XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Кафедра Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем

Методична робота

Загальна інформація
Навчальні дисципліни спеціальності Інформаційні системи та технології
Викладацький склад
Періодичні видання
Наукова діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Партнери кафедри
Запрошуємо до навчання
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Публічне обговорення освітньо-професійних програм
Інноваційне навчання ІПЗАС
Практика, дипломування
Дистанційне навчання
Відгуки роботодавців

Методична робота

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "126 Інформаційні системи та технології" кафедри Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Методична робота являє собою комплекс заходів, спрямованих на забезпечення освітнього процесу навчально-методичною документацією, підвищенням педагогічної майстерності викладачів, вдосконаленням аудиторної та самостійної роботи студентів, поліпшенням всіх форм, видів і методів навчальної роботи з урахуванням стану і перспектив розвитку ІТ компаній, для яких кафедра готує фахівців. Основна мета методичної роботи - створення умов, що сприяють підвищенню ефективності та якості навчального процесу.

У навчальному процесі застосовуються сучасні активні та інтерактивні технології навчання (тренінги, дискусії, кейс-методи, комп'ютерна профдіагностика, тести, презентації та ін.), електронні видання, сучасні програмні продукти, комп'ютерне обладнання (проектор, мультимедійна дошка та ін.).

Викладачі кафедри впроваджують у навчальний процес інноваційні освітні технології, які передбачають формування у студентів умінь, навичок і компетенцій, відповідних сучасній компетентнісно-орієнтованої моделі освіти. І як наслідок - це отримання сертифікатів студентів. Міжнародний сертифікат дає можливість оновити свої знання, які застосовуються для поліпшень в роботі.

 
 

Всі викладачі постійно підвищують свою кваліфікацію і освоюють нові інформаційні технології, беруть участь в міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. На основі домовленості між Державним університетом телекомунікацій та Харбінським технологічним університетом (Китай), завідувач кафедри Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем з 6го по 10те листопада 2019 р. приймала участь у Міжнародній конференції (Україна – КНР) Talent Exchange Conference in the Yangtze River First City & Talent – themed Week, Yibin, China.

 
 
 
 

Якість проведення навчальних занять забезпечується:

  • використанням сучасних інформаційних технологій;
  • використанням сучасної навчально-матеріальної бази;
  • використанням навчальної документації для забезпечення навчального процесу;
  • виданням необхідної науково-методичної літератури.

Щорічно кафедра випускає навчальні посібники, які відображають теоретичні та методичні питання розвитку інформаційних систем і технологій управління.

 
 

Кафедрою активно проводиться робота по розробці та актуалізації робочих програм, методичних матеріалів та матеріалів для оцінювання студентів, методичних вказівок по організації самостійної роботи і підготовки до практичних (семінарських) занять з використанням інноваційних методів навчання з дисциплін бакалаврату та програмами магістратури.

Викладачами кафедри активно здійснюється розробка навчально-методичних матеріалів з дисциплін аспірантури: «Техніка і технологія створення програмних систем», «Методи та технології обробки даних в інформаційних системах», «Моделювання інтелектуальних інформаційних систем», «Управління науковими дослідженнями».

Кафедрою застосовуються сучасні методи, спрямовані на вдосконалення методів викладання, а саме:

  • розробка дистанційного навчання в системі вищої освіти і навчання протягом усього часу;
  • підготовка науково-методичних рекомендацій з використання інформаційних технологій в навчальному процесі.

Методична робота є невід’ємною складовою діяльності кафедри. Від її якості, уваги кожного співробітника до неї у значній мірі залежить ефективність навчального процесу в цілому і по кожній визначеній дисципліні, зокрема.

Наш університет надає всі можливості для дистанційного навчання студентів. В університеті організовано систему дистанційного навчання Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning Environment – модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище) – програмне забезпечення, призначене для організації навчального процесу та контролю за навчанням через мережу Інтернет та/або локальну мережу.

Система дистанційного навчання нашого університету  – комплекс програмно-технічних засобів та електронних освітніх ресурсів університету, створений для організації індивідуального та групового навчання з використанням сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Кожний студент має доступ до дистанційних курсів, які передбачені навчальним планом його підготовки залежно від спеціальності (спеціалізації), за якою він навчається.

Адже у складних умовах сьогодення можливість дистанційного навчання сприятливо позначається і на особистісному розвитку, підвищуючи рівень самоорганізації і відповідальності студентів.

Для організації віртуальних конференцій у процесі навчання викладачі та студенти кафедри Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем використовують програмний комплекс Webex, який дозволяє всім учасникам ділитися роздавальним матеріалом, призначати доповідачів та слухачів, показувати вміст свого екрану, відмічати примітки, а також записувати конференції для тих учасників, хто не зміг на них бути присутніми. До повнофункціональної системи для веб-конференцій Webex користувачі можуть під’єднуватися з багатьох типів пристроїв, включаючи на базі стандартів SIP та Н.323 кінцеві точки.

Можливості, які надаються програмним комплексом Webex, дозволяють легко і просто збирати слухачів для зустрічей, а студентам та викладачаам - проводити дистанційне навчання та вебінари, охоплюючи велику кількість слухачів.

Саме економія на поїздках, оперативне прийняття рішень, короткі і продуктивні наради, ефективний функціонал для сумісної роботи та дистанційного навчання, простота у використанні – все це описує можливості рішень Webex від вендора Cisco.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 203
тел. (044) 249-25-81

  

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 11 483