XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Наукові здобутки кафедри менеджменту Державного університету телекомунікацій

10:41, 04-04-2023

23 березня 2023 року ЗАХАРЖЕВСЬКА  АЛІНА АНАТОЛІЇВНА під керівництвом відомого вченого професора ГУДЗЬ ОЛЕНИ ЄВГЕНІВНИ захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04. − Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.861.03 у Державному університеті телекомунікацій.


Тема дисертаційної роботи Аліни Анатоліївни «Розвиток управління ризиками телекомунікаційних підприємств» є актуальною в умовах кризових деформацій економічного простору України, що зумовлені, спочатку введенням жорсткого локдауну, спровоковані пандемією COVID-19, а потім запровадженням воєнного стану, як реакції на повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Для того, щоб вистояти у ці непрості часи, телекомунікаційні підприємства шукають і опрацьовують нові стратегії, технології, інструменти, методи управління ризиками. Проте, вітчизняні реалії сьогодення унеможливлюють це завдання, оскільки, більшість телекомунікаційних підприємств, опираються на застарілу фрагментарну парадигму розвитку управління ризиками.

 

Робота А.А. Захаржевської містить наукову новизну, особливу увагу привертають такі наукові результати як:

  • методичні підходи до діагностики розвитку управління ризиками телекомунікаційних підприємств, які на відміну від існуючих, обґрунтовують організаційний контур й релевантність її здійснення з використанням ключових макро-, мезо- і мікро чинників, які впливають на розвиток управління ризиками на основі 4-ох елементної системи показників та розрахунків таксономічних індикаторів й критеріальної оцінки рівня розвитку з відповідними оціночними індексами, що дає змогу окреслити динаміку змін досліджуваних наборів показників, побудувати ієрархічну мультимодульну карту ризиків та визначити ефективність розвитку управління ризиками в телекомунікаційному підприємстві;
  • методичні підходи до модернізації механізму розвитку управління ризиками в телекомунікаційних підприємствах на основі поєднання та ієрархічного структурування контрольно-дозвільної комплаєнс-функції та запровадження проактивних методів управління, що притаманні управлінню ризиками на підґрунті антиципації та його інтеграції в загальне управління телекомунікаційного підприємства з врахуванням організаційної структури, поведінки, культури й бізнес-контексту, що є динамічним та ітеративним процесом;
  • концепт побудови механізму розвитку управління ризиками в телекомунікаційних підприємствах, принциповою відмінністю якого є врахування особливостей їх функціонування у системному зрізі (забезпечує цілісність механізму як системи з визначеною структурою (цілі, ресурси, засоби, процеси, способи), процесному зрізі (гарантує безперервність застосування адаптаційних заходів підприємства) й ситуаційному зрізі (сприяє постійному моніторингу зовнішнього та внутрішнього середовища з метою виявлення закономірностей і визначення характеру поведінки підприємства у відповідній ситуації) із включенням управлінської, функціональної, процесної, контрольної субсистем й відповідних технологічних, економічно-фінансових, організаційних, інформаційних, нормативно-регламентних інструментів й важелів та методів управління ризиками.

Робота Аліни Анатоліївни безперечно має значну практичну цінність, її результати використовують у своїй діяльності низка телекомунікаційних підприємств: ПАТ „Укртелеком; ТОВ „Воля-кабель”; ТОВ „Лайфселл”; Інтернет Асоціація України; ТОВ „Інтелектуальні комунікації”. Результати її роботи були впровадженні  в навчальний процес Навчально-наукового Інституту менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій.

Основні положення і результати дисертації А.А. Захаржевської викладено у 23 наукових працях, з яких 2 статті – у міжнародних наукометричних виданнях Scopus, 10 статей – у міжнародних наукометричних виданнях, та 11 тез наукових доповідей.

Професорсько-викладацький колектив кафедри менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій щиро вітає із успішним захистом кандидатської дисертації АЛІНУ АНАТОЛІЇВНУ ЗАХАРЖЕВСЬКУ! Бажаємо Вам, міцного здоров’я, добробуту, професійного злету, кар’єрного зросту, блискучих ідей для подальшого саморозвитку і самореалізації, натхнення та наснаги!

ВІТАЄМО!!!

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "073 - Менеджмент" кафедри Менеджменту та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.
Читайте також

Про кафедру

Кафедра Менеджменту

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Менеджмент

Місія програми – підготовка фахівців, здатних на високому професійному рівні виконувати загальні функції управління організацією та її підрозділами, аналізувати і планувати діяльність організацій, управляти зовнішньоекономічною діяльністю, матеріально-технічним постачанням, вирішувати проблеми оптимізації матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, прогнозувати розвиток конкурентного середовища тощо.

 

Спеціалізація: Менеджмент

Місія програми – підготовка фахівців, здатних на високому професійному рівні виконувати загальні функції управління організацією та її підрозділами, аналізувати і планувати діяльність організацій, управляти зовнішньоекономічною діяльністю, матеріально-технічним постачанням, вирішувати проблеми оптимізації матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, прогнозувати розвиток конкурентного середовища тощо.

 

Переглядів: 1 231