Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   

Відкрито нову спеціальність!

20:00, 03-06-2015

 

КАФЕДРА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Запрошує на навчання!

1. Загальні критерії спеціальності

Студенти Державного університету телекомунікацій набувають знань та практичних навичок, необхідних для висококваліфікованого інформаційного, аналітико-прогностичного, документаційного забезпечення всіх сфер життєдіяльності суспільства, можуть працювати керівниками й провідними спеціалістами підрозділів державного апарату, у сфері інформаційно-аналітичного й документаційного забезпечення управління, інформаційного моніторингу, управління персоналом, маркетингово-аналітичної діяльності, електронного документообігу, вести власний інформаційний бізнес.

Основні навчальні блоки фахової підготовки та профльні дисципліни:

Лінгвістичний: вивчення двох іноземних мов, практичний курс іншомовної комунікації та перекладу, стилістика та культура офісної документації;

Документознавчий: діловодство, електронний документообіг, управлінське документознавство, документне забезпечення підприємства, документне фондознавство;

Інформаційинй: інформаційно-аналітична діяльність, інформаційне право, захист інформації, компютерні технології в документознавстві, інформаційно-пошукові мови;

Аналітичний: аналітико-синтетична переробка інформації, оранізація та управління діяльністю інформаційних установ.

Випускники матимуть ґрунтовні знання й практичні вміння у сферах управління та інформаційних технологій, завдяки опануванню програмними продуктами, наданих центром компютерних технологій “InfoPlus” системою електронного документообігу “АСКОД” та компанією НетКом Текнолоджи системою електронного документообігу “Діло”. Після опанування даними системами електронного документообігу видаватимуться сертифікати.

Отже, хто ж дійсно такий документознавець-інформаційний аналітик?

Відразу можемо сказати, що це – спеціаліст«відає» (=знає) про документ все, що стосується роботи із ним (оформлення,облік,реєстрація, створення,  контроль виконання, довідково-інформаційна робота, зберігання) на основі використання сучасних автоматизованих технологій. Він планує, організовує й удосконалює діяльність служби документаційного забезпечення управління, здійснює контролю над станом діловодства в організації, розробляє уніфіковані форми документів, удосконалює автоматизовані інформаційні системи та системи управління. Фахівець цього напряму може здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності організацій; проводити інформаційно-аналітичні дослідження; керувати документно-інформаційними потоками організації; організовувати та проводити рекламні та PR-кампанії; організовувати ефективний документообіг на основі новітніх інформаційних технологій; застосовувати передові інтелектуальні технології для отримання, аналізу, обробки інформації та ін.

 Картинки по запросу бизнес2. Практична складова діяльності документознавців-інформаційних аналітиків

Документознавство та інфомаційно-аналітична діяльність – це безумовно запитувана на сьогоднішній день спеціальність. Документознавець може працювати в установі будь-якого рівня управління, будь-якої галузі й будь-якої форми власності. Інакше кажучи – скрізь, де є люди та документи.

Перш за все, щоб не завдати шкоди підприємству й собі, а також захистити права, документознавець винен знаті нормативно–правову базу сфери своєї діяльності.  

Успіх професійної діяльності майбутніх фахівців з документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності багато в чому залежить від сформованої у них інформаційно-комунікативної компетентності.

За умови оволодіння програмою фахівець із документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності може здійснювати такі види професійної діяльності:

–організаційно-управлінську;

–аналітичну;

–дослідну;

–педагогічну;

–експертно-консультаційну.

  Картинки по запросу бизнес

Чи у всіх напрямах документознавець-інформаційний аналітик повинен працювати самостійно?

Безперечно, ні! Спеціаліст з документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності координує діяльність керівника підприємства у взаємодії з іншими керівниками та структурними підрозділами, партнерами, клієнтами, представниками інших установ, організацій, органами державної влади.

3. Знання та навички, що необхідні документознавцю-інформаційному аналітику

Основною вимогою до знань, умінь та навичок документознавця-інформаційного аналітика є їхня дворівненість:перший рівень – знання у сфері організації ефективної управлінської діяльності, другий – знання про ту галузь, в якій функціонує підприємство.

Документознавець-інформаційний аналітик має опанувати методику складання оглядових та аналітичних документів. Важливим є вміння застосовувати на практиці сучасні комп’ютерні технології та використовувати різні види інформаційних ресурсів. Це, у свою чергу, потребує знань щодо структури сучасних інформаційних установ –бібліотек, архівів, центрів науково-технічної інформації, інформаційно-аналітичних центрів. І, безумовно, у цьому напрямку досить важливими навичками є навички швидкочитання, уміння запам’ятовувати та використовувати прочитане відповідно до ситуації, а також володіння сучасними системами електронного документообігу.

Крім того, документознавець повинен уміти складати проекти доповідей, виступів, промов, звернень керівника відповідно до класичних вимог, що висуваються до такого виду документів. При цьому йому слід розумітися й на психології сприйняття тих чи інших публічних виступів щодо ефективності їхнього впливу на слухачів.

Організація різноманітних протокольних заходів, ділових зустрічей, нарад, засідань й презентацій, ведення переговорів потребують від документознавця-інформаційного аналітика навичок координаційної роботи та організаційних здібностей.

Збільшення обсягів ділових контактів, запровадження новітніх технологій у практику управління спонукають до опанування основ планування години, методів виконання запланованого – саме тих знань, котрі забезпечать ефективну роботу й самого документознавця, й установи.

Уміння працювати з офісною та комп’ютерною технікою дає можливість оптимізувати та інтенсифікувати управлінську діяльність на всіх її стадіях. Документознавець-інформаційний аналітик повинен мати уявлення щодо технологічних можливостей техніки та оперативно реагувати на інновації, що впроваджуються у цій сфері. Окреме місце тут посідають сучасні програмні продукти електронного документообігу, наприклад, “АСКОД” та  “Діло”, котрі застосовуються в процесі організації документообігу, формуванні баз даних, інформаційного супроводу управлінської діяльності.

Не варто забувати, що для конкурентоспроможного спеціаліста з документознавства важливими є знання та навички із основ психології спілкування, риторики, іноземної мови, етики професійних відношень, іміджології та різноманітних PR-технологій, які майбутні фахівці зможуть отримати, вступивши до Державного університету телекомунікацій за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність».

Запрошуємо на навчання!

Картинки по запросу бизнес

© При повному чи частковому використанні матеріалів сайту ДУІКТ гіперпосилання на сайт https://duikt.edu.ua/ обов'язкове!
Читайте також
Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" кафедри Документознавства та інформаційної діяльності та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Про кафедру

Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю

Фахівець з інформаційної аналітики та зв’язків з громадськістю є «універсальним спеціалістом», який повинен досконало володіти фундаментальними знаннями з комунікативістики, інформаційно-аналітичної діяльності, лінгвістики, психології, маркетингу, дизайну, технологій нових медіа тощо, а це неможливо без тривалої підготовки за спеціальними навчальними курсами, які будуть введені до варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів визначеної спеціалізації.

Спеціалізація: Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю

Фахівець з інформаційної аналітики та зв’язків з громадськістю є «універсальним спеціалістом», який повинен досконало володіти фундаментальними знаннями з комунікативістики, інформаційно-аналітичної діяльності, лінгвістики, психології, маркетингу, дизайну, технологій нових медіа тощо, а це неможливо без тривалої підготовки за спеціальними навчальними курсами, які будуть введені до варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів визначеної спеціалізації.

Переглядів: 5 264
Вступ до магістратури
лише за ЄВІ
та вступним випробуванням


за спеціальністю 029 Інформаційна бібліотечна та архівна справа