XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Сленг як засіб молодіжного спілкування

17:22, 04-04-2023

Останніми роками з'явилося чимало публікацій, присвячених молодіжному сленгу, загалом особливостям розмовної мови, новітнім запозиченням, експресивним елементам (що особливо властиві молодіжному сленговому мовленню). Укладено "Словник новотворів української мови", "Нове в українській лексиці: Словник-довідник". Активно досліджується і український і англійський сленг.

Для вивчення англомовних впливів на український сленг слід якнайширше залучати матеріали не лише англійської мови як  такої (включаючи її американський варіант), а й сленг англійської мови (див., наприклад, зокрема, так званий "загальний американський сленг". За  визначенням Ю.К.Волошина, "загальний американський сленг"  -  інтегративна складова, обов'язковий компонент американського варіанту англійської мови ("американської англійської"), безумовна невіддільна частина культури американського лінгвокультурного товариства.

Як відомо, в американській лінгвістиці наявні досить ґрунтовні дослідження зі сленгознавства (жаргонології), причому не тільки у синхронічному, а й у діахронічному плані. На жаль, у лінгвістичній україністиці таких студій поки що бракує.

Варто звернути увагу вже на той факт, що саме слово сленг є похідним з англійської мови.

Дослідник В.І.Шаховськой присвятив спеціальну працю американізмам сучасної української мови. Він поставив собі за мету з'ясувати, якою мірою запозичення з американської англійської мови, кількість яких останнім часом значно зросла порівняно з попередніми епохами мовного існування, впливають на різні рівні системи української мови, на основи культури мовлення.

Предметом уваги В.І.Шаховського є, зокрема, український молодіжний сленг, який він відносить до проявів мовної гри або гри з мовою. Сленг, а саме той його пласт, який становлять новітні американізми, визначено як особливий тип адаптації американізмів в українськомовному лексико-семантичному просторі. Як можливий синонім запропоновано "піджин-укр", прикладами котрого виступають, для прикладу, сенька "спасибі" від англ. thank you,) бездник або безник "день народження" від англ. birthday тощо.

За В.І.Шаховським, український молодіжний сленг - це не просто спосіб творчого експресивного самовираження, але й інструмент подвійного відсторонення та нонконформізму. Дослідник підкреслює, коли людина, тобто (з латинської) ігрова, функція, як показав Й.Хейзінга відомій книзі "Homo ludens" ("Людина, яка грає"), властивава людині взагалі, то молодій людині вона властива тим більше.

 

  1. Перший словник українського молодіжного сленгу / Укл. С.Пиркало; за ред. Ю.Мосенкіса. – К., 1998.
  2. Синишин Р.І. Матеріали для словника українського комп’ютерного сленгу // [А–В] // Мова та історія. – К., 2002. – С. 23 – 25.
  3. Смирнова О.Ю. Коп’ютерний сленг (на матеріалі журналів та інтернет ресурсів): Курсова робота студентки 3-го курсу. – К., 2003. – 30 с.
  4. Ставицька Л.О. Короткий словник жаргонної лексики української мови. – К.: Критика. 2003. – 336 с.

 

Науково-методичне повідомлення підготувала
ст. викладач кафедри Англійської мови Бондар-Фурса О.С.

Читайте також

Абітурієнту

Спеціалізація: Документознавство та інформаційна діяльність

Бакалавр з цього фаху підготовлений до роботи в інформаційних, аналітичних, архівних, адміністративних, кадрових підрозділах і службах, службах діловодства підприємств, організацій, установ, фірм різного профілю та форм власності, а також в органах державного управління усіх рівнів. Бакалавр з документознавства та інформаційної діяльності за умов набуття відповідних знань і практичних вмінь може адаптуватись до таких суміжних напрямів діяльності, як маркетингова, рекламна, зв’язки з громадськістю, обліково-контрольна та ін.

Спеціалізація: Документознавство та інформаційна діяльність

Бакалавр з цього фаху підготовлений до роботи в інформаційних, аналітичних, архівних, адміністративних, кадрових підрозділах і службах, службах діловодства підприємств, організацій, установ, фірм різного профілю та форм власності, а також в органах державного управління усіх рівнів. Бакалавр з документознавства та інформаційної діяльності за умов набуття відповідних знань і практичних вмінь може адаптуватись до таких суміжних напрямів діяльності, як маркетингова, рекламна, зв’язки з громадськістю, обліково-контрольна та ін.

Переглядів: 2 063