XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Кафедра Економіки

Партнери кафедри

Загальна інформація
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Методична робота
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Новини та події
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо до навчання
Освітньо-професійні програми
Публічне обговорення освітньо-професійних програм
Отримати консультацію
Дистанційне навчання
Академічна доброчесність
Інформація по дипломам, курсовим роботам та практикам
Відгуки
Переваги навчання

Партнери кафедри

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "051 Економіка" кафедри Економіки та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Співпраця кафедри економіки підприємств та соціальних технологій із вітчизняними і зарубіжними бізнес–структурами, навчально-тренувальними центрами, громадськими організаціями є важливою компонентою підготовки високопрофесійних фахівців в сфері соціології та економіки. Завдяки такій співпраці наші студенти мають можливість «відточити» отриманні в університеті знання на практиці.

Отже, метою взаємодії кафедри економіки та соціальних технологій з суб’єктами господарської діяльності та суспільного сектору в Україні є формування у студентів вміння приймати самостійні рішення в професійних умовах, опанування ними сучасних методів та форм організації ведення бізнесу й інших видів діяльності (соціальна взаємодія, паблік-рілейшинз, управління персоналом та ін.).

У період практики закладаються професійні, світоглядні, громадянські якості, формуються морально-етичні цінності, що визначає здатність особи успішно здійснювати у майбутньому професійну діяльність.

Перелік головних договорів про співпрацю кафедри економіки підприємств та соціальних технологій:

Договір про співпрацю

Сфера діяльності

Форма співпраці

 

«Miratech Corporation»

№ 16/07/від 16.06/-2017

 • Послуги з IT-аутсорсингу
 • Cтворення технологічних портфоліо для розвитку бізнесу компанії
 • Розробка програмного забезпечення для ключових бізнес-процесів
 • Реалізація програм кібербезпеки
 • Стратегічне консультування з питань цифрової трансформації бізнесу
 • Участь у формуванні інноваційного змісту
 • навчання за професійними компетенціями;
 • Підписання Угоди про  співробітництво і організацію взаємовідносин;
 • Спільне викладання дисциплін; 
 • Видача сертифікатів;
 • Проходження практики;
 • Стажування викладачів кафедри; 
 • Участь у конференціях;
 • Організація екскурсій;
 • Працевлаштування випускників;
 • Спонсорська допомога.

Навчально-тренувальний центр «SIONAS»

№ 721 від 30.08.2017

 • Адаптація програмного забезпечення для  проведення соціологічних досліджень
 • Стратегічне консультування з питань архітектоніки соціальних ігор
 • Участь у формуванні інноваційного змісту навчання за професійними компетенціями;
 • Підписання Угоди про  співробітництво і органі-зацію взаємовідносин;
 • Спільне викладання дисциплін; 
 • Видача сертифікатів;
 • Проходження практики;
 • Стажування викладачів кафедри; 
 • Участь у конференціях;
 • Організація екскурсій;
 • Працевлаштування випускників

Співпраця з компаніями – партнерами є важливою складовою у визначенні професійних компетенцій випускників кафедри економіки підприємств та соціальних технологій як запит від роботодавців та їх вимога до якості підготовки фахівців.

Саме тому при розробці освітньо-професійних програм спеціальностей 051 «Економіка» та 054 «Соціологія» враховано фахові (професійні) компетенції, які визначені нашими партнерами як необхідні.

Компанія

Компетенції, які було включено за пропозиціями компаній-партнерів кафедри у  Освітньо-професійну програму підготовки за спеціальністю 051 «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

«Miratech Corporation»

 • Здатність до комунікації іноземною мовою, в тому числі і професійно-ділового спілкування.
 • Здатність розробляти оперативні та тактичні плани діяльності   ІТ-підприємства 
 • Здатність розробляти та оцінювати інноваційні проекти підприємства в галузі телекомунікацій
 • Здатність опановувати методологічні засади та  методичні підходи  до обґрунтування та вибору оптимальних економічних рішень
 • Здатність  визначати рівень конкурентоспроможності та обґрунтовувати шляхи її підвищення.

Компанія

Компетенції, які було включено за пропозиціями компаній-партнерів кафедри у  Освітньо-професійну програму підготовки за спеціальністю 054 «Соціологія»  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Навчально-тренувальний центр «SIONAS»

 • Здатність до комунікації іноземною мовою, в тому числі і професійно-ділового спілкування.
 • Здатність застосовувати знання соціології, соціальної політики та роботи соціологічних служб для представництва клієнтів та захисту їх інтересів.
 • Здатність розуміти закономірності взаємодії індивідів, соціальних груп, спільнот та суспільств
 • Здатність до комунікативної взаємодії різних рівнів, високий рівень комунікативної культури
 • Здатність розуміти і враховувати соціально-психологічні аспекти управлінських рішень в процесі соціальної діяльності

Володіння сучасними програмними продуктами для автоматизації бізнесу і проведення соціологічних досліджень є першочерговою вимогою сучасних компаній. Саме тому Університетом і кафедрою укладено Меморандум про співпрацю з ВГО «Спілка автоматизаторів бізнесу» (Меморандум від 23.12. 2019). В рамках такої співпраці викладачі кафедри і, звичайно, студенти одними з перших дізнаються про нові програмні продукти і опановують їх, отримуючи відповідні сертифікати.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
м. Київ, вул. Солом’янська, 7,
тел. 249-25-16

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 8 129