XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій

Інноваційний зміст навчання

Загальна інформація
Переваги вступу на кафедру Мобільних та відеоінформаційних технологій
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Методична робота
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо до навчання
Партнери кафедри
Відгуки
Підготовка фахівців
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Дистанційне навчання
Публічне обговорення освітньо-професійних програм

Інноваційний зміст навчання

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "172 - Електронні комунікації та радіотехніка" кафедри Мобільних та відеоінформаційних технологій та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Інноваційні зміни навчання кафедри МВТ

Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій Державного університету телекомунікацій навчає студентів тому, що потрібно і так як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і техніки в галузі телекомунікацій, та, безперечно, орієнтовані на компетенції наших компаній-партнерів.

Але запорука успіху не тільки в якісній теоретичній підготовці, а і в практичній складовій навчання. Всі практичні заняття на кафедрі Мобільних та відеоінформаційних технологій проходять з використанням навчально-матеріальної бази єдиного в Україні центру інфокомунікаційних технологій на базі обладнання компаній Ericsson, Siemens, ZTE, Radwin останнього покоління.

Наша кафедра тісно співпрацює з вітчизняними операторами мобільного зв’язку Київстар, Vodafone і lifecell, які є потенційними замовниками наших випускників зі спеціальності 172 «Електронні комунікації та радіотехніка» (спеціалізація «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення»).

В межах навчального процесу по всіх курсах підготовки студентів зі спеціальності 172 «Електронні комунікації та радіотехніка​​​​​​​» студентам видаються сертифікати компаній-партнерів lifecell, Giraffe і Radwin.

Тільки в Державному університеті телекомунікацій ректором університету розроблена концептуально нова освітня модель «12 кроків до якісної освіти», яка забезпечує підготовку конкурентоспроможних фахівців, які повною мірою відповідатимуть потребам сучасного ринку праці.

Концептуально нова освітня модель «12 кроків до якісної освіти»

1

Підготовка по спеціальності починаючи з першого курсу

Вже з першого курсу наші студенти кафедри Мобільних та відеоінформаційних технологій отримують теоретичні і практичні знання, які направлені на підготовку за спеціалізацією Мобільні та відеоінформаційні технології, що здійснюється на основі сучасних технологій та компетенцій компаній-партнерів кафедри, до яких належать:

 • Розуміння процесів та моделювання і розрахунок спектру сигналу, модуляції і кодування. (Vodafone)
 • Вільне орієнтування серед сучасних телекомунікаційних технологій та тих, що з‘являються на ринку зв‘язку, або рекомендовані Міжнародним союзом електрозв‘язку (МСЕ) чи іншими міжнародними організаціями для застосування. (Lifecell)
 • Вміти розподілити задачу проектування мультисервісної мережі на взаємопов‘язані складові, визначати порядок проектування мережі, визначати сукупність нормативних документів, що необхідно використовувати при проектуванні мережі, визначати ролі та взаємодію організацій, що приймають участь у проектуванні мережі, використовувати системи автоматизованого проектування. (Київстар)
 • Планувати інноваційні види послуг, впроваджувати нові інформаційні технології, працювати з новим програмним забезпечення цих додаткових видів послуг. (Lifecell, Vodafone, Київстар)

2

Дисципліна «Бездротові телекомунікаційні мережі»

На першому курсі тільки на кафедрі Мобільних та відеоінформаційних технологій для студентів спеціалізації викладається дисципліна «Бездротові телекомунікаційні мережі» і є однією з фундаментальних дисциплін професійної підготовки фахівців-зв'язківців. Навчальна дисципліна знайомить з основами побудови сучасних радіотелекомунікаційних систем та основними тенденціями їх розвитку. Особливу увагу приділено вивченню умов функціонування радіосистем, методам оцінки ефективності радіоліній при різноманітних способах ведення радіозв'язку, аналізу завадостійкості радіосистем, шляхам підвищення ефективності радіотехнічних систем передачі інформації за рахунок адаптації до умов ведення радіозв'язку, структурам систем адаптивного управління, методам та пристроям контролю якості радіозв'язку, загальним питанням проектування систем та комплексів радіозв'язку. Студенти набувають навиків проводити аналіз архітектури сучасних радіотелекомунікаційних мереж, окремих технічних рішень мереж радіозв'язку; обґрунтовувати технічні характеристики засобів та комплексів радіозв'язку та проводити вибір раціональних шляхів підвищення їх ефективності.

В результаті вивчення дисципліни в нашого студента сформуються уміння налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті. Також, студент чітко усвідомить яке місце займає наша спеціальність на ринку праці у галузі телекомунікацій, та стане на крок ближчі до розуміння де і ким він зможете працювати.

3

Для всіх спеціальностей обов’язково викладаються наступні дисципліни:

На 1 курсі - «Налаштування та застосування супутникового зв'язку Starlink». У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: основні положення обладнання Starlink; особливості використання систем супутникової передачі даних на обладнанні Starlink; методи комутації та передачі даних; багатостанційний доступ у системах супутникової передачі даних на обладнанні Starlink; умови використання супутникових технологій в Україні; застосування систем супутникового зв’язку для надання послуг. Вміти: розрізняти типи супутникових систем та комплексів; виконувати розрахунки параметрів супутникових систем і мереж.

На 1 та 2 курсах«Ділові комунікації».  В результаті вивчення дисципліни студент може:

знати: поняття ділової комунікації; загальні теоретичні основи комунікативного процесу; види і форми ділової комунікації; види комунікативних бар'єрів; про невербальної стороні процесу комунікації;

вміти: визначати види і форми ділової комунікації; визначати види комунікативних бар'єрів;

володіти практичною інформацією про види і форми ділової комунікації, видах комунікативних бар'єрів.

Та, «Групова динаміка і комунікації». Результатом вивчення дисципліни є набуття студентами таких компетенцій:

 • оцінювати та аналізувати неформальну структуру групи, визначати схильність до певної групової ролі;
 • застосовувати техніки активного вислуховування, малої розмови, передачі конструктивного зворотнього звязку; сприйняття критичного зворотнього зв’язку;
 • застосовувати теніки контролю емоційного напруження та вирішення конфліктів;
 • проводити ефективні наради, робочі зустрічі;
 • створювати формальну презентацію хорошої якості;
 • володіти принципами усної комунікації та аргументації.

Для сучасного фахівця вкрай необхідним є знання особливостей підприємницької діяльності в реальному бізнес-середовищі. Тому на 4 курсі для студентів усіх спеціальностей введено дисципліну «Засади відкриття власного бізнесу». Результатом вивчення дисципліни є набуття студентами таких компетенцій:

Крок перший. Знайти бізнес-ідею;

Крок другий. Вивчити конкурентів;

Крок третій. Створити бізнес-план;

Крок четвертий. Зареєструвати бізнес;

Крок п'ятий. Почати роботу.

На 4-му курсі «Хмарні технології», «Штучний інтелект», по закінченню яких студент вмітиме та знатиме: основні принципи функціонування інформаційних технології за парадигмою «хмарних обчислень»; моделі розгортання хмарних платформ; поняття ІТ-інфраструктури та можливості застосування хмарних технологій у процесі її розгортання; функціональні можливості загальнодоступних платформ Google Apps та Micorosoft Office 365; принципи адміністрування облікових записів користувачів цим систем; інфраструктуру приватних хмарних платформ; логіку розгортання приватних хмарних платформ (на прикладі Cloudstack або Eucalyptus); авторизація та безпека в Windows Azure Active Directory; принципи зберігання та обробки даних з Windows Azure Storage і Windows Azure SQL; засади забезпечення доступу до ресурсів підприємства з використанням Service Bus в Cloud Services; особливості застосування хмарних технологій у навчальному процесі; знати: сутність роботи в експертних системах, вміти програмувати за допомогою логічної мови програмування високого рівня та знати основи та принципи створення систем штучного інтелекту.

В результаті вивчення дисципліни „Штучний інтелект” студент повинен вміти: застосовувати отримані навики роботи при створенні експертних систем та вміти вирішувати складні інженерні задачі за допомогою логічної мови програмування високого рівня.

4

Поглиблене вивчення англійської мови протягом усіх років навчання

На 1–2 курсі – 3 пари занять на тиждень націлених на вивчення комунікативних і практичних знань, які допомагають студентам в освоєнні сучасного апарату галузі телекомунікацій, на 3-5 курсах – по 2 пари на тиждень. На цих парах студенти освоюють на професійному рівні засади спеціалізації “Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення”. Серед розділів галузі телекомунікацій вивчаються такі інноваційні напрямки: Wireless Communications; Cellular Systems; Fading, Shadowing, and Link Budgets; Microwave and Higher Frequencies; Practical Aspects of Wireless Systems; OFDM; MIMO; Wireless System Performance; Core Network Evolution; 4G Networks; 5G Networks. Що забезпечує можливість студенту володіти технічною англійською мовою на рівні міжнародного стандарту В2.

Компанії партнери кафедри Київстар, Vodafone, lifecell, Giraffe і Radwin за умови знання англійської мови студентами на рівні міжнародного стандарту В2 приймають випускників кафедри Мобільних та відеоінформаційних технологій поза конкурсом.

5

Обсяг практичних занять складає не менше 50%

З метою задоволення зростаючого попиту українського суспільства на підготовку фахівців вищої кваліфікації, які не лише володіють теоретичними знаннями, але й мають практичні навички ефективно їх застосовувати в процесі експлуатації сучасного обладнання, на кафедрі телекомунікаційних систем створена та постійно оновлюється лабораторна база, що інтегрована до загальної лабораторної мережі Навчально-наукового інституту телекомунікацій. Зазначимо, що половина занять проводяться практично.

Цьому сприяє обладнання наших лабораторій, оновлені лекції, практичні заняття та методичні матеріали, спрямовані на вивчення особливостей побудови та функціонування мережевих технологій цифрових стільникових систем стандартів GSM і CDMA, систем UMTS та систем LTE Advanced Pro, принципів організації радіомереж та основні технічні характеристики радіоінтерфейсів і обладнання систем цифрового радіозв’язку нового покоління, перспективних технологій і особливостей реалізації цифрових систем радіозв’язку наступного покоління: нові алгоритми формування та обробки сигналів в системах радіозв'язку, принципи обробки сигналів у системах MIMO, принципи цифрового діаграмоутворення, системи та мережі цифрового радіозв'язку з ортогональними несучими, з просторово-часовим кодуванням та стандарту 4-го покоління LTE, фемтостільники в мережах мобільного зв'язку нового покоління, сенсорні мережі зв'язку, технічні аспекти побудови мобільних мереж цифрового мультимедійного інтерактивного мовлення. Студенти набувають навиків проводити аналіз архітектури сучасних мережевих технологій мобільного зв'язку, окремих технічних рішень мереж сучасних систем стільникового зв'язку, вибору раціональних варіантів при впровадженні нових мережевих рішень в сучасних та перспективних системах мобільного наземного та супутникового зв'язку.

6

Сучасна теоретична підготовка

Кафедрою Мобільних та відеоінформаційних технологій викладаються основні дисципліни, які дозволяють студентам опанувати стандарти мобільного зв’язку у розрізі поколінь від третього до п’ятого.

Навчальні дисципліни, закріплені за кафедрою, відносяться до циклу дисциплін базової професійної та практичної підготовки на освітні ступені бакалавр за спеціалізацією “Мобільні та відеоінформаційні технології” та магістр за спеціалізацією “Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення”.

Опанування дисципліно нерозривно пов’язано з практичними питаннями застосування студентами усього спектру мобільних послуг.

Згідно вимог навчального плану змісту кожної дисципліни обов'язково проводяться лекції - як теоретична підготовка і практичні заняття на обладнанні компаній Ericsson, Siemens, ZTE, Radwin та, лабораторні заняття на обладнанні компаній Giraffe, Radwin і Лабораторія цифрового телебачення і радіомовлення - як практична складова навчання.

7

Договори з провідними телекомунікаційними компаніями

Результатом праці колективу кафедри стало укладання угод з наступними компаніями: Ericsson, Siemens, ZTE, Radwin, Київстар, Vodafone, lifecell і Giraffe. Це дозволило розробити ряд лабораторних робіт для дисциплін професійної підготовки за спеціалізацією «Мобільні та відеоінформаційні технології», а також організувати курси підвищення кваліфікації фахівцям в галузі телекомунікацій.

8

Якісна практична підготовка

Чудово розуміючи, що перспективи працевлаштування та розмір заробітної платні випускників Університету будуть залежати від отриманого досвіду практичного використання обладнання, яке реально використовується в галузі телекомунікацій та сфері інформатизації, для навчання студентів на кафедрі Мобільних та відеоінформаційних технологій створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів Ericsson, Siemens, ZTE, Radwin та з використанням програмного комплексу АТОЛ. Який складає засоби формування геоінформаційних систем та засоби розрахунку параметрів мережі мобільного зв’язку, що розташовані на заданій території. В результаті застосування засобів формування геоінформаційних систем отримаємо електронну географічну карту території для розміщення мережі мобільного зв'язку, що надає можливість проведення розрахунків параметрів географічних об’єктів, які обумовлюють специфічні особливості поширення сигналів мережі. Засоби розрахунку параметрів мережі мобільного зв'язку програмного комплексу дозволяють сформувати та розрахувати мережу, що відповідає встановленим вимогам якості.

9

Удосконалення розподілу навчальних годин, вивчення дисциплін загальної підготовки протягом всіх семестрів

При підготовці бакалаврів зі спеціалізації Мобільних та відеоінформаційних технологій розподіл годин навчального плану здійснюється з розрахунку — 25% на дисципліни загальної підготовки і 75% на дисципліни професійної підготовки, до яких відносяться СИСТЕМИ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ,  ГЕНЕРУВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ СИГНАЛІВ, МЕРЕЖІ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ та БЕЗДРОТОВІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ.

Дисципліни професійної підготовки розподіляються 37,5% за спеціальністю і 37,5% за спеціалізацією, до яких відносяться ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ, РАДІОТЕХНОЛОГІЇ НАСТУПНОГО ПОКОЛІННЯ, МЕРЕЖЕВЕ ПЛАНУВАННЯ СИСТЕМ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ`ЯЗКУ, РАДІОЗВ`ЯЗКУ і РАДІОДОСТУПУ та ін.

10

Унікальна система підготовки з виданням сертифікатів

Державний університет телекомунікацій став першим навчальним закладом міста Києва, що має в своєму єдиний в Україні центр інфокомунікаційних технологій на базі обладнання компаній Ericsson, Siemens, ZTE, Radwin, де можна пройти підготовку і отримати сертифікат-підтвердження володіння дисципліною, обладнанням чи спеціалізацією від міжнародних виробників телекомунікаційного обладнання.

Ми продовжуємо активну роботу щодо підтвердження міжнародними сертифікатами практичних навичок наших випускників в експлуатації сучасного телекомунікаційного обладнання та використанні останніх версій спеціалізованого програмного забезпечення.

11

Відповідність навчальної програми компетенціям роботодавців

Вивчення дисциплін загальної підготовки здійснюється з 1-го по 8-ий семестр з метою повноцінного забезпечення оволодіння студентами наступними професійними знаннями:

 • Участь у визначенні тестових специфікацій LTE обладнання;
 • Участь у тестовому виконанні та звітуванні про помилки виявлені під час тестування;
 • Участь у аналізі та діагностиці регулярних системних регресійних тестів;
 • Участь у аналізі, пошуку і усуненні несправностей складного програмного забезпечення / систем керування;
 • Розробка та створення нових сценаріїв автоматизації тестувань;
 • Прийняття участі у вдосконаленні стратегії автоматизації тестування та внутрішніх засобів автоматизації.
 • Інтеграція LTE рішень на різних платформах;
 • Участь у інтеграції коду та перегляду коду інтеграції LTE рішень;
 • Участь у виборі специфікацій та критеріїв приймання інтеграції LTE рішень;
 • Аналізувати та вирішувати будь-які можливі проблеми в рамках комплексного рішення впровадження LTE.
 • Покращення продуктивності мережі шляхом зміни параметрів мережі (частоти, коди скремблювання, списки сусідніх стільників, коди зон покриття, нахили антен, азимути, потужність);
 • Визначення не працюючих стільників;
 • Визначення стільників де якість обслуговування клієнтів є незадовільною;
 • Брати участь у номінальному плануванні мережі, визначенні пріоритетів при плануванні мережі, визначенні прибутковості мережі;
 • Виконання управління ємністю мережі;
 • Впровадження та оцінка нових функцій радіо в мережі;
 • Аналіз тест-драйвів радіо обладнання.

Встановлене в лабораторіях кафедри обладнання, що відповідає критеріям мереж п’ятого покоління, і актуальність котрого перекриватиме майбутні вимоги роботодавців в галузі телекомунікацій щонайменше 5 років, дозволить студентам отримати практичні навички роботи з телекомунікаційним обладнанням, та підвищить їх конкурентоздатність на ринку праці нашої галузі.

12

Стажування, практики, працевлаштування

Проведення практик студентів організовано та проводиться в компаніях-партнерах кафедри Мобільних та відеоінформаційних технологій (lifecell, Giraffe і Radwin).

На кафедрі проводиться активна робота з метою розширення кола партнерства з телеком-компаніями, що дозволить створити нові напрямки для стажування та подальшого працевлаштування наших студентів.

 

В результаті здійснення інноваційного змісту навчання випускник кафедри Мобільних та відеоінформаційних технологій володіє теоретичними знаннями виконання вимог компетенцій роботодавців і практичними уміннями і навиками їх здійснення.

Реалізація цієї концептуально нової освітньої моделі забезпечує підготовку конкурентоспроможним фахівців, які повною мірою відповідатимуть потребам сучасного ринку праці.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 136
тел. (044) 249-25-04

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 5 016