XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Групова динаміка та комунікації


Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.2 Мб
Тип документу:
Книга
«Моя бізнес-модель - група Бітлз. Чотири хлопця контролювали негативні прояви один одного. Вони врівноважували один одного, і загальний підсумок виявився більше суми окремих частин. Ось як я дивлюся на бізнес: великі справи не робляться однією людиною, вони відбуваються командою» Стів Джобс , засновник Корпорації Apple У результаті вивчення теми студенти набудуть компетенції: знати: особливості управління командами за технологією Agile; характеристика сутності agile-підходів: scrum і kanban; поняття, переваги і можливі дисфункції віртуальної команди; різновиди віртуальних робочих команд; складові ефективної діяльності віртуальної робочої команди; сутність, основні принципи і заповіді комп'ютерної етики; етичний кодекс розробників програмного забезпечення; зміст поняття «хакерство»; чинники розвитку хакерського руху в Україні; загальні принципи хакерської етики; вміти: організувати ефективну діяльність віртуальної робочої команди; оптимально визначати часи зборів віртуальної робочої команди; застосовувати принципи комп'ютерної та хакерської етики;
Автор:
Виноградова О.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.83 Мб
Тип документу:
Книга
«Командна робота – це здатність рухатися до єдиного бачення. Це здатність керувати індивідуальними талантами у організаційних цілях. Це паливо, яке дозволяє звичайним людям досягати надзвичайних результатів» Ендрю Карнегі Карнегі. У результаті вивчення теми студенти набудуть компетенції: знати: сутність групової динаміки; основний зміст поняття «команда» та її ознаки; відмінності команди від групи; складові процесу командоутворення; характеристику рівнів розвитку команди; складові кривої командної ефективності; чинники, що визначають соціально-психологічний клімат групи; проблеми міжкомандної координації в груповій роботі; «Підводні камені» в роботі команд. етапи проведення тимбілдинг - тренінгів; вміти: застосовувати навички підвищення групової згуртованості; застосовувати інструменти перетворення групи в команду; залучати заходи тимбілдингу; використовувати навички групової саморегуляції засобами внутрігрупового контролю.
Автор:
Виноградова О.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.14 Мб
Тип документу:
Методичні рекомендації
Автор:
Виноградова О.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.9 Мб
Тип документу:
Методичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни Групова динаміка та комунікації Тема 6. Група і групова поведінка Виноградова О.В.
Автор:
Виноградова О.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.86 Мб
Тип документу:
Методичні рекомендації
У результаті вивчення теми студенти набудуть компетенції: знати: сутність та типи міжособистісних стосунків; сутність, критерії різновиди міжособистісної суміснос­ті; сутність та типи конфлікту; стадії протікання конфлікту; причини виникнення конфліктних ситуацій; симптоми і тактики конфлікту; чинники, що впливають на хід конфлікту; місце конфліктів в професійних комунікаціях та шляхи їх вирішення; вміти: вирішувати суперечки в групах; проявляти стійкість та готовність до конфліктів в професійних комунікаціях; формувати стратегію поведінки у конфліктних ситуаціях; залагоджувати конфліктні ситуації та запобігати їхньому виникненню
Автор:
О. В. Виноградова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.61 Мб
Тип документу:
Методичні рекомендації
Автор:
О.О. Олійник
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
7.23 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розглянуто теоретичні положення та практичні аспекти реалізації соціальної відповідальності людни, бізнесу, інститутів громадянського суспільства та держави.
Автор:
Виноградова О.В., Євтушенко Н.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
10.47 Мб
Тип документу:
Посібник
В навчальному посібнику «Групова динаміка і комунікації» представлено узагальнені основи теоретичного дослідження і практичного досвіду. Розглянуто особливі навички особистості з питань: успішної адаптації до нового колективу, вмілого керування своїм часом та стресами, запобігання конфліктним ситуаціям, ефективного вирішення завдань між учасниками команди, усвідомлення своєї ролі у житті, відкриття здатностей до самоконтролю і самокорекції своєї особистості. Охарактеризовано зміст та основні етапи процесу управління групами, особливості динаміки розвитку групи і команди. Виявлені соціально-психологічні ефекти групової роботи та галузеві особливості ефективної командної діяльності. Значну увагу приділено питанням щодо формування навичок відповідних професійних і особистісних компетенцій, пов'язаних з ефективною побудовою групової роботи і комунікацій в професійному контексті; отримання практичних навичок застосування методів діагностики і управління груповою динамікою в групових і командних видах професійної взаємодії; розробки комунікативної компетентності для ефективної професійної діяльності. Посібник може бути корисним управлінському персоналу та фахівцям маркетингових служб підприємств, викладачам та аспірантам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Автор:
О.О. Охріменко, Т.В. Іванова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.08 Мб
Тип документу:
Посібник
Розглянуто теорію, методологію та практику соціальної відповідальності людини, держави та корпорації. Деталізовано еволюцію розвитку, концепції та моделі соціальної відповідальності. Розкрито механізми формування соціальної відповідальності на рівні відносин між роботодавцями та працівниками, контрагентами, корпораціями та владними структурами. Приділено увагу нефінансовій звітності, що виступає інструментом розвитку соціальної відповідальності. Приведено методичні підходи щодо оцінювання ефективності соціальної відповідальності. Презентовано стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні. Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Буде корисним для керівників органів влади усіх рівнів та підприємств, науковців, викладачів, аспірантів.
Автор:
За ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.8 Мб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику узагальнено та систематизовано матеріал із основ психології та етики спілкування у сфері управління, ділових відносин, наукової організації праці. Широко висвітлені питання спілкування як соціального феномену, функцій спілкування, значення невербального спілкування в ділових стосунках, форм та стилів ділового спілкування, вимог до сучасного керівника, стилів управління, службового етикету, морально-етичних проблем особистості. Розглянуто природу виникнення виробничих конфліктів та способи їх розв’язання. Наведено конкретні приклади щодо організації роботи сучасного менеджера, керівника. Посібник дасть змогу ознайомитися з теорією, методами, методологією та мистецтвом ділового спілкування, управлінської діяльності в сучасних умовах організації виробництва, практично оволодіти відповідними навичками та вміннями. Етика ділового спілкування: / за редакцією Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук / Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007— 344 с. ISBN 978-966-364-476-9
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 2 040