XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Кафедра Комп'ютерних наук

Наукова діяльність

Вступнику
Загальна інформація
Науково-педагогічний персонал
Навчальні дисципліни бакалаврів
Навчальні дисципліни магістрів
Навчальні дисципліни аспірантів
Методична робота
ННЦ "Технологій HP"
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Контактна інформація
Новини та події
Бібліотека
Партнери кафедри
Працевлаштування випускників
Відгуки випускників
Запрошуємо до навчання
Курси Hewlett Packard
Програми курсів Hewlett Packard
Подати заявку на курси Hewlett Packard
Набір на курси Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer
Спрощений он-лайн курс Java-програмування
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Публічне обговорення освітньо-професійних програм
Інноваційні зміни, втілені на кафедрі
Дистанційне навчання
Відгуки працедавців

Наукова діяльність

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "122 Комп’ютерні науки" кафедри Комп’ютерних наук та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Викладацький склад кафедри Комп’ютерних наук добре розуміє, що наукова діяльність це інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання та використання нових знань, а основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Так як темпи і рівень науково-технічного, економічного прогресу, швидкі зміни техніки і технології в галузі зв'язку, визначають потреби у фахівцях з різним рівнем освітньої кваліфікації. Колектив кафедри спрямовує роботу на забезпечення практичної підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів, пошук нових ефективних форм навчання, вдосконалення і орієнтацію навчального процесу на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності.

За спеціальністю 122 Комп’ютерні науки (англ. Computer Science, CS) готуються фахівці, що здатні на високому професійному рівні виконувати загальні функції розробника-програміста, спеціаліста по мережах, адміністратора баз даних, системного адміністратора, DevOps Engineer, спеціаліста по тестуванню програм, IT-архітектора. Вони володіють навичками алгоритмічного мислення, уявлення інформації, програмування і проектування інформаційних систем.

На кафедрі працює 4 доктора технічних наук та 9 кандидатів технічних наук.

Кафедра Комп’ютерних наук діє згідно законів України “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про телекомунікації” та згідно постанов та розпоряджень КМУ.

ВЕТЕРАНИ-НАУКОВЦІ КАФЕДРИ:

https://dut.edu.ua/uploads/n_118_70916393.jpg

СТЕКЛОВ ВАСИЛЬ КУПРІЯНОВИЧ - доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений зв’язківець України, лауреат Державної премії, академік Академії зв’язку України та академік Міжнародної академії інформатизації 

ВИШНІВСЬКИЙ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ - завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор

ГНІДЕНКО  МИКОЛА ПЕТРОВИЧ - професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, академік Української академії наук

 

На протязі років існування науково-педагогічний персонал (НПП) кафедри проводив значну організаційну, виховну, наукову та методичну роботу з впровадження наукового матеріалу з новітніх освітніх технологій в навчальний процес за спеціальностями: 172 Телекомунікації та радіотехніка, 122 «Комп’ютерні науки», 123 Комп’ютерна інженерія, 121 Інженерія програмного забезпечення, 125 Кібербезпека, випуску сучасних фахівців в галузі інформаційних технологій.

Щорічно науково-педагогічний персонал, аспіранти, що закріплені за кафедрою, магістри, студенти старших курсів беруть участь у науково-дослідній роботі. Обраний напрямок наукових досліджень безпосередньо пов'язаний з напрямком науково-дослідницьких робіт, які проводяться в Державному університеті телекомунікацій.

ОСНОВНІ ТЕМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗА ОСТАННІ РОКИ:

 • «Дослідження засобів діагностування телекомунікаційних мереж»;
 • «Дослідження надійності телекомунікаційних мереж»;
 • «Підвищення стійкості і надійності відомчих мереж» сумісно із МО ЗСУ;
 • «Методика розробки безпроводової мережі високої щільності на базі технології ARUBA INSTANS»;
 • «Методика підвищення ефективності систем управління безпроводовими мережами на основі векторного синтезу».

НА КАФЕДРІ ВИКЛАДАЧАМИ ПРОВОДИТЬСЯ НАУКОВА РОБОТА ПО НАПРЯМКАХ:

 • Гніденко М.П. Дослідження перспектив розвитку конвергентної мережної інфраструктури.
 • Катков Ю.І. Розробка й дослідження моделей і методів запобігання критичним ситуаціям в інформаційних та інформаційно-управляючих системах.
 • Ільїн О.О. Дослідження проблем управління в соціально-технічних системах.
 • Сєрих С.О. Дослідження засобів підвищення надійності розгорнутих телекомунікаційних мереж і напрямків їх удосконалення.
 • Прокопов С. В. Дослідження особливостей впровадження хмарних обчислень у сучасну інформаційну інфраструктуру.
 • Іщеряков С.М. Дослідження особливостей об’єктних технологій Java SE.¶
 • Васіленко В.В. SDN як платформа підвищення безпеки в телекомунікаційних мережах.

ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

На кафедрі Комп’ютерних наук ведеться активна робота по підготовці науково-педагогічних кадрів. Регулярними стали семінари по удосконаленню методичної майстерності педагогічних працівників, де викладачі кафедри діляться навичками та уміннями у проведенні занять із студентами перших - п’ятих курсів університету. Активно ведеться підготовка аспірантів та докторантів здобувачів за спеціальностями телекомунікаційні системи та мережі, радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій, інформаційні технології. Випускники аспірантури мають змогу захищати дисертації у спеціалізованих вчених радах Університету.

Науковий потенціал кафедри постійно зростає. Так у 2017 році доцентом кафедри Василенко В.В. успішно захищена дисертація на здобуття звання кандидата технічних наук, науковий керівник – доктор технічних наук, професор Вишнівський Віктор Вікторович; у 2019 році старшим викладачем кафедри  Прилєповим Є.В. також успішно захищена дисертація на здобуття звання кандидата технічних наук, науковий керівник – доктор технічних наук, доцент Гайдур Галина Іванівна.

Готуються до захисту Випускник Державного університету телекомунікацій аспірант КОСМІНСЬКИЙ Р. В., асистент кафедри БЕРЕЗОВСЬКА Ю. В., продовжує роботу над дисертацією аспірант кафедри РИЖАКОВ М. М.

Усі здобувачі і аспіранти пройшли заслуховування на кафедрі за цей рік навчання. Кожна доповідь супроводжувалась обговоренням та наданням рекомендацій по напрямках подальшої роботи. В цілому роботу аспірантів признано «задовільною» та рекомендовано до наступного року навчання. Крім роботи над дисертацією аспіранти проходять практику з навчальної роботи.

За останні 5 років на кафедрі  Комп’ютерних наук підготовлено 2 доктори технічних наук – Вишнівський В.В., Ільїн О.О., 2 кандидата технічних наук - Василенко В.В., Прилєпов Є.В.

Кафедра тісно співпрацює з підприємствами галузі, з Українським науково-дослідним інститутом зв’язку, ВАТ „Укртелеком”, ВАТ „Інфоком”, Науковим центром компанії «Watson-Telecom», компанією Hewlett-Packard, ПП «Сітес», Датацентром «Парковий», Спеціалізованим комунальне підприємство «Київтелесервіс», Консорціумом «Український центр підтримки номерів та адресів», громадською організацією «Kyiv ITcluster», товариством з обмеженою відповідальністю «Девлайт» та іншими,  що позитивно впливає на підготовку спеціалістів зв'язку та їх практичну діяльність на виробництві в умовах ринкових відносин.

Викладачі кафедри отримали сертифікати і готують висококваліфікованих фахівців, вдосконалюють знання і навички студентів і викладачів Державного університету телекомунікацій з використанням сучасних програм навчання на базі навчально-наукового центру технологій Hewlett-Packard Державного університету телекомунікації. Це - перший Центр в Україні, в якому основний акцент зроблено на вивченні мережевих технологій за програмою Hewlett-Packard Accredited Technical Associate.

 

Науково-педагогічний персонал кафедри, аспіранти з метою підвищення свого професійного рівня, отримання додаткових наукових знань і удосконалення практичних навичок відвідують наукові курси, тренінги та навчально-наукові центри сучасних технологій:

Так на базі навчально-наукового центру технологій Hewlett-Packard відкриті сертифіковані курси за технологіями Hewlett Packard для студентів Державного університету телекомунікацій та інших осіб, які бажають підвищити кваліфікацію з технологій HEWLETT-PACKARD в області ІТ-технологій.

Hewlett Packard Accredited Technical Associate (HP ATA) – це незалежна сертифікація спеціалістів в області ІТ технологій. Программа HP ATA визнається на міжнародному рівні.

Також на кафедрі відкриті авторські курси Java з підготовкою до отримання сертифіката Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer. Керівник Сергій Іщеряков, кандидат технічних наук, доцент. Java-тренер з 2009 року, підготував більше 40 сертифікованих спеціалістів рівня Oracle Certified Professional, Java SE6 Programmer и Oracle Certified Professional, Java EE5 Web Component Developer.

Наукова робота студентів – одна з головних складових навчального процесу кафедри. Студенти університету, починаючи з 2-3 курсів, залучаються до наукової роботи в наукових гуртках:

Професор кафедри, к.т.н., доцента Гніденка Миколи Петровича керує студентським науковим гурткок «Перспективи розвитку конвергентної мережної інфраструктури».

Із студентами наукового гуртка «Засоби підвищення надійності комп’ютерних мереж і напрямкі їх удосконалення» працює доцент кафедри, к.т.н., доцент Сєрих Сергій Олександрович.

Науково-педагогічний персонал кафедри Комп’ютерних наук приділяє велику увагу вихованню та адаптації молоді в стінах університету. Діяльність викладачів спрямована на підвищення рівня знань студентів, засвоєння ними навчального матеріалу, прищеплення умінь аналізувати, мислити і розвивати творчі здібності, необхідні для формування високого рівня майбутнього фахівця в сфері інформаційних і телекомунікаційних технологій.

Під керівництвом доцента кафедри, к.т.н., Щербини Ірини Сергіївни діє студентський гурток– «Introduсtion to  Artifitial Intelligent», в якій студенти зможуть набути досвіду і необхідні навички для подальшої професійної діяльності під керівництвом фахівців-менторів. Гурток призначений для виконання проектів в галузі штучного інтеллекту.

Ділова, ерудована, добре за фахом підготовлена молодь завжди бажана на ринку праці. Економіка країни потребує спеціалістів високого рівня, активних, таких, що є не тільки виконавцями а творчі, які привносять нові ідеї і можуть їх реалізувати. Наш навчальний заклад і кафедра готує таких спеціалістів і прикладає значні зусиль, щоб адаптувати їх до самостійної праці в жорстких умовах конкуренції.

Студенти приймають активну участь в організації та проведені наукових студентських конференцій, семінарів, приймають участь і досягли вагомих результатів у Всеукраїнських студентських олімпіадах. Щорічно науково-педагогічний персонал кафедри готує студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з технічних наук.

 

16.12.2020 року в ДУТ було  проведено  пленарне засідання міжнародної науково-практичної  конференції  студентів «Сучасні досягнення  компанії   Hewlett Packard Enterprise (HPE) в галузі ІТ та нові можливості їх вивчення і застосування». Метою конференція є нагальна потреба широкого обговорення та аналізу новітніх технологій компанії  компанії   Hewlett Packard Enterprise (HPE), які з’явилися на ринку ІТ у 2020 році. Серед цих технологій є абсолютно унікальні технології, завдяки яким відбуваються зміна стратегії застосування ІТ у різних сферах суспільного життя. Для того, щоб випускники навчального закладу були готові до цього виклику, необхідно передбачити та внести необхідні зміни до інноваційного змісту навчання. Саме ці питання обговорюються на конференції. 

17.02.2021 року в Державному університеті телекомунікацій на базі кафедри Комп’ютерних наук було проведено міжнародний науково-практичний семінар студентів «Обробка IoT даних без задіяння ресурсів датацентру» в межах Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні досягнення компанії Hewlett Packard Enterprise (HPE) в галузі ІТ та нові можливості їх вивчення і застосування».

 • мережеві технології в навчально-науковому центрі технології Hewlett-Packard.

 

Викладачі кафедри систематично публікують наукові статті, тези, виступають з доповідями і повідомленнями на науково-теоретичних, науково-технічних семінарах, конференціях, науково-методичних конференціях, відео конференціях Навчально-наукового інституту інформаційних технологій Державного університету телекомунікацій та на міжнародних науково-практичних конференціях.

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

За останній навчальний рік навчально-педагогічним персоналом кафедри опубліковано 32 тези доповідей.

У фахових виданнях України та закордоном опубліковано:

 • навчальних посібників – 8;
 • конспектів лекцій – 4;
 • публікацій (статей) – 38
 • матеріалів до 5 наукових робіт.

Працівниками кафедри отримано 4 акти реалізації від УНДІЗ та  наукового центру компанії «Watson-Telecom».

 

Збірник тез студентів кафедри КН до Міжнародної науково-практичної конференції «СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ КОМПАНІЇ HEWLETT PACKARD ENTERPRISE В ГАЛУЗІ ІТ ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ ЇХ ВИВЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ»

 

 Тези в іноземному ВНЗ

Фотографії

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 214, 222
Тел. (044) 249–25–64
E-mail: dut_k_it@ukr.net

Навчальний сайт кафедри

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 16 316