XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Кафедра Української мови

Дисципліни кафедри

Загальна інформація
Запрошуємо до навчання
Викладацький склад
Наукова робота
Корисні посилання
Бібліотека
Контактна інформація
Отримати консультацію
Робота з іноземними слухачами
Новини та подіі
Дистанційне навчання
Іноземні випускники Державного університету телекомунікацій
Наукові гуртки
Відгуки студентів

Дисципліни кафедри

Українська мова для іноземних слухачів українських ВНЗ є не тільки навчальним предметом, а й освітньою дисципліною, засобом всебічного розвитку впродовж життя, провідником майбутніх фахівців у їхньому становленні як професійних особистостей, що можуть брати участь у діалозі культур.

 
 

Дисципліна “Українська мова”

Дисципліна “Українська мова” викладається для іноземних слухачів, тісно пов’язана із навчальними дисциплінами фахового плану при вивченні яких розвиваються навички розуміння термінології з математики, фізики тощо, уміння шукати інформацію українською мовою та застосовувати її, а також із лінгвокультурологічною складовою навчального процесу, і знайомить іноземних слухачів не тільки з мовою, а й культурою, історією, географією, мистецтвом України.

 
 

Метою навчальної дисципліни є сформування в іноземних слухачів навичок правильного вживання мовного (фонетичного, лексико-граматичного) та мовленнєвого матеріалу для практичного володіння мовою у навчально-професійній, соціально-побутовій та соціально-культурній сферах.

Завдання дисципліни – забезпечити засвоєння слухачами базового мовного матеріалу (фонетичного, лексичного, словотворчого, морфолого-синтаксичного) з введенням його у мовленнєву діяльність.

Згідно з вимогами програми іноземні слухачі здобувають такі комунікативно-мовленнєві компетенції:

 • знати особливості фонетичної системи української мови, правильно артикулювати звуки, знати правила переносу, словотвору та словозміни, побудови речень українською мовою;
 • мати навички читання, усного і писемного мовлення у сфері повсякденного спілкування;
 • володіти лексикою, термінологією та граматичними компетенціями, які необхідні для читання навчальної літератури та слухання лекцій із спеціальних дисциплін;
 • уміти спілкуватися українською мовою на теми, пов’язані з майбутньою спеціальністю (в обсязі навчальної програми);
 • мати уяву про культуру, духовне життя, звичаї та ментальність українського народу, а також про сучасне становище українського суспільства.


Дисципліна «Педагогіка та психологія вищої школи»

Однією зі складових змісту підготовки студентів магістратури до викладацької діяльності є навчальна дисципліна «Педагогіка та психологія вищої школи».

Метою педагогічної складової курсу є формування професійної компетентності й особистості майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі, зокрема його наставляння на готовність до педагогічної діяльності, а також розвиток педагогічної культури, спрямованої  на увиразнення інтелектуальних особливостей і творчого потенціалу  майбутнього фахівця.

Мета психологічної складової курсу – формування психологічної компетентності як компоненту психолого-педагогічної підготовки викладачів та розвиток  психологічної культури, спрямованої  на розвиток моральних, інтелектуальних особливостей, творчого потенціалу  викладача та студента.

Завдання курсу:

 • пізнання особливостей гуманізації і гуманітаризації вищої освіти;
 • формування уявлення про особистість, її розвиток, психічне здоров’я  і прояв здібностей на шляху самовдосконалення;
 • пізнання стилів педагогічного управління;
 • формування навичок взаємодії з іншими;
 • формування уявлень про психологію управління і імідж сучасного викладача;
 • розкриття наукових засад, мети і принципів професійної освіти;
 • пізнання особливостей педагогічного процесу;
 • формування уявлень щодо принципів, методів і форм організації навчання у виші;
 • ознайомлення з методами педагогічних досліджень із проблем професійної підготовки фахівців.
   

Високий рівень наукової компетентності в поєднанні з педагогічною майстерністю і психологічною культурою викладачів, впровадження здобутків психологічної науки в педагогічну практику – реальна передумова підвищення ефективності навчального процесу у вищій школі, реалізації принципів демократизації і гуманізації вищої освіти.

 Силабус навчальної дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи»

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 131
E-mail: kafedraukrmovy@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 4 155