XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Звіт кафедри УІКБ про видання посібників з навчальних дисциплін у сфері інформаційної безпеки

11:28, 11-07-2023

Кафедра "Управління інформаційною та кібернетичною безпекою" (УІКБ) Навчально-наукового інституту захисту інформації Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій  звітує про видання чотирьох навчальних посібників, які були розроблені під активним керівництвом та участю завідувача кафедри доктора економічних наук, професора Легомінової Світлани Володимирівни. Ці посібники є результатом творчої спільної праці авторів викладачів кафедри: С.В. Легомінова, Т.М. Мужанова, Ю.М. Якименко, Ю.В. Щавінський, М.М. Запорожченко, Д.І. Рабчун, І.В. Капелюшна.

Посібники  відображають основні аспекти вивчення студентами навчальних дисциплін кафедри – висвітлюються:

  • теоретичні  основи  управління процесами інформаційної безпеки,
  • професійна етика управлінської діяльності в кібербезпеці,
  • застосування методологічних підходів системного аналізу щодо створення і впровадження систем управління у сфері інформаційної безпеки,
  • застосування сучасних методів та засобів інформаційних технологій для проведення досліджень і вирішення задач  управління інформаційною безпекою в області комп’ютерних систем та мереж і ін.

 

Нові посібники з навчальних дисциплін у сфері інформаційної безпеки

1. Управління інцидентами інформаційної безпеки. Сучасні методи і засоби. Навчальний посібник / Якименко Ю.М., Легомінова С.В., Щавінський Ю.В., Рабчун Д.І., К. : ДУТ, 2023, 150 с.


2. Професійна етика управлінської діяльності в кібербезпеці. Навчально-методичний посібник / С.В. Легомінова, Ю.В. Щавінський, Т.М. Мужанова, Ю.М. Якименко, Т.В. Капелюшна, Д.І. Рабчун, К.: ДУТ, 2023, 198 с.


3. Аудит інформаційної безпеки. Навчальний посібник / С.В. Легомінова, Т.М. Мужанова, Ю.В. Щавінський, Ю.М. Якименко, М.М. Запорожченко, Д.І. Рабчун, К.: ДУТ, 2023.


4. Управління безпекою інформаційних мереж. Навчальний посібник / Т.М. Мужанова, Ю.В. Щавінський, Д.І. Рабчун, К.: ДУТ, 2023.


Видані посібники забезпечують вивчення матеріалів наступних  навчальних дисциплін кафедри у сфері інформаційної безпеки

1. Управління інцидентами інформаційної безпеки

Мета курсу: Формування у студентів знань та умінь, необхідних для організації управління інцидентами, які є основою забезпечення інформаційної безпеки підприємств .

Компетентності  зі спеціальності:

Загальні (КЗ):

КЗ1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

КЗ6. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології для впровадження проектів в інформаційній та безпековій сферах.

фахові (КФ):

КФ2. Здатність розробляти, впроваджувати та аналізувати нормативні документи, положення, інструкції й вимоги технічного та організаційного спрямування, а також інтегрувати, аналізувати і використовувати кращі світові практики, стандарти у професійній діяльності в сфері інформаційної безпеки та/або кібербезпеки.

КФ4. Здатність аналізувати, розробляти і супроводжувати систему управління інформаційною безпекою та/або кібербезпекою організації, формувати стратегію і політики інформаційної безпеки з урахуванням вітчизняних і міжнародних стандартів та вимог.

КФ7. Здатність досліджувати, розробляти та впроваджувати методи і заходи протидії кіберінцидентам, здійснювати процедури управління, контролю та розслідування, а також надавати рекомендації щодо попередження та аналізу кіберінцидентів в цілому.

КФ9. Здатність аналізувати, розробляти і супроводжувати систему аудиту та моніторингу ефективності функціонування інформаційних систем і технологій, бізнес/операційних процесів в галузі інформаційної безпеки та/або кібербезпеки організації в цілому.

 

2. Професійна етика управлінської діяльності в кібербезпеці

Мета курсу: формування у студентів базових теоретичних знань, необхідних для забезпечення цілісного уявлення щодо розуміння проблем професійної та

корпоративної етики в управлінні кібербезпекою, умінь застосовувати знання для аналізу, супроводу і контролю ефективної роботи колективу, вирішення проблем та впровадження заходів протидії кіберінцидентам

Компетентності зі спеціальності:

Загальні (КЗ):

КЗ1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

КЗ3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

КЗ4. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Фахові (КФ):

КФ 1. Здатність обґрунтовано застосовувати, інтегрувати, розробляти та удосконалювати сучасні інформаційні технології, фізичні та математичні моделі, а також технології створення та використання прикладного і спеціалізованого програмного забезпечення для вирішення професійних задач у сфері інформаційної безпеки та/або кібербезпеки.

КФ 2. Здатність розробляти, впроваджувати та аналізувати нормативні документи, положення, інструкції й вимоги технічного та організаційного спрямування, а також інтегрувати, аналізувати і використовувати кращі світові практики, стандарти у професійній діяльності в сфері інформаційної безпеки та/або кібербезпеки.

КФ 4. Здатність аналізувати, розробляти і супроводжувати систему управління інформаційною безпекою та/або кібербезпекою організації, формувати стратегію і політики інформаційної безпеки з урахуванням вітчизняних і міжнародних стандартів та вимог.

КФ 7. Здатність досліджувати, розробляти та впроваджувати методи і заходи протидії кіберінцидентам, здійснювати процедури управління, контролю та розслідування, а також надавати рекомендації щодо попередження та аналізу кіберінцидентів в цілому.

КФ 10. Здатність провадити науково-педагогічну діяльність, планувати навчання, контролювати і супроводжувати роботу з персоналом, а також приймати ефективні рішення з питань інформаційної безпеки та/або кібербезпеки

 

3. Аудит інформаційної безпеки

Мета курсу: формування у студентів необхідної системи знань з основ аудиту систем захисту у сфері інформаційної безпеки та/або кібербезпеки.

Компетентності зі спеціальності:

Загальні (КЗ):

КЗ1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

КЗ4. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт

Фахові (КФ):

КФ9. Здатність аналізувати, розробляти і супроводжувати систему аудиту та моніторингу ефективності функціонування інформаційних систем і технологій, бізнес/операційних процесів в галузі інформаційної безпеки та/або кібербезпеки організації в цілому.

КФ10. Здатність провадити науково-педагогічну діяльність, планувати навчання, контролювати і супроводжувати роботу з персоналом, а також приймати ефективні рішення з питань інформаційної безпеки та/або кібербезпеки.

 

4. Управління безпекою інформаційних мереж

Мета курсу:набуття студентами компетенцій, знань, умінь і навичок з питань організації та забезпечення безпеки інформаційних мереж, розглядаючи їх як комплекс технічних, інформаційних та програмних засобів, що призначені для вирішення широкого кола завдань забезпечення безпеки інформаційних процесів; формування необхідних теоретичних знань та практичних навичок у галузі побудови та функціонування систем інформаційної безпеки і комп’ютерних технологій та можливостей їх використання

Компетентності  зі спеціальності:

Загальні (КЗ):

КЗ6. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології  для впровадження проектів в інформаційній та безпековій сферах.

фахові (КФ):

КФ1. Здатність обґрунтовано застосовувати, інтегрувати, розробляти та удосконалювати сучасні інформаційні технології, фізичні та математичні моделі, а також технології створення та використання прикладного і спеціалізованого програмного забезпечення для вирішення професійних задач у сфері інформаційної безпеки та/або кібербезпеки.

КФ3. Здатність досліджувати, розробляти і супроводжувати методи та засоби інформаційної безпеки та/або кібербезпеки на об’єктах інформаційної діяльності та критичної інфраструктури.

 

*****

Посібники можуть бути корисними і запропонованими  студентам, які навчаються за освітніми програмами спеціальністю 125 Кібербезпека, а також - науково-педагогічним працівникам і фахівцям в галузі інформаційної безпеки держа вних та комерційних організацій.

*****

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2023 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "125 Кібербезпека" кафедри Управління інформаційною та кібернетичною безпекою та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.
Читайте також

Про кафедру

Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Управління інформаційною безпекою

Фахівці з Управління інформаційною безпекою – це еліта інформаційної безпеки, менеджери безпеки інформації вищої ланки. Ці фахівці розуміються як з техничних питань захисту інформації, так й з питань організації роботи колективу, добре розуміють управлінські, законодавчі та економічні аспекти захисту інформації. До сфери специфічних знань та навичок спеціалізації відносяться: основні поняття кібернетичної безпеки, систем технічного захисту інформації, управління проектами, управління ризиками, нормативно-правова база діяльності, управління інцидентами, аудит інформаційної безпеки, інформаційне протиборство, менеджмент та психологія управління.

Спеціалізація: Управління інформаційною безпекою

Фахівці з Управління інформаційною безпекою – це еліта інформаційної безпеки, менеджери безпеки інформації вищої ланки. Ці фахівці розуміються як з техничних питань захисту інформації, так й з питань організації роботи колективу, добре розуміють управлінські, законодавчі та економічні аспекти захисту інформації. До сфери специфічних знань та навичок спеціалізації відносяться: основні поняття кібернетичної безпеки, систем технічного захисту інформації, управління проектами, управління ризиками, нормативно-правова база діяльності, управління інцидентами, аудит інформаційної безпеки, інформаційне протиборство, менеджмент та психологія управління.

Переглядів: 335