галаган, В.Ф. Орлов, О.М. Отич, О.О. Фурса
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.27 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчально-методичному посібнику викладено теоретичні основи конфліктології з урахуванням особливостей виникнення, розвитку і розв'язання конфліктів у навчальних закладах. Зміст посібника охоплює навчальний план і програму курсу Конфліктологія для студентів і магістрантів вищих технічних навчальних закладів; зміст лекцій, плани практичних занять; тематику контрольних робіт та критерії їх оцінювання, питання до заліку, а також список рекомендованої літератури. У додатках містяться тести для самоконтролю та самодіагностування, матеріал для аналізу конфліктних ситуацій. Запропонований матеріал сприятиме вивченню навчального курсу, підготовці до практичних занять, проведенню підсумкового контролю знань, визначенню рівня професійної компетентності майбутніх спеціалістів і магістрів, викладачів вищих навчальних закладів. Для студентів денної, дистанційної та заочної форм навчання у вищих навчальних закладах.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 10 151