XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Кафедра Комп'ютерних наук

Методична робота

Вступнику
Спеціальність Комп'ютерні науки
Загальна інформація
Науково-педагогічний персонал
Навчальні дисципліни бакалаврів
Навчальні дисципліни магістрів
Навчальні дисципліни аспірантів
ННЦ "Технологій HP"
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Контактна інформація
Новини та події
Бібліотека
Партнери кафедри
Працевлаштування випускників
Відгуки випускників
Запрошуємо до навчання
Курси Hewlett Packard
Програми курсів Hewlett Packard
Подати заявку на курси Hewlett Packard
Набір на курси Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer
Спрощений он-лайн курс Java-програмування
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Публічне обговорення освітньо-професійних програм
Інноваційні зміни, втілені на кафедрі
Дистанційне навчання
Відгуки працедавців

Методична робота

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "122 Комп’ютерні науки" кафедри Комп’ютерних наук та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Участь вищої освіти України в Болонському процесі спрямовано на її розвиток та збереження кращих вітчизняних традицій.

Кредитно-модульна технологія організації навчального процесу забезпечує підвищення якості освіти в умовах інформаційного суспільства, освітню мобільність кожному студентові (можливість навчання у різних навчальних закладах), набуття здатності до самореалізації та конкурентоспроможності на ринку праці. Науково-педагогічний персонал кафедри працює за новими освітніми технологіями навчально-виховного процесу, відповідно до демократичних цінностей сучасних науково-технічних досягнень Болонських ідей.

Основними формами вивчення дисциплін є лекції, практичні та лабораторні заняття, виконання курсових проектів і робіт, заключний етап - написання кваліфікаційної роботи на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти та дисертації доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

Одним із основних принципів кредитно-модульної технології є перенесення центру ваги навчального процесу на самостійну роботу студентів та впровадження принципів постійного стимулювання самостійного оволодіння студентами навчального матеріалу. Тому особливий акцент у професорсько-викладацькій діяльності приділяється організації самостійної роботи студентів. Закріплені за кафедрою навчальні дисципліни є фундаментальними для базової підготовки фахівців-зв'язківців, забезпечують загальне професійне спрямування процесу навчання студентів.

На самостійне опрацювання виносяться окремі теми, розроблені науково-педагогічним персоналом кафедр у навчальних посібниках, монографіях та підручниках. Матеріал у всіх виданнях авторів під керівництвом В. К. Стеклова, Л. Н. Беркман, побудований системно, дає поєднання нових методів розрахунку побудови телекомунікаційних мереж, удосконалення методів прогнозування розвитку засобів і мереж, що базується на інформаційних та телекомунікаційних новітніх технологіях. Для зручності опрацювання та підвищення рівня більш глибокого засвоєння матеріалу у процесі самостійної роботи, наприкінці кожного розділу подано контрольні запитання і список рекомендованої літератури. Програми вивчення дисциплін спрямовані на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, прищеплення уміння аналізувати, розвиток мислення і творчих здібностей, необхідних для формування високого рівня майбутнього фахівця.

Під час лекційних та практичних занять з дисциплін кафедри використовується система Moodle. Електронний курс  включає наступні навчальні елементи: опитування студентів, електронні лекції, тести самоконтролю, методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт, модульний контроль (тестування).

Для зручності студентам надається можливість зберігати результати виконання лабораторних робіт у системі Moodle. Це надає можливість викладачам перевіряти результати виконання лабораторних робіт у дистанційному режимі. Проведення інструкторських занять з вивчення програми «MOODLE» підвищило якість проведення контрольних заходів. Всі члени кафедри взаємно відвідують навчальні заняття.

Правильний підхід викладача, його майстерність заохочує та стимулює студентів до самостійного, регулярного та безперервного відпрацювання навчального матеріалу. Систематично на кафедрі проводяться методичні семінарські заняття. Науково-педагогічний персонал кафедри активно впроваджує нові технології, форми і методи навчання у вищому навчальному закладі.

За 2017 - 2021 н.р. навчально-педагогічний персонал (НПП) кафедри розробив та підготував до публікації наступні методичні посібники:

 

№ з/п

Назва методичного посібника

 

Прізвище та ініціали автора

 

1.

Конспект лекцій по дисципліні ТІМ

Част. 2 . Навчальний посібник

Сєрих С.О.

2.

Перспективні компоненти та засоби інфокомунікаційних технологій.

 Навчальний посібник

Гніденко М. П.

3.

Сучасні інформаційні технології в науці та освіті.  Навчальний посібник

Гніденко М. П.

4.

Основи теорії надійності. Навчальний посібник

Вишнівський В.В.

5.

Курс лекцій з дисципліни «Інформаційно-телекомунікаційних технології»

Зінченко О.В. Вишнівський В.В.

6.

Конспект лекцій з дисципліні ОІТ

Част. 1 . Навчальний посібник

Гайдур Г.І.

Прилєпов Є.В.

7.

Інформаційна технологія управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі. Монографія.

Ільїн О.О.

8.

Конспект лекцій дисципліни «Хмарні технології»

Зінченко О.В.

9. Конвергентна мережна інфраструктура Навчальний посібник  Гніденко М.П., Вишнівський В.В., Сєрих С.О., Зінченко О.В., Прокопов С.В.
10.

Побудова SDN мереж. Навчальний посібник

Гніденко М. П., Вишнівський В.В., Ільїн О.О.
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій (ДУТ)
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 103, 104  
Тел. (044) 249–25–64 
E-mail: vish_vv@ukr.net

Cайт кафедри Комп'ютерних наук

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 9 888