XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Діяльність спеціалізованої вченої ради Д 26.861.07

Перелік документів, що подає здобувач до спеціалізованої вченої ради

Загальна інформація
Паспорти спеціальностей
Персональний склад
Архів дисертацій
Новини та подіі

Перелік документів, що подає здобувач до спеціалізованої вченої ради

Відповідно до додатку 2 Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2021 р. № 1359, здобувач подає до спеціалізованої вченої ради пакет документів, згідно з переліком:

1. Заява на ім’я голови докторської ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.

2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники).

3. Особова картка з відомостями станом на час подання документів до докторської ради, з фотокарткою за встановленою формою (2 примірники). Трудова діяльність засвідчується підписом працівника кадрової служби за останнім місцем роботи.

4. Копія диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники).

У разі, якщо документ про вищу освіту виданий закладом освіти іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія свідоцтва про визнання іноземного документа про освіту, виданої МОН (2 примірники).

Копія документа про навчання та/або стажування за кордоном (у разі підготовки дисертації на матеріалі іншої держави) (за наявності).

Копія свідоцтва про зміну імені (2 примірники) (у разі зміни здобувачем імені).

5. Витяг з наказу про зарахування до докторантури (за наявності) або іншого документа, що засвідчує початок підготовки здобувача.

6. Копія диплома про ступінь доктора філософії (кандидата наук) або копія свідоцтва про визнання наукового ступеня, виданого МОН (2 примірники).

У разі, якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені, і легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково подають переклад документа українською мовою, нотаріально засвідчений (для іноземців).

7. Висновок наукового консультанта (структурного підрозділу).

8. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів докторської дисертації, виданий закладом вищої освіти (науковою установою), де здійснювалася підготовка або до якої був прикріплений здобувач. (2 примірники).

Висновок чинний протягом одного року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у докторську раду.

Переглядів: 658