XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Законодавчо-нормативна база

Накази МОН

Закони України
Укази Президента України
Постанови Кабінету Міністрів
Листи МОН
Рішення Колегії МОН

Накази МОН

 • Наказ МОН України від 08.04.1993 року № 93 Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України.
 • Наказ МОН від 01.08.1996 № 257 Про затвердження Положення про порядок призначення стипендій Верховної Ради України студентам вищих закладів освіти.
 • Наказ МОН від 8  грудня 1995 р. № 340 Про затвердження Положення про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України.
 • Наказ МОН від 15.07.1996 року № 245 Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти.
 • Наказ МОН від 6  червня 1996 р. № 191/153 Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих закладах освіти.
 • Наказ Міністерства освіти України від 31.07.1998 року № 285 Про порядок розробки складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою.
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 року № 450 Норми часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів.
 • Наказ МОН від 24.12.2003 № 847 Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.
 • Наказ МОН від 24 грудня 2004 р. № 976 Примірне положення про організацію і зміст роботи кафедри,  предметної (циклової) комісії фізичного виховання вищого навчального закладу.
 • Наказ МОН від 21  січня 2004  р. № 40 Про затвердження Положення про дистанційне навчання.
 • Наказ МОН від 29.11.2011 № 1377 Про внесення змін до наказу МОН України від24.12.2003 №847
 • Наказ МОН від 27.09.2011р. №1121 Про затвердження Примірного договору про направлення на навчання студентів, стажування аспірантів та наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном вищими навчальними закладами III – ІV рівнів акредитації.
 • Наказ Міністерства № 1475 від 20.12.2011 "Про затвердження Положення про національну систему рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів".
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.03.2013 року № 48 Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів.
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.05.2013 року № 635 Про затвердження Примірного положення про академічну мобільність студентів вищих навчальних закладів України.
 • Наказ МОН від 24.05.2013 року № 584 Про затвердження Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України.
 • Наказ Міністерства № 1541 від 01.11.2013 р. (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 р. за № 2004/24536) "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства".
 • Наказ Міністерства № 1518 від 30.10.2013 р. (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 р. за № 1857/24389) "Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями".
 • Наказ Міністерства освіти Укранауки України від 09.01.2013 року № 12 Примірне положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України.
 • Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністра оборони України від 13.04.2005 року № 221/217 Інструкція Про організацію освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України.
 • Наказ МОН від 4  січня 2006 р. № 4 Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і  масового спорту у вищих навчальних закладах.
 • Наказ МОН від 29.10.2013 року № 1510 Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів .
 • Наказ МОН від 25.04.2013 р. №466 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за № 703/23235) Про затвердження положення про дистанційне навчання.
 • Наказ МОН від 15.10.2014 р. № 1172 Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році
Переглядів: 9 619