XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Кафедра Української мови

Загальна інформація

Запрошуємо до навчання
Викладацький склад
Наукова робота
Корисні посилання
Бібліотека
Контактна інформація
Дисципліни кафедри
Отримати консультацію
Робота з іноземними слухачами
Новини та подіі
Дистанційне навчання
Іноземні випускники Державного університету телекомунікацій
Наукові гуртки
Відгуки студентів

Загальна інформація

ПОЛОЖЕННЯ про кафедру української мови

Знання однієї мови дозволяє ввійти в коридор життя,
знання двох мов – відкриває вам усі двері у цьому коридорі
(Фр. Сміт)

Кафедра української мови була створена 1 вересня 2017 року з метою забезпечення довузівської мовної підготовки іноземців та осіб без громадянства для вступу та успішного навчання на здобуття ступенів «Бакалавр», «Магістр», здобувачів вищої освіти ступенів «Доктора філософії» та «Доктора наук» у вищих навчальних закладах (наукових установах) України.

Метою кафедри є забезпечення кваліфікованої мовної підготовки для формування у іноземних слухачів мовної компетенції для створення необхідних умов у процесі адаптації іноземців у новому соціокультурному середовищі та здобуття освіти в Україні ТА забезпечення підготовки висококваліфікованих спеціалістів, розвиток творчого потенціалу студентів, плекання патріотів України, формування духовно багатої особистості, з притаманними їй високою культурою, широким фаховим кругозором, високими моральними ідеалами.

Дисципліни, що викладає кафедра для студентів Державного університету телекомунікацій освітнього ступеня Бакалавр “Українська мова за професійним спрямуванням” та “Психолінгвістика” забезпечують знання  культури українського мовлення у професійному спілкуванні та професійній діяльності; уміння сприйняття висловлювання, тексту, мовного спілкування, мовної свідомості, мови, металінгвістичної, мовної та комунікативної компетентності, вербальної свідомості, свідомого та несвідомого у оволодінні мовою, розвитку мовної та комунікативної особистості та інших теоретичних та прикладних проблем. Вивчення цих дисциплін сприяє формуванню не лише культури українського мовлення, а й дозволяє вирішувати завдання і соціальної, і професійної діяльності, адже у контексті наукового стилю вивчається спеціальна термінологія та семантико-граматичні структури наукової мови обраного студентами фаху.

Викладачі кафедри організовують відвідування зі студентами театрів і музеїв міста Києва, конкурси, науково-практичні студентські конкурси.

Використання мультимедійних матеріалів на сучасних електронних носіях удосконалює знання української фонетики, лексики, граматики.

Застосування можливостей всесвітньої мережі Інтернет дозволяє в режимі реального часу, “шляхом занурення у мовне середовище” , працювати з потрібним контентом (періодичні видання в електронній версії; електронні словники; електронні граматичні довідники; матеріали з мовного тестування).

Усі науково-педагогічні працівники кафедри володіють іноземними мовами, постійно підвищують свою кваліфікацію з удосконалення іншомовної комунікації та інноваційних методик викладання, проходять стажування, беруть активну участь у роботі міжнародних конференцій, семінарів, круглих столів, тісно співпрацюють з провідними інституціями України та близького і далекого зарубіжжя.

У викладанні української мови для іноземних слухачів Підготовчого відділення практичне оволодіння мовним матеріалом становить 90 %. Навчальний процес вивчення української мови складається з аудиторних практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи слухачів, консультацій.

З-поміж основних компетентностей викладання української мови для іноземців варто виокремити такі, які відображають конкретні життєві ситуації:

  • предметна компетентність – сукупність знань, умінь та навичок у межах змісту навчання конкретного предмета, які є необхідними при виконанні учасниками навчального процесу певного набору дій для розв’язання поставлених навчальних проблем, задач, ситуацій;
  • предметно-галузева компетентність – особистісний досвід, набутий у процесі навчання з певного предмета, діяльності, яка пов’язана із засвоєнням, розумінням і застосуванням нових знань;
  • інформаційно-комунікаційна компетентність – застосування інформаційно-комунікаційні технології учасниками навчального процесу;
  • комунікативна компетентність – уміння застосовувати знання мови у різних життєвих ситуаціях, навички роботи у команді, налагодження міжкультурного діалогу;
  • міжпредметна компетентність – уміння правильно застосовувати набуті раніше знання та навички з інших навчальних дисциплін, у процесі набуття обраного фаху;
  • агальнокультурна компетентність – уміння робити аналіз та оцінку розвитку досягнень української та світової культури, орієнтуватися в культурному контексті сучасного світового суспільства.

Кваліфіковані викладачі кафедри української мови залучають сучасні методики, провадять якісне, цікаве навчання, залучають передові технології.

Комунікативна методика - це змішання традиційного і інтенсивного методів, вона має ряд переваг. Її ідеєю є підхід, заснований на схожості освоєння мови з тим, як це роблять маленькі діти, вперше вивчаючи рідну мову. Іноземний слухач, який вивчає українську мову, знаходиться в центрі навчального процесу. Для пояснення нових слів і правил, викладач використовує знайому йому лексику, пояснює граматику за допомогою наочних ілюстрацій, жестів і міміки.

У сучасному світі комунікативна методика надзвичайно поширена. Більшість зарубіжних мовних шкіл (включаючи їх представництва в Україні) використовують її у своїй роботі - наприклад, British Council, International House, Live English.

Дана методика передбачає присутність носія мови. Ставиться на меті подолати мовний бар'єр і допомогти людині позбутися боязні говорити українською мовою. Іноземні слухачі використовують на заняттях мову таку ж, як і в реальних ситуаціях життя, що дає їм можливість використовувати лексичні та граматичні форми для вираження своїх думок.

Комунікативний метод розвиває навички мовлення, навички читання і сприйняття інформації на слух. Що стосується вивчення граматики, то це відбувається під час спілкування. При цьому спочатку освоюються слова, вирази і мовні формули, а вже потім відбувається їх розбір в граматичному плані. Так досягається мета навчити іноземних слухачів говорити правильно і вільно.

У результаті виконання навчальної програми, підтвердження знань за міжнародними нормами, успішного складання випускових іспитів випускник отримує СВІДОЦТВО державного зразка.

Зразок свідоцтва


Навчання іноземних громадян розпочинається після результатів співбесіди з подальшим укладенням договору та оплати за навчання. Детальну інформацію можна дізнатися, надіславши лист із запитаннями на e-mail: dut_education@ukr.net, зателефонувавши за номером Приймальної комісії: +38 044 248-85-93; +38 044 249-25-91, перейшовши на сайт ДУТ.
 

Консультації з української мови (щодо НМТ)

Стежко Світлана Орестівна, вул Солом'янська 7, каб. 131. Щодня з 12.00 до 15.00

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 131
E-mail: kafedraukrmovy@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 18 718