XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   

Інвестиційний менеджмент


Автор:
Bill Jiang
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
4.83 Мб
Тип документу:
Посібник
This book is a practical and unique investment resource designed to guide investors towards successful investing in the financial markets. It provides a selection of time-tested investment strategies to help investors enhance returns. Factor investing is positioned between active management and passive investing to combine their advantages. The book provides comprehensive coverage of common style factors such as quality and momentum in response to the rising investor interest in factor strategies. It presents a detailed description of the multifactor approach regarding its principle, investment merits and construction methods. The book also covers sustainable investing as it continues to rise in prominence across the investment sector. It employs an abundance of financial data, real cases and practical examples to help the audience understand different investment strategies in an interesting and informative way. The book is primarily written for private investors and investment practitioners such as equity analysts and investment advisors. It is also suitable for university students who are interested in learning practical investment strategies and traditional asset classes.
Автор:
М.І. Копитко, Н.В. Блага
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.43 Мб
Тип документу:
Посібник
Подано основні матеріали для вивчення дисципліни «Управління інноваціями та інвестиціями». За допомогою схем і таблиць розкрито теоретичні засади механізму управління інноваціями та інвестиціями на підприємстві. Для здобувачів і викладачів закладів вищої освіти економічних спеціальностей, наукових та інженерно-технічних працівників, що спеціалізуються у сфері управління інноваційною та інвестиційною діяльністю, а також читачів, яких цікавлять проблеми управління інноваціями та інвестиціями.
Автор:
О.В. Гук, Л.П. Шендерівська, Г.А. Мохонько
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.4 Мб
Тип документу:
Посібник
Посібник має на меті допомогти студентам оволодіти системою знань з інвестування інноваційної діяльності на всіх етапах життєвого циклу підприємства. У посібнику розглянуті сучасні теоретичні підходи до впровадження інновацій, динаміки інноваційної діяльності промислових підприємств та їх інноваційної активності. Студенти зможуть визначати джерела фінансування, оцінювати інвестиційну привабливість підприємства, запропонувати альтернативні джерела інвестування, порівнювати інноваційну спроможність України в контексті міжнародних індексів, аналізувати сучасні тенденції інвестування. Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей другого (магістерського) рівня вищої освіти, які вивчають дисципліни «Інвестування інноваційної діяльності», «Інвестиційний менеджмент», «Інвестування», «Інвестиційний аналіз», «Основи інноваційно-інвестиційного підприємництва».
Автор:
Narayan Bulusu, Joachim Coche Alejandro Reveiz, Francisco Rivadeneyra Vahe Sahakyan, Ghislain Yanou
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
8.07 Мб
Тип документу:
Книга
This book covers the latest advances in the theory and practice of public investment management. It includes the most up-to-date developments in the implementation of public asset management – including multiple contributions on portfolio allocation in varying interest-rate and credit-risk environments. Other highlights include implementation, performance attribution and governance issues surrounding reserves management, portfolio construction techniques appropriate for public investors and an in-depth discussion of the challenges to achieving international diversification.
Автор:
О.Є. Гудзь, П.А. Стецюк
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
7.01 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент», яку включено до навчального плану підготовки магістрів зі спеціальності 073 «Менеджмент». У ньому висвітлено теоретичні основи та практичні аспекти управління інвестиційною діяльністю підприємства. Розкриваються сутність, значення та функції інвестиційного менеджменту; закономірності функціонування інвестиційного ринку; методи та прийоми обґрунтування інвестиційних рішень; принципи та послідовність розробки інвестиційної стратегії підприємства; характеристика джерел, методів та форм фінансування інвестиційної діяльності; технологія управління реальними та фінансовими інвестиціями; проблеми управління інвестиційними ризиками; сутність, завдання формування та підходи до управління інвестиційним портфелем. Навчальний посібник адресований студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантам, слухачам курсів підвищення кваліфікації, викладачам, а також підприємцям, бізнесменам, керівникам та спеціалістам підприємств різних галузей національної економіки.
Автор:
Спасів Н.Я., Лосєва М.С., Дітчук Н.О., Маринчак Л.Р.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.92 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Навчально-методичний посібник містить перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях. До кожної теми схематично наведено матеріал необхідний для поглибленого опрацювання, тематика рефератів, запитання для самоперевірки, задачі для самостійного розв'язування, розрахункові роботи та перелік літературних джерел, необхідний для вивчення вказаних тем. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців економічних спеціальностей. Може бути використаний студентами денної та заочної форми навчання.
Автор:
Колектив авторів
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.45 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
У навчально-методичному виданні викладено зміст лекції, передбачених типовою програмою навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент», а також короткі висновки за кожною темою. Конспект лекцій адресовано студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачам, аспірантам та іншим особам, зацікавленим у вивченні теоретичних основ управління інвестиційною діяльністю підприємств.
Автор:
Краус Н.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.47 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику подано лекції, тести, питання для самоконтролю, теми індивідуальних творчих завдань та термінологічний словник. Контроль знань, за посібником, передбачається поточний, модульний і підсумковий. Видання рекомендовано для студентів ВНЗ економічних навчальних закладів, науковців, викладачів, аспірантів, усіх хто цікавиться інвестуванням та інвестиційною діяльністю на мікро та макрорівнях.
Автор:
І.М. Школа, А.А. Вдовічен, О.М. Верстяк, О.В. Соколюк
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.34 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику послідовно викладено основні теоретичні, методологічні та практичні питання що інвестицій та управління ними. Сформульовані сутність, мета і задачі інвестиційного менеджменту, розглянуті його методологічні основи та методичний інструментарій. Посібник ознайомлює з принципами функціонування інвестиційного ринку та методами прогнозування його кон’юнктури, сучасними принципами розробки інвестиційної стратегії підприємства, формування інвестиційних ресурсів, управління реальними та фінансовими інвестиціями. Для студентів вищих навчальних закладів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» та 0306 «Менеджмент і адміністрування» усіх форм навчання. Навчальний посібник призначений для вивчення таких дисциплін, як: «Інвестиційний менеджмент», «Інвестування».
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 3 506