XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Подкасти та радіо для покращення listening skills

16:56, 18-11-2023

Одна з обов'язкових мовних навичок, якою ми повинні оволодіти при вивченні англійської мови – сприйняття англомовної інформації на слух. Розвинути це вміння можна тільки прослуховуючи та аналізуючи англомовні аудіоматеріали. Не тільки музика, аудіокниги, носії є джерелом живої англійської мови. Підкасти являють собою невеликі аудіо- та відеозаписи, створені в стилі радіо- та телепередач

Як правильно слухати радіо та підкасти англійською для розвитку навички listening?

  • приділяйте цьому заняттю 30 хвилин на день;
  • якщо матеріал не зрозумілий вам – прослухайте кілька разів, випишіть невідомі слова і вирази;
  • обирайте ті програми, які цікаві вам;
  • слухайте аудіоматеріали різних жанрів: новини, документальні програми, репортажі, інтерв'ю, аудіопьеси і т.д.

         Навіть якщо ви не концентруєтесь на 100% на інформації, то все одно  ви сприймаєте інформацію та збільшуєте пасивний словниковий запас.

BBC News 6 Minute Grammar

Вивчіть граматику англійської мови за шість хвилин. Щовівторка приєднуйтеся до двох доповідачів і вивчайте основну граматику.  Використання аудіоматеріалу каналу BBC news 6 minute grammar на тему “Infinitive and Gerund” допомогло студентам розібратися краще у граматичних структурах. Студентам другого курсу було запропоновано спочатку прослухати програму та заповнити табличку, потім до кожної структури подати приклад з програми і наостанок пройти quiz з теми програми. Таким чином відбулися етапи: ознайомлення та автоматизація граматичної структури.   

Elementary Podcasts від British Council

Один із найпопулярніших подкастів Британської Ради, який підійде як новачкам із рівнем знань Elementary, так і студентам із середнім рівнем володіння мовою. У випусках обігруються різні повсякденні ситуації: в аеропорту, магазині, ресторані. Розмови записані у повільному темпі, тому зрозуміти їх нескладно. Також до кожного випуску додається транскрипт та перевірочні завдання з відповідями. Випуски досить довгі – близько 25 хвилин кожен, але усі матеріали безкоштовні.

Отже, подкасти англійською від нейтівів – чудова можливість відкривати для себе нові інформаційні світи та розвивати знання іноземної мови.

__________________________

Podcasts and radio programs to improve listening skills

One of the common language skills that we must master when learning English is perception of English-language information. You can develop this skill only by listening and analyzing English-language audio materials. Not only music, audiobooks, media are a source of living English. Podcasts are small audio and video recordings created in the style of radio and television broadcasts.

How to listen correctly to radio and podcasts in English for improving listening skills?

  • allocate 30 minutes for the task per day;
  • if the material is not clear to you - listen several times, write unknown words and expressions;
  • choose those programs which are interesting to you;
  • listen to audio materials of different genres : news , documentary programs, reports, interviews, audio plays , etc.
  • Even if you don't concentrate 100% on the information, it's still you perceive information and increase passive vocabulary.

BBC News 6 Minute Grammar

Learn English grammar in six minutes. Every Tuesday join two of presenters and learn main grammar. Using audio material of the BBC channel news 6 minutes grammar on the topic " Infinitive and Gerund” helped students to better understand grammatical structures. Second-year students were asked to first listen to the program and fill in the table, then to submit an example from the program to each structure, and finally to take a quiz on the topic of the program. In this way, the following stages took place: familiarization and automation of the grammatical structure.

Elementary Podcasts of British Council

One of the British Council's most popular podcasts, suitable for beginners from Elementary to intermediate students. In the episodes, various everyday situations are acted out : at the airport, in a store, in a restaurant. Conversations are recorded at a slow pace, so it is easy to understand them. Also, a transcript and test tasks with answers are attached to each issue. The episodes are quite long - about 25 minutes each, but all materials are free.

So, podcasts in English from natives are a great opportunity to discover new worlds of information and develop knowledge of a foreign language.


Науково-методичне повідомлення підготувала
ст. викладач Микитюк А.Д.

Читайте також

Абітурієнту

Спеціалізація: Технології цифрового розвитку
Спеціалізація: Технології цифрового розвитку
Переглядів: 210