XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Інвестиційний менеджмент


Автор:
Narayan Bulusu, Joachim Coche Alejandro Reveiz, Francisco Rivadeneyra Vahe Sahakyan, Ghislain Yanou
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
8.07 Мб
Тип документу:
Книга
This book covers the latest advances in the theory and practice of public investment management. It includes the most up-to-date developments in the implementation of public asset management – including multiple contributions on portfolio allocation in varying interest-rate and credit-risk environments. Other highlights include implementation, performance attribution and governance issues surrounding reserves management, portfolio construction techniques appropriate for public investors and an in-depth discussion of the challenges to achieving international diversification.
Автор:
О.Є. Гудзь, П.А. Стецюк
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
7.01 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент», яку включено до навчального плану підготовки магістрів зі спеціальності 073 «Менеджмент». У ньому висвітлено теоретичні основи та практичні аспекти управління інвестиційною діяльністю підприємства. Розкриваються сутність, значення та функції інвестиційного менеджменту; закономірності функціонування інвестиційного ринку; методи та прийоми обґрунтування інвестиційних рішень; принципи та послідовність розробки інвестиційної стратегії підприємства; характеристика джерел, методів та форм фінансування інвестиційної діяльності; технологія управління реальними та фінансовими інвестиціями; проблеми управління інвестиційними ризиками; сутність, завдання формування та підходи до управління інвестиційним портфелем. Навчальний посібник адресований студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантам, слухачам курсів підвищення кваліфікації, викладачам, а також підприємцям, бізнесменам, керівникам та спеціалістам підприємств різних галузей національної економіки.
Автор:
Спасів Н.Я., Лосєва М.С., Дітчук Н.О., Маринчак Л.Р.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.92 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Навчально-методичний посібник містить перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях. До кожної теми схематично наведено матеріал необхідний для поглибленого опрацювання, тематика рефератів, запитання для самоперевірки, задачі для самостійного розв'язування, розрахункові роботи та перелік літературних джерел, необхідний для вивчення вказаних тем. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців економічних спеціальностей. Може бути використаний студентами денної та заочної форми навчання.
Автор:
Колектив авторів
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.45 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
У навчально-методичному виданні викладено зміст лекції, передбачених типовою програмою навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент», а також короткі висновки за кожною темою. Конспект лекцій адресовано студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачам, аспірантам та іншим особам, зацікавленим у вивченні теоретичних основ управління інвестиційною діяльністю підприємств.
Автор:
Краус Н.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.47 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику подано лекції, тести, питання для самоконтролю, теми індивідуальних творчих завдань та термінологічний словник. Контроль знань, за посібником, передбачається поточний, модульний і підсумковий. Видання рекомендовано для студентів ВНЗ економічних навчальних закладів, науковців, викладачів, аспірантів, усіх хто цікавиться інвестуванням та інвестиційною діяльністю на мікро та макрорівнях.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 1 222