XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Законодавчо-нормативна база

Постанови Кабінету Міністрів

Закони України
Укази Президента України
Накази МОН
Листи МОН
Рішення Колегії МОН

Постанови Кабінету Міністрів

 • Постанова КМУ від 28  жовтня 1994  р. № 744 Про затвердження Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам.
 • Постанова КМУ від 5  вересня 1996 р. № 1074 Про затвердження положення про державний вищий навчальний заклад.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.1996 року № 200 Про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти.
 • Постанова КМУ від 22  серпня 1996 р. № 992 Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів,  підготовка яких здійснювалась за державним замовленням.
 • Постанова КМУ від 12 листопада 1997 р. № 1260 Про документи про освіту та вчені звання.
 • Постанова КМУ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. № 1260 щодо запровадження додатку до диплома європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT).
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 року № 65 Про затвердження положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту).
 • Постанова КМУ від 14  червня 2000 р. № 963 Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників.
 • Постанова КМУ від 9  серпня 2001  р. № 980 Про  заснування академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам (положення).
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 року № 978 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах.
 • Постанова КМУ від 17 серпня 2002 р. № 1134 Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад'юнктів),  докторантів,  здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів,  інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III  і IV  рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності.
 • Постанова КМУ  від 12 липня 2004 р. № 882 Питання стипендіального забезпечення.
 • Постанова КМУ від 13 грудня 2006 р. № 1719 Про перелік напрямів,  за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.
 • Постанова КМУ від 22 лютого 2006 р. № 209 Про академічну стипендію імені М. С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів Положення).
 • Постанова КМУ від 20 червня 2007 р. № 839  Про затвердження переліку спеціальностей,  за якими здійснюється підготовка фахівців у  вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.
 • Постанова Кабінету Міністрів України Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг від 8 серпня 2007 р. № 1019.
 • Постанова КМУ від 5 березня 2008 р. № 165 Деякі питання стипендіального забезпечення.
 • Постанова КМУ від 17 лютого 2010 р. № 163 про затвердження Положення про дослідницький університет.
 • Постанова КМУ від 27 серпня 2010 р. № 787 Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра.
 • Постанова КМУ від 27 серпня 2010 р. № 796 Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності.
 • Постанова КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1341 Про затвердження Національної рамки кваліфікацій
 • Розпорядження Кабміну № 1728-р від 27 серпня 2010 року Про затвердження плану заходів щодо розвитку вищої освіти на період до 2015  року.
Переглядів: 9 208