XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   

XIІ Міжнародна науково-технічна конференція студентства та молоді «Світ інформації та телекомунікацій»

18:58, 01-05-2021

XIІ Міжнародна науково-технічна конференція студентства та молоді

 «Світ інформації та телекомунікацій»

ХІI Міжнародна науково-технічна конференція

студентства та молоді

«Світ інформації та телекомунікацій»

Міжнародний Союз Електрозв’язку

Міністерство освіти і науки України

Державний університет телекомунікацій

21 травня 2021 року

Участь у Конференції та публікація

БЕЗКОШТОВНІ

 

Мета Конференції – обговорення перспектив розвитку інформаційних та телекомунікаційних технологій в Україні та світі.

 

Напрямки секцій Конференції:

 1. «Телекомунікаційні системи та мережі»;
 2. «Сучасні інформаційні технології»;
 3.  «Безпека інформаційно-телекомунікаційних технологій»;
 4. «Соціально-економічні питання розвитку телекомунікацій».

 

УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ – очна.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, англійська.

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ТЕЗ ТА СТАТЕЙ

Матеріали доповіді надаються:

 • тези - в обсязі 1-2 сторінки формату А4,
 • статті - в обсязі 5-6 сторінок формату А4,
 • на одній з робочих мов Конференції (українська,  англійська),
 • редактор Word, 
 • шрифт Times New Roman,
 • кегль 14,
 • міжрядковий інтервал 1,
 • поля: верхнє та нижнє – 1,5 см, ліве - 2,5 см, праве – 1 см,
 • формули в редакторі Equation 3,0.

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ:

 • Назва (великими літерами),
 • ПІБ, назва вищого навчального закладу, назва інституту (повна), анотація (50-100 слів, мовою Конференції (курсивом)) – 11 шрифт.
 • У тексті перенос слів робиться автоматично.
 •  По тексту використовуються заокруглені дужки, для посилань на джерело – квадратні: [12, с. 56–57; 14, с. 23], [14, с. 23],
 • де "12" та "14" порядковий номер у списку використаних джерел, "56–57, 23" – номери сторінок;
 • ", " ставиться після порядкового номера джерела у списку використаних джерел;
 • ", " – між  номерами сторінок;
 • ";" – між порядковими номерами різних джерел.
 • У кінці тез надається перелік використаної літератури (до 4-х найменувань, 10 кегль).

Матеріали (статті та тези) не редагуються, автор несе відповідальність за науковий зміст та оформлення. В разі, якщо робота не буде оформлена належним чином, вона буде надіслана назад автору. Зразок оформлення прикріпленій в кінці цієї новини.

__________

Матеріали учасників конференції буде опубліковано в збірнику матеріалів 

ХІI Науково-технічної конференції студентства та молоді

 «Світ інформації та телекомунікацій»

__________

 

Відповідно до секції, яку ви обрали, зареєструватися та надіслати тези (статті) можна за електронною адресою:

 1. «Телекомунікаційні системи та мережі» - karina13tsipovyaz@gmail.com
 2. «Сучасні інформаційні технології» - ozhigin340@gmail.com 
 3.  «Безпека інформаційно-телекомунікаційних технологій» -  taniaparfenuk63@gmail.com
 4. «Соціально-економічні питання розвитку телекомунікацій»- levandvalia@gmail.com

 

Реєстрація для участі у конференції проводиться до 17.05.2021 року.

 Матеріали надсилати до 18:00 17.05.2021 року на е-maіl.

 

Організаційний комітет

Беркман Л. Н.

Головуючий

Проректор з науково-педагогічної роботи

Іпатов Г. Г.

Співголовуючий

Голова Студентської ради Університету

 

Члени організаційного комітету


Іпатов Г. Г.
 

Голова Студентської ради Університету

Ціпов’яз К. Д.

Голова Студентської ради Навчально-наукового інституту Телекомунікацій

Ожигін Н. В.

Голова Студентської ради Навчально-наукового інституту Інформаційних технологій

Парфенюк Т. М.

Голова Студентської ради Навчально-наукового інституту Захисту інформації

Левандовська В. А.

Голова Студентської ради Навчально-наукового інституту Менеджменту та підприємництва

 

АДРЕСА КОМІТЕТУ

Державний університет телекомунікацій

03110, Вул. Солом’янська, 7, м. Київ, Україна

E-mail: dut.stud.conference@gmail.com

 

Читайте також
Переглядів: 2 680