XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Системи розподілу інформації


Автор:
П.В. Іващенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
444 Кб
Тип документу:
Посібник
Посібник містить навчальний матеріал до вивчення розділу «Основи теорії передавання інформації» дисциплін: «Теорія електрозв’язку» (підготовка бакалаврів за напрямом «Телекомунікації»), «Теорія інформації» (підготовка бакалаврів за напрямом «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»), «Теорія інформації та кодування» (підготовка бакалаврів за напрямом «Програмна інженерія»), «Інформаційні радіосистеми» (підготовка бакалаврів за напрямом «Радіотехніка»). Крім теоретичного матеріалу посібник містить вправи, приклади, контрольні питання та задачі для самостійної роботи студентів.
Автор:
К.П. Сторчак, О.М. Ткаленко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.16 Мб
Тип документу:
Книга
У посібнику розглянуті принципи розподілу інформації в системах інтегрованого доступу, принципи розподілу інформації на міських мережах та мережах сільських адміністративних районів, загальні основи побудови систем комутації та розподілу інформації. Описаний склад і види сигналів сигналізації, що використовуються в системах комутації та розподілу інформації, синхронізація цифрової місцевої мережі зв’язку. Розглянуті принципи передавання голосової інформації по мережі Інтернет, сигналізація в ІР-мережі. Приведені принципи побудови трирівневої моделі NGN, розглянута архітектура моделі Softswitch.
Автор:
А.Г. Микитишин, М.М. Митник, П.Д. Стухляк, В.В. Пасічник
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.57 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник для технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Автори підручників і навчальних посібників серії «КОМП’ЮТИНҐ» пропонують значний перелік навчальних дисциплін, котрі, з одного боку, включаються до сфери комп’ютинґу за означенням, а, з іншого боку, їх предмет ще не знайшов якісного висвітлення у вітчизняній навчальній літературі для вищої школи. Перший крок ми робимо у 2008–2009 рр., виданням принаймні десяти книг серії з подальшим її п’яти кратним розширенням до 2011 р
Автор:
Ткаленко О.М., Сторчак К.П.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.31 Мб
Тип документу:
Посібник
Розподіл інформації в системах інтегрованого доступу підготовлено для студентів денної та заочної форми навчання Державного університету телекомунікацій при самостійному виконанні курсового проекту. – Київ: ДУТ, 2019.- 56 с. Навчальний посібник для студентів денної та заочної форми навчання
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.41 Мб
Тип документу:
Мультиплексоры ERM-MUX-PLUS и ETU02-MUX-PLUS Пособие по проектированию
Автор:
ГОСТЄВ В.І., КУНАХ Н.І., ТКАЛЕНКО О.М, НЕВДАЧИНА О.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.15 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів під час поглибленого вивчення дисципліни «Мережні технології» (МТ) – циклу дисциплін професійної та практичної підготовки за спеціальністю 7.09242 «Інформаційні мережі зв’язку». Гостєв В.І., Кунах Н.І., Ткаленко О.М., Невдачина О.В. Мережні технології. Навч. посібник підготовлено для студентів вищих навчальних закладів – Київ: ДУІКТ, 2012. – 101 с. У посібнику розглянуто аналіз, синтез та оптимізація телекомунікаційних мереж, принципи функціонування та архітектура побудови мереж. Приведені сучасні телекомунікаційні технології, які отримали найбільше застосування на телекомунікаційних мережах України. Контрольні запитання допоможуть студенту в підготовці до модульного контролю.
Автор:
П.П. Воробієнко, Л.А. Нікітюк, П.І. Резніченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
13.04 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний підручник призначений для студентів факультету Телекомунікації. У підручнику системно розглянуто: принципи побудови, функціонування мереж та мережевих сегментів, механізми надання ними послуг; базові телекомунікаційні технології; динаміка розвідку мережевих концепцій. Наведено технологічні особливості і обладнання транспортних мереж, мереж доступу, інтермереж, мереж підприємств та установ. Значна увага надається мережевим стандартам й питанням коректної, професійної термінології.(Гриф МОН України від 19.12.08, № 14/18-п 2757). Може бути корисним для аспірантів і робітників підприємств зв'язку.
Автор:
Кунах Н.І., Ткаленко О.М
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.38 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику розглянуті основи технічної експлуатації та технічного обслуговування систем комутації, які використовуються на мережах України. Викладені основні поняття про методи та способи технічного обслуговування, норми якісних показників при експлуатації як аналогових, так і цифрових систем комутації. Наведено основні концепції стратегії управління та обґрунтовано необхідність управління мережами телефонного зв'язку. Детально розглянуті методи технічного обслуговування координатних АТС на прикладі системи АТСК-У та квазіелектронних АТС на прикладі системи «КВАНТ». Контрольні запитання і задачі допоможуть студенту в підготовці до модульного контролю.
Автор:
Н.І Кунах, О.В. Невдачина, О.М. Ткаленко, А.П. Полоневич
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
22.6 Мб
Тип документу:
Методичне керівництво для проведення практичних та лабораторних робіт з дисципліни Системи комутації і розподілу інформації
Автор:
Рудий Є. М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
731 Кб
Тип документу:
Розглянуті методи стиснення телефоних сигналів, які пристосовуються до виду сигналу та дозволяють стиснути сигнал за рахунок інформаційної надмірності. Описані принципи побудови систем стиснення сигналів, які використовують диференційні, спектрально-смугові, формантні, ортогональні, кореляційні та мовоелементні методи. Призначений для студентів, що навчаються за напрямом 6.050903 «Телекомунікації», а також може бути корисним інженерно-технічним працівникам.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 6 359