XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Кафедра Англійської мови

Наукова діяльність

Загальна інформація
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Робота із студентами
Новини та події
Контактна інформація
Бібліотека
Методичні рекомендації
Запрошуємо до навчання
Отримати консультацію
Електронні ресурси ОПП
Дистанційне навчання

Наукова діяльність

Наукова робота є важливим шляхом забезпечення покращення як змісту навчання іноземних мов, так і якості навчання.

Наукова діяльність організується і проводиться на виконання вимог існуючої нормативно-правової бази з врахуванням міжнародних стандартів.

Напрями наукової роботи:

 • Виконання науково-дослідних робіт.
 • Підготовка навчальних посібників та підручників.
 • Публікація наукових статей у фахових виданнях.
 • Виступи на наукових конференціях і публікація тез доповідей.
 • Підготовка студентів до участі в студентських конференціях, олімпіадах.
 • Публікація на сайті університету (на сторінці кафедри Англійської мови) науково-методичних повідомлень з актуальних питань удосконалення навчання іноземних мов та ін.

ВИТЯГ зі списків науково-методичних праць НПП кафедри АМ

Янченко І. О.

 1. Yanchenko Inna (2015) Motivational strategies in teaching foreign languages to adult learners / Inna Yanchenko // Industrial Technologies and Engineering / M.Auezov South Kazakhstan State University, 2015, pp. 503–506. (SCOPUS).
 2. Міжнародна наукова конференція «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури (Бердянськ, 24-25 вересня 2015 р.).
 3. International Conference of Industrial Technologies and Engineering (ICITE 2015) (Shymkent, Kazakhstan, October 30-31, 2015).
   

Бондаренко Ю. С.

 1. Розвиток гармонійної особистості як необхідна умова формування свідомого громадянина держави у Платона//збірник тез IV Міжнародної наукової конференції «Prospects and achievements in applied and basic sciences», 9 – 12 лютого 2021 р., м. Будапешт, Угорщина. – С. 486 – 487.
 2. Філософське осмислення екологічних проблем у ноосфері В. І. Вернадського// збірник тез доповідей MATEC Web of Conferences Journal Міжнародної науково-практичної конференції «Стала транспортна система та морська логістика» 24 червня 2021 р. м. Батумі, Грузія. – С. 85 – 87. https://istsml-conf.ge/images/Workshop-ISTSML-2021_22.06_1.pdf
 3. Переваги, недоліки та перспективи дистанційного навчання студентів медико-біологічного напряму// збірник тез III Міжнародної науково-практичної конференції «Innovations and prospects of world science» 4 – 6 листопада 2021 р. м. Ванкувер, Канада. – С. 449 – 459.
 4. Environmental management as a guarantee of sustainable and safe development of world civilization/ Pechenizka S. S., Vysochanska T. M., Bondarenko Yu. S.// журнал «Наукові інновації та передові технології». Серія: «Економіка». – 2022 р. – Вип. № 1(3). – С. 71 – 80
   

Глуховська Н. А.

 1. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ) / Н.А. Глуховська// VІІI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми в системі освіти: «заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти» (17лютого 2022 року)-с.80-85
 2. Shortenings and Abbreviations in the Modern English language (based on the land management terminology) / Н.А.  Глуховська // Науковий вісник НУБіП (філологічні науки). – 2017. – №276 – С.60-64
 3. Shortenings and Abbreviations in the Modern English language (based on the information  terminology) / Н.А. Глуховська // ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ УКРАЇНА МІЖ СХОДОМ І ЗАХОДОМ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ (до150- річчя від дня народження Агатангела Кримського)  21-22 жовтня 2021 р, cт.36-38//зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конф., Київ, 21-22 жовтня 2021 р. – К., 2021. – 233 с.
 4. Комунікативний  підхід в навчанні  професійно-зоорієнтованого  мовлення студентів немовних факультетів університетів в умовах Євроінтеграції/ Н.А. Глуховська // Науковий вісник НУБіП (філологічні науки ). – 2017. – №272 – С.166-173
 5. Перекладацька  діяльність як складова фахової підготовки майбутніх філологів./  ЦІЛІ сталого розвитку третього  тисячоліття: виклики для університетів  наук  про життя: зб. наук. праць (за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції до120-річчя НУБіП України, Київ, 23-25травня  2018 р.). – К.: «Міленіум», 2018. – 406 с. С.81-83
 6. Навчання перекладу ,як  запорука підготовки  майбутніх фахівців./ Україна- Німеччина: Горизонти освіти і культури,:зб. наук. праць (за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 23-24листопада 2017 р.). – К.: «Міленіум», 2017. – 188 с. С.157-158.
   

Донцова О. С.

 1. Концепт ДРУЖБА в українській фраземіці: лінгвокогнітивний та структурний аспекти. // Мовознавчий Вісник. Збірник наукових праць. Випуск 10. Черкаси, 2019, с.300 - 304.
 2. Національно-культурна специфіка концепту ДРУЖБА в англійській та українській мовних картинах світу. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк 2019, с.178-182.
 3. Семантика та структура концептів в англійській та українській мовних картинах світу. // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції "Пріоритети германського і романського мовознавства. 4-6 червня 2020р. Луцьк, 2020, с.345-347.
 4. Особливості концепту ДРУЖБА в англійській мовній картині світу. // Innovations and Prospects of World Science. Proceedings of the XIII International Scientific and Practical Conference. Vancouver, Canada 17-19 August 2022. Perfect Publishing. Vancouver, Canada 2022. Pp.239-247. ІSBN 978-1-4879-3794-             .  
 5. Концепт в українській фраземіці. // Science and Innovation of Modern World. Proceedings of the 3-rd International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2022. Pp.598-604.
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій 
Україна, 03680,  м. Київ, вул. Солом’янська 7, каб. 328
E-mail: kaf.am328@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 14 268