XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми кібербезпеки» 27 жовтня 2023 року

11:07, 18-09-2023

Шановні студенти, аспіранти та науковці!

Запрошуємо до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми кібербезпеки» Навчально-наукового інституту захисту інформації, яка проводиться щорічно з метою обговорення різноманітних нагальних проблем забезпечення кібербезпеки на об’єктах критичної інфраструктури держави, корпоративних мережах та інформаційних системах.

У ході роботи конференції планується обговорення нових підходів щодо організації систем моніторингу та реагування на інциденти кібербезпеки, розробкою рекомендацій доцільних рішень щодо кібербезпеки корпоративних інформаційних сисетм, пошук підходів раціональної організації кібербезпеки інформаційних систем спеціального призначення.

Конференція дає можливість підтримки молодих вчених та розповсюдження знань актуальних проблем кібербезпеки. Учасники конференції мають можливість провести апробацію результатів наукових досліджень, обговорити перспективи та різноманітні підходи до вирішення сучасних проблем кібербезпеки.

Тематика виступів:

 1. Кібербезпека корпоративних інформаційних систем.
 2. Технічні системи захисту інформації.
 3. Управління кібербезпекою.

Конференція є ефективною платформою для обговорення наукових результатів науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та студентів.

Форма участі у  конференції: дистанційна.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Матеріали можна надсилати до 18:00 25 жовтня 2023 року.

Просимо звернути вашу увагу, що наслані матеріали не редагуються. Автор особисто несе відповідальність за науковий зміст та оформлення.

Вимоги для участі в конференції:

 • Подати одну тезу в обсязі 1-3 сторінки формату А4;
 • Робота має бути виконана однією з робочих мов конференції (українська, англійська);
 • Редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1;
 • Поля: верхнє, нижнє, ліве та праве – 2 см;
 • Формули в редакторі Equation 3,0;
 • Рисунки підписуються:  Рис. 1 – Назва (формат jpeg);
 • Матеріали надсилати до 1800 25.10.2023 року на е-maіl: ikbdut@gmail.com . В темі листа вказувати: конференція «Актуальні проблеми кібербезпеки»
 • Назву документа подавати у вигляді Іванов_БСД-41.doc або Іванов.docx

 

Порядок оформлення:

 • ПІБ (курсивом,  12 кегель), назва тези (ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ, 14 кегель),  анотація (50-100 слів) – 11 шрифт.
 • У тексті перенос слів робиться автоматично.
 • По тексту використовуються заокруглені дужки, для посилань на джерело – квадратні: [1, 2 с. 23], [4, с. 23],
  • де "2" порядковий номер у списку використаних джерел, "23" – номери сторінок;
 • У кінці тез надається перелік використаної літератури (до 4-х найменувань, 10 кегль).

Наслані матеріали не редагуються. АВТОР НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НАУКОВИЙ ЗМІСТ ТА ОФОРМЛЕННЯ.

 

Читайте також
Переглядів: 1 748