XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

XІIІ Міжнародна науково-технічна конференція студентства та молоді «Світ інформації та телекомунікацій»

12:59, 25-09-2021

XIІІ Міжнародна науково-технічна конференція студентства та молоді

 «Світ інформації та телекомунікацій»

ХІІI Міжнародна науково-технічна конференція

студентства та молоді

«Світ інформації та телекомунікацій»

Міжнародний Союз Електрозв’язку

Міністерство освіти і науки України

Державний університет телекомунікацій

21 жовтня 2021 року

Участь у Конференції та публікація

БЕЗКОШТОВНІ

 

Мета Конференції – обговорення перспектив розвитку інформаційних та телекомунікаційних технологій в Україні та світі.

 

Напрямки секцій Конференції:

 1. «Телекомунікаційні системи та мережі» (ННІТ);
 2. «Сучасні інформаційні технології» (ННІІТ);
 3.  «Безпека інформаційно-телекомунікаційних технологій» (ННІЗІ);
 4. «Соціально-економічні питання розвитку телекомунікацій» (ННІМП).

 

УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ – очна.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, англійська.

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ТЕЗ ТА СТАТЕЙ

Матеріали доповіді надаються:

 • тези - в обсязі 1-2 сторінки формату А4,
 • статті - в обсязі 5-6 сторінок формату А4,
 • на одній з робочих мов Конференції (українська,  англійська),
 • редактор Word, 
 • шрифт Times New Roman,
 • кегль 14,
 • міжрядковий інтервал 1,
 • поля: верхнє та нижнє – 2 см, ліве та праве – 2 см,
 • формули в редакторі Equation 3,0.

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ:

 • Назва (великими літерами),
 • ПІБ, назва вищого навчального закладу, назва інституту (повна), анотація (50-100 слів, мовою Конференції (курсивом)) – 11 шрифт.
 • У тексті перенос слів робиться автоматично.
 •  По тексту використовуються заокруглені дужки, для посилань на джерело – квадратні: [12, с. 56–57; 14, с. 23], [14, с. 23],
 • де "12" та "14" порядковий номер у списку використаних джерел, "56–57, 23" – номери сторінок;
 • ", " ставиться після порядкового номера джерела у списку використаних джерел;
 • ", " – між  номерами сторінок;
 • ";" – між порядковими номерами різних джерел.
 • У кінці тез надається перелік використаної літератури (до 4-х найменувань, 10 кегль).

Приклад оформлення роботи прикріплений внизу даної новини!

Матеріали (статті та тези) не редагуються, автор несе відповідальність за науковий зміст та оформлення. В разі, якщо робота не буде оформлена належним чином, вона буде надіслана назад автору. Зразок оформлення прикріпленій в кінці цієї новини.

__________

Матеріали учасників конференції буде опубліковано в збірнику матеріалів 

ХІІI Науково-технічної конференції студентства та молоді

 «Світ інформації та телекомунікацій»

__________

 

Відповідно до секції, яку ви обрали, зареєструватися та надіслати тези (статті) можна за електронною адресою:

 1. «Телекомунікаційні системи та мережі» - mostukdasha@gmail.com
 2. «Сучасні інформаційні технології» - iraruslan1035@gmail.com
 3.  «Безпека інформаційно-телекомунікаційних технологій» -  taniaparfenuk63@gmail.com
 4. «Соціально-економічні питання розвитку телекомунікацій» - iraeslichto@gmail.com

 

 Матеріали надсилати до 18:00 18.10.2021 року на е-maіl.

 

Організаційний комітет

Беркман Л. Н.

Головуючий

Проректор з науково-педагогічної роботи

Іпатов Г. Г.

Співголовуючий

Голова Студентської ради Університету

 

Члени організаційного комітету

Іпатов Г. Г.

Голова Студентської ради Університету

 Мостюк Д. І.

В. о. голови Студентської ради Навчально-наукового інституту Телекомунікацій

Нідзельська В.

Голова Студентської ради Навчально-наукового інституту Інформаційних технологій

Парфенюк Т. М.

Голова Студентської ради Навчально-наукового інституту Захисту інформації

Шабаш І. В.

Голова Студентської ради Навчально-наукового інституту Менеджменту та підприємництва

 

АДРЕСА КОМІТЕТУ

Державний університет телекомунікацій

03110, Вул. Солом’янська, 7, м. Київ, Україна

E-mail: dut.stud.conference@gmail.com


Переглядів: 2 882