XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Навчання студентів на кафедрі УІКБ тому, що потрібно і так, як потрібно в унікальній дисципліні "Аудит інформаційної безпеки"

16:27, 31-05-2019

Кафедра "Управління інформаційною та кібернетичною безпекою" Навчально-наукового інституту захисту інформації Державного університету телекомунікацій вчить студентів тому, що потрібно і так, як потрібно -теоретично і практично.

Інформаційна безпека (ІБ) будь-якої організації повинна бути на високому рівні і її забезпечення в увазі керівника кожної управлінської ланки постійним і ефективним. Не одна високонадійна система або окремий пристрій IT організації не зможе нормально функціонувати без проведення організаційних і технічних заходів щодо забезпечення ІБ.

Для того, щоб об'єктивно оцінити - чи відповідає поточний рівень захищеності інформаційних ресурсів і стан систем ІБ будь-якої організації  нормативним вимогам (міжнародним стандартам в галузі ІБ) - повинен проводитися аудит ІБ. Саме аудит ІБ допомагає виявити існуючі недоліки в системі захисту інформації і виробити необхідні рекомендації по їх усуненню.

Основні напрямки проведення аудиту ІБ:

 • Оцінка організаційних заходів захисту інформації (аналіз організаційно-розпорядчих документів і аналіз бізнес-процесів).
 • Оцінка програмно-апаратних засобів захисту інформації (вивчення технічної документації та аналіз конфігураційних налаштувань засобів захисту інформації, виявлення вразливостей за допомогою спеціальних технічних засобів).
 • Оцінка фізичної безпеки ІТ-інфраструктури (перевірка технологічних і офісних приміщень, в яких розміщено обладнання і обробляється конфіденційна інформація).

Додатковими заходами з аналізу ІБ в процесі проведення аудиту, можуть бути:

 • Оцінка поточного рівня ІБ (детальна інформація про стан рівня захищеності інформаційних ресурсів і виявлених вразливостей в системі захисту інформації - з аналізом внутрішніх і зовнішніх загроз, які можуть бути реалізовані через ці виявлені вразливості).
 • Рекомендації щодо підвищення рівня ІБ в компанії (розробка політики забезпечення ІБ, приведення організаційно-розпорядчих документів з ІБ у відповідність з вимогами, рекомендації по впровадженню додаткових засобів захисту інформації).
 • Проектування комплексної автоматизованої системи інформаційної безпеки (оптимізація існуючої конфігурації ІТ-інфраструктури і налаштувань існуючих засобів захисту інформації).
 • Оцінка фізичної безпеки ІТ-інфраструктури (перевірка технологічних і офісних приміщень, в яких розміщено обладнання і обробляється конфіденційна інформація).

Додатковими заходами з аналізу ІБ в процесі проведення аудиту можуть бути:

 • Оцінка поточного рівня ІБ (детальна інформація про стан рівня захищеності інформаційних ресурсів і виявлених вразливостей в системі захисту інформації - з аналізом внутрішніх і зовнішніх загроз, які можуть бути реалізовані через ці виявлені вразливості).
 • Рекомендації щодо підвищення рівня ІБ в компанії, в числі яких (розробка політики забезпечення ІБ, приведення організаційно-розпорядчих документів з ІБ у відповідність з вимогами, рекомендації по впровадженню додаткових засобів захисту інформації).
 • Проектування комплексної автоматизованої системи інформаційної безпеки (оптимізація існуючої конфігурації ІТ- інфраструктури і налаштувань існуючих засобів захисту інформації).

Для навчання студентів вмілому і якісному проведення аудиту на кафедрі УІКБ в поточному навчальному році була впроваджена нова унікальна дисципліна "Аудит інформаційної безпеки".

Дисципліна «Аудит інформаційної безпеки» відноситься до базової частини навчального плану по ряду напрямків.

Основне призначення даної дисципліни полягає в ефективному освоєнні теоретичних основ забезпечення інформаційної безпеки організацій: у формуванні вміння і практичних навичок застосування методів і засобів захисту інформації. У зв'язку з цим, основним завданням викладання дисципліни «Аудит інформаційної безпеки» є підготовка економістів і менеджерів, що володіють знаннями, навичками, вміннями у сфері забезпечення інформаційної безпеки організацій різних форм власності.

В ході вивчення дисципліни студенти повинні комплексно застосовувати придбані знання, навички та вміння.

Мінімальний рівень засвоєння змісту дисципліни передбачає:

 • Знайомство з основними поняттями аудиту інформаційної безпеки, інформаційними загрозами, їх класифікацією, і можливими наслідками для організацій різних форм власності;
 • З'ясування питань забезпечення інформаційної проблем створення (концептуального проектування) систем аудиту інформаційної безпеки;
 • Ухвалення обґрунтованих рішень по вибору політики аудиту інформаційної безпеки (ІБ) і оцінки ефективності інвестицій в ІБ. Змістовні аспекти дисципліни «Аудит інформаційної безпеки» логічно пов'язані з такими навчальними дисциплінами як: «Інформатика», «Інформаційні системи в економіці», «Менеджмент» , «Маркетинг», «Фінанси», «Бухгалтерський облік» та ін.

Тематичним планом викладання дисципліни передбачаються наступні види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота. Контроль знань учнів здійснюється в ході тестування і складання іспиту. Знання, навички та вміння, набуті в процесі вивчення дисципліни в ході лекцій, лабораторних занять і самостійної роботи, повинні всебічно використовуватися студентами на завершальному етапі навчання в бакалавраті і при навчанні в магістратурі, а також в процесі подальшої професійної діяльності при вирішенні широкого класу аналітичних задач фінансово-економічного характеру.

Реалізація компетентнісного підходу при вивченні дисципліни «Аудит інформаційної безпеки» передбачає широке використання в навчальному процесі активних та інтерактивних форм проведення занять (комп'ютерних програм, ділових ігор з актуальних проблем, розбір конкретних ситуацій) в поєднанні з позааудиторної роботою з метою формування і розвитку професійних навичок студентів .

В рамках даного курсу можливі зустрічі з представниками компаній різних форм власності та державних органів, які діляться досвідом і проблемами при проведенні у компаніях аудиту ІБ.

Всі заняття, що проводяться з дисципліни, в тому числі і самостійна робота студентів, передбачають поєднання передових методичних прийомів з новими освітніми інформаційними технологіями. На заняттях використовуються сучасні форми і методи навчання (тренінги, дослідницькі методи, проблемне і проектне навчання), спрямовані на розвиток творчих здібностей і самостійності студентів, прищеплення їм інтересу до дослідницької роботи, формування переконання про необхідність вирішення будь-яких прикладних задач шляхом використання інноваційних інформаційних технологій.

Лекційні заняття проводяться в спеціалізованих аудиторіях із застосуванням мультимедійних технологій та передбачають розвиток отриманих теоретичних знань з використанням рекомендованої навчальної літератури та інших джерел інформації, в тому числі інформаційних ресурсів мережі Інтернет.

Практичні заняття проводяться в комп'ютерних класах із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем, комплексів і технологій бізнесіндустріі. Тематика практичних завдань орієнтована на розгляд аналітичних типових і дослідницьких завдань фінансово-економічного характеру.

В ході самостійної роботи, при підготовці до планових занять та іспиту студенти аналізують поставлені викладачем завдання з використанням навчально-методичної літератури, інформаційних систем, комплексів і технологій, матеріалів, знайдених в глобальній мережі Інтернет.

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "125 Кібербезпека" кафедри Управління інформаційною та кібернетичною безпекою та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.
Читайте також

Про кафедру

Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Управління інформаційною безпекою

Фахівці з Управління інформаційною безпекою – це еліта інформаційної безпеки, менеджери безпеки інформації вищої ланки. Ці фахівці розуміються як з техничних питань захисту інформації, так й з питань організації роботи колективу, добре розуміють управлінські, законодавчі та економічні аспекти захисту інформації. До сфери специфічних знань та навичок спеціалізації відносяться: основні поняття кібернетичної безпеки, систем технічного захисту інформації, управління проектами, управління ризиками, нормативно-правова база діяльності, управління інцидентами, аудит інформаційної безпеки, інформаційне протиборство, менеджмент та психологія управління.

Спеціалізація: Управління інформаційною безпекою

Фахівці з Управління інформаційною безпекою – це еліта інформаційної безпеки, менеджери безпеки інформації вищої ланки. Ці фахівці розуміються як з техничних питань захисту інформації, так й з питань організації роботи колективу, добре розуміють управлінські, законодавчі та економічні аспекти захисту інформації. До сфери специфічних знань та навичок спеціалізації відносяться: основні поняття кібернетичної безпеки, систем технічного захисту інформації, управління проектами, управління ризиками, нормативно-правова база діяльності, управління інцидентами, аудит інформаційної безпеки, інформаційне протиборство, менеджмент та психологія управління.

Переглядів: 5 733