XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій

Загальна інформація

Спеціальності інституту
Наукова робота
Навчання студентів
Спортивна робота
Дозвілля і мистецтво
Самоврядування
Керівництво інституту
Контактна інформація
Матеріальна база
Новини та події
Запрошуємо до навчання

Загальна інформація


Положення про Навчально-науковий інститут інформаційних технологій


Навчально-науковий інститут інформаційних технологій здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями 121 "Інженерія програмного забезпечення", "Технології цифрового розвитку", 122 "Комп'ютерні науки", "Штучний інтелект", 123 "Комп’ютерна інженерія" та 126 "Інформаційні системи та технології".

Інститут готує фахівців, які займаються створенням, супроводом і використанням прикладних програмних систем та платформ, обробкою й аналізом експериментальних даних, методами математичного моделювання, розробкою, проектуванням інформаційних мереж. Вивчаються математичні дисципліни, теоретичні основи і методи програмування, технології створення та роботи з базами даних, теоретичні основи і технологія математичного моделювання, програмні засоби для обробки та аналізу даних.

У навчальних планах підготовки студентів до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки входять дисципліни:

Історія Навчально-наукового інституту інформаційних технологій розпочинається з 1 вересня 1990 року. Тоді денний факультет Київського філіалу Одеського електротехнічного інституту зв'язку (КФ ОЕІЗ), деканом якого був кандидат технічних наук, доцент Уваров Ростислав Васильович було реорганізовано в факультет автоматичного електрозв'язку. Деканом факультету з дати його створення був кандидат технічних наук, доцент Марков Сергій Юхимович. З 1998 року по липень 2004 року факультет очолював кандидат технічних наук, доцент Шестак Ігор Васильович. З серпня 2004 року по серпень 2006 року деканом факультету був доктор технічних наук, професор Смирнов Володимир Сергійович. З 1 вересня 2006 року по серпень 2014 року факультет Інформаційних технологій, який увійшов до складу Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації Університету, очолював кандидат технічних наук, доцент Твердохліб Микола Григорович. 1 вересня 2014 року деканом факультету призначено кандидата технічних наук, доцента Бондарчука Андрія Петровича. У звязку зі збільшенням кількості студентів, більш ніж в два рази, з 1 травня 2019 року факультет ІТ було реорганізовано в окремий інститут - Навчально-науковий інститут інформаційних технологій


Кафедри Навчально-наукового інституту Інформаційних технологій

Кафедра Інженерії програмного забезпечення

На сьогодні програмісти є найбільш затребуваними фахівцями на ринку ІТ-праці, як розробники програмного забезпечення для комп’ютерних систем і телекомунікаційних мереж.

Інженерія програмного забезпечення – це спеціальність, що готує фахівців, які здатні забезпечити розв’язання складних задач та практичних проблем проектування, розроблювати та тестувати програмні системи, створювати та обслуговувати програмне забезпечення різного призначення, супроводжувати та забезпечувати якість програмного забезпечення.

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма (для освітнього рівня «Бакалавр»): Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма (для освітнього рівня «Магістр»): Інженерія програмного забезпечення

Освітня-наукова програма (для третього рівня вищої освіти (Доктор філософії)): Інженерія програмного забезпечення

Актуальну інформацію щодо вступу на кафедру ІПЗ ви можете знайти за посиланням.

Завідувач кафедри ІПЗ

Замрій Ірина Вікторівна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Кабінет 323, irinafraktal@gmail.com

 

Кафедра Технологій цифрового розвитку

Технології цифрового розвитку – це один з найбільш актуальних та необхідних напрямків спеціальності інженерія програмного забезпечення. Сучасний час є найбільш сприятливим для технологічних досягнень, інноваційних рішень та цифровізації різних сфер. Освітня програма носить прикладний характер та направлена на дослідження в галузі інформаційних технологій, підготовку фахівців, здатних використовувати та впроваджувати новітні технології, пов'язані з розробкою, супроводженням та забезпеченням якості програмного забезпечення.

Освітня програма дозволяє сформувати ІТ-спеціаліста з навиками розробки  мобільних додатків, комерційних ІТ платформ, електронних сервісів державних послуг, систем електронного документообігу, технологій, що забезпечують цифровізацію.

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма (для освітнього рівня «Бакалавр»): Технології цифрового розвитку

Актуальну інформацію щодо вступу на кафедру ІПЗ ви можете знайти за посиланням.

Завідувач кафедри ТЦР

Жебка Вікторія Вікторівна

доктор технічних наук, доцент

Телефон: (073)050-83-00

Кабінет 226

Кафедра Комп’ютерних наук

Фахівець «Computer Science» – це керівник і технічний ІТ фахівець в рівній мірі, який володіє методиками проектування комп’ютерних систем, спеціалізується в сферах: мов програмування, комп’ютерних мереж, архітектури даних. Для нього властиве унікальне поєднання технічних ІТ навичок, інтуїції, здатність до вирішення проблем і бізнес-чуття. Його цінність росте по мірі того, як впроваджуються ІТ технології.

Кафедра Комп’ютерних наук готує ІТ фахівців-практиків в областях:

  • Software Development (Розробка програмного забезпечення): реалізована підготовка Java-програміст. Мова програмування Java вивчається за програмою сертифікації Оракл та в дисциплінах рограмування мобільних пристроїв, мережне та серверне програмування. Також на кафедрі вивчаються мови програмування: JavaScript, Python, PHP, HTML;
  • Systems Infrastructure (Інфраструктура систем): реалізована підготовка в навчально-науковому центрі технологій Hewlett Packard Enterprise по міжнародним сертифікаційним курсам з серверного обладнання, мережних та хмарних технологій. Інтеграція ІТ-технологій здійснюється на заключному етапі навчання надзвичайно важливих та високотехнологічних курсів: програмно-визначена мережна інфраструктура (SDN) та організація гібридної хмари (HPE Openstack);
  • Application Technologies (Прикладні технології): реалізована підготовка із оводінням технологіями додатків (програм), на основі яких працюють системні інфраструктури різного призначення (Інтернет технології, SMART-технології, Іот).

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

Освітня програма (для освітнього рівня «Бакалавр»): Комп’ютерні науки

Освітня програма (для освітнього рівня «Магістр»): Комп’ютерні науки

Актуальну інформацію щодо вступу на кафедру КН ви можете знайти за посиланням.

Завідувач кафедри КН

Вишнівський Віктор Вікторович

доктор технічних наук, професор

Email: vish_vv@ukr.net
Телефон +38(063) 47 47 924, +38(067) 300 16 74
Viber / Telegram: +38(063) 47 47 924

 

Кафедра Штучного інтелекту

Технології штучного інтелекту дуже стрімко поширюються у всіх галузях та видах діяльності людини, стаючи невід’ємною частиною життя сучасного суспільства.

Штучний інтелект – це перспективна освітня програма підготовки фахівців з інтелектуальних технологій, здатних вирішувати складні задачі зі створення та навчання штучних нейронних мереж, розпізнавання мови та зображень, аналізу великих обсягів даних.

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

Освітня програма (для освітнього рівня «Бакалавр»): Штучний інтелект

Актуальну інформацію щодо вступу на кафедру ШІ ви можете знайти за посиланням посиланням.

Завідувач кафедри ШІ

Зінченко Ольга Валеріївна

доктор технічних наук, доцент

Email: ZinchenkoOV@gmail.com
Телефон: +38 (063) 350-32-63
Viber / Telegram: +38 (063) 350-32-63

Кафедра Комп’ютерної інженерії  

Комп'ютерні технології проникають у наше життя з шаленою швидкістю і являються незамінною її складовою.

Комп’ютерна інженерія – це спеціальність про комп’ютерну техніку та програмну інженерію, комп’ютерні мережні технології, про проектування та розробку комп’ютерних систем, апаратне та програмне забезпечення.

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Освітня програма (для освітнього рівня «Бакалавр»): Комп’ютерна інженерія

Освітня програма (для освітнього рівня «Магістр»): Комп’ютерні системи та мережі

Актуальну інформацію щодо вступу на кафедру КІ ви можете знайти за посиланням.

Завідувач кафедри КІ

Лащевська Наталія Олександрівна

кандидат технічних наук, доцент

Кабінет  218

 

Кафедра Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем

Потреба у зборі, обробці, зберіганні, розподілі і відображенні інформації з кожним днем все збільшується. І  дані процеси відбуваються завдяки сучасним інформаційним системам і технологіям.

Інженерія програмного забезпечення автоматизованих систем – це освітня програма  в межах спеціальності 126 Інформаційні системи та технології, яка містить вивчення програмних та апаратних засобів для розробки та впровадження сучасних та перспективних технологій. Як приклад, створення    Smart Sity, що є ефективною інтеграцією програмних продуктів, фізичних, цифрових і людських систем в штучному середовищі заради благополучного і всебічного майбутнього для людства.

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології

Освітня програма (для освітнього рівня «Бакалавр»): Інженерія програмного забезпечення автоматизованих систем

Освітня програма (для освітнього рівня «Магістр»): Інформаційні системи та технології

Актуальну інформацію щодо вступу на кафедру Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем ви можете знайти за посиланням.

Завідувач кафедри ІПЗАС

Сторчак Каміла Павлівна

доктор технічних наук, професор

Телефон: +38(097)946-08-09

Кабінет 204

Кафедра Вищої математики, математичного моделювання та фізики

Математика – це світ, у якому ми живемо, це мова науки та мова природи, це теоретичне серце програмування. Фізика – це наука про закономірності природи в широкому сенсі цього слова. Пізнання будь-якого об'єкта, системи, процесу, явища зводиться, по суті, до створення моделі, здебільше математичної, яка потребує подальшого вивчення та застосування. Математичне моделювання сьогодні є одним із найсучасніших напрямків, тісно пов’язаним із застосуванням комп’ютерної техніки та інформаційних технологій.

Знання основ математики, фізики та математичного моделювання є вагомим підґрунтям формування успішного фахівця в галузі інформаційних технологій.

Актуальну інформацію про кафедру ВМММФ ви можете знайти за посиланням.

Завідувач кафедри ВМММФ

Лиходєєва Ганна Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент

каб. 504
роб. тел.: (044) 249-25-03
E-mail: annalykhodieieva@gmail.com

 

Компанії-партнери Навчально-наукового інституту Інформаційних технологій

Керівництво інституту

1

Директор інституту
Бондарчук Андрій Петрович
вул. Солом'янська, 7, каб. 213
тел. (044) 249-25-11

 

1

Заступник директора інституту
Кузьміч Ірина Богданівна
вул. Солом'янська, 7, каб. 214
тел. (044) 249-25-58

Контактна інформація

Деканат
вул. Солом'янська, 7, каб. 214
тел. (044) 249-25-58

Методисти:

Алексіна Лариса Титівна
Зуб Людмила Миколаївна
Кондратюк Борис Олександрович

Толста Валентина Микитівна
Розмаїтий Дмитро Олегович

Новини

Всі новини
Переглядів: 128 787