XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   

ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «TELECOMMUNICATION: PROBLEMS AND INNOVATION»

18:25, 14-03-2023

Міністерство освіти і науки України
Державний університет телекомунікацій
Кафедра телекомунікаційних систем та мереж

Кафедра телекомунікаційних систем та мереж Державного університету телекомунікацій запрошує студентів, аспірантів та молодих вчених до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Telecommunication: problems and innovation».

Захід відбудеться 30 травня 2023 року.

Мета конференції – обговорення проблем, інновацій та перспектив у сфері телекомунікацій.

У програмі конференції планується робота за наступними секціями

  • Телекомунікаційні системи та мережі
  • Інформаційні системи та технології
  • Інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж
  • Соціально-економічні аспекти розвитку телекомунікацій

Робочі мови конференції: українська та англійська.

Форма участі – ЗАОЧНА.

Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА!

Матеріали надсилати до 20.05.2023 року на е-maіl: tkconfdut@ukr.net

 

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

Тези доповідей, обсягом 1-2 сторінки формату А4.

редактор Word,

шрифт Times New Roman,

кегль 12,

міжрядковий інтервал 1,

поля: верхнє та нижнє – 2 см, ліве - 2,5 см, праве – 1,5 см,

формули в редакторі Equation 3,0.

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ:

Назва (великими літерами),

ПІБ, назва вищого навчального закладу, назва інституту (повна)

По тексту використовуються заокруглені дужки, для посилань на джерело – квадратні: [12, с. 56–57; 14, с. 23], [14, с. 23],

Список використаних джерел (не більше 4 джерел) друкується наприкінці тез в алфавітному порядку.

За зміст та якість поданих тез несе відповідальність автор.

Тези, які не відповідають вимогам та містять академічний плагіат розглядатися не будуть.

 

IV ALL-UKRAINIAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "TELECOMMUNICATIONS: PROBLEMS AND INNOVATIONS"

Ministry of Education and Science of Ukraine
State University of Telecommunications
Department of telecommunication systems and networks

The Department of Telecommunication Systems and Networks of the State University of Telecommunications invites students, postgraduates and young scientists to participate in the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference "Telecommunications: Problems and Innovations".

The event will take place on May 30, 2023. 

The purpose of the conference is to discuss problems, innovations and prospects in the field of telecommunications.

The conference program plans to work with the following sections:

  • Telecommunication systems and networks
  • Information systems and technologies
  • Information security of telecommunication systems and networks
  • Socio-economic aspects of telecommunications development

Languages ​​of the conference: Ukrainian and English.

The form of participation is ONLINE.

Participation in the conference is FREE!

Materials should be sent by May 20, 2023 to e-mail: tkconfdut@ukr.net

 

REQUIREMENTS FOR PUBLICATIONS

These reports are 1-2 pages in A4 format.

Word,

Times New Roman 12,

line spacing 1,

margins: top and bottom – 2, left – 2.5, right – 1.5,

formulas in the Equation 3.0 editor.

 

CHECKOUT PROCEDURE:

Name (in uppercase letters),

Full name, name of higher education institution, name of institute (full)

Rounded brackets are used throughout the text, square brackets are used for references to the source: [12, p. 56–57; 14, p. 23], [14, p. 23],

The list of used sources (no more than 4 sources) is printed at the end of theses in alphabetical order.

The author is responsible for the content and quality of submitted theses.

Abstracts that do not meet the requirements and contain academic plagiarism will not be considered.

Читайте також
Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "172 - Електронні комунікації та радіотехніка" кафедри Телекомунікаційних систем та мереж та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Про кафедру

Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Телекомунікаційні системи та мережі

Проектування, побудова та технічна експлуатація різноманітних телекомунікаційних мереж та їх складових, широкосмугові мультисервісні транспортні мережі, волоконно-оптичні лінії зв'язку, мережі майбутнього, сучасні системи мобільного зв`язку, системи абонентського радіодоступу, розвиток та оптимізація елементів телекомунікаційної інфраструктури, проектування та експлуатація сучасних систем та ліній передачі, комутаційних систем, технології та протоколи сучасних телекомунікаційних мереж, обладнання телекомунікаційних мереж.

Спеціалізація: Телекомунікаційні системи та мережі

Проектування, побудова та технічна експлуатація різноманітних телекомунікаційних мереж та їх складових, широкосмугові мультисервісні транспортні мережі, волоконно-оптичні лінії зв'язку, мережі майбутнього, сучасні системи мобільного зв`язку, системи абонентського радіодоступу, розвиток та оптимізація елементів телекомунікаційної інфраструктури, проектування та експлуатація сучасних систем та ліній передачі, комутаційних систем, технології та протоколи сучасних телекомунікаційних мереж, обладнання телекомунікаційних мереж.

Переглядів: 1 659