XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Методична робота

Загальна інформація
Викладацький склад
Вступ 2023
Інноваційний зміст навчання
Навчальні дисципліни
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Матеріальна база
Партнери кафедри
Робота із студентами
Відгуки студентів
Інформація по дипломам, курсовим роботам та практикам
Новини та подіі
Бібліотека
Контактна інформація
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Дистанційне навчання
Академічна доброчесність

Методична робота

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Методична робота кафедри Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності є важливою складовою освітнього процесу і спрямована на те, щоб забезпечити якісну підготовку фахівців зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» відповідно до державних стандартів вищої освіти, останніх вимог МОН України, побажань партнерів-роботодавців щодо формування компетенцій майбутнього фахівця.

Нова освітньо-концептуальна модель змісту навчання в Державному університеті телекомунікацій передбачає врахування перелічених вимог, на їх основі розроблено й узгоджено всі освітні програми та зміст навчальних дисциплін, побудована структурно-логічна схема навчального процесу за спеціальністю для того, щоб по закінченню навчання наш студент-випускник гарантовано отримав перше високооплачуване робоче місце та був затребуваним на ринку праці.

З метою реалізації новітньої освітньо-концептуальної моделі навчання та посилення практичної підготовки студентів, формування в них вмінь та навичок, викладачі кафедри постійно працюють над освоєнням нових програмних продуктів, прикладних типових конфігурацій, впроваджуючи  свої звання та вміння в навчальний процес та удосконалюючи методику викладання дисциплін.

Методичні рекомендації являють собою необхідний  та особливий тип структурованої інформації, яка визначає порядок, акценти і логіку вивчення певної теми, проведення заняття. З метою покращення методики викладання навчальних дисциплін викладачами кафедри регулярно оновлюються навчально-методичні матеріали з дисциплін кафедри, а саме:

 • Startup innovative;
 • Біржова діяльність;
 • Бізнес-планування на підприємстві;
 • Договірне право;
 • Економічна безпека підприємств;
 • Економічна теорія;
 • Зовнішньоекономічна діяльність;
 • Інвестиції та кредитування бізнесу;
 • Моделювання вартості компанії;
 • Облік і аудит;
 • Організація ведення бізнесу;
 • Організація діяльності трейдера та торговельного брокера;
 • Організація торгівлі;
 • Організація торгівлі та торговельної діяльності;
 • Основи підприємництва;
 • Податки та податкові системи;
 • Правове регулювання трудових відносин;
 • Ринок цінних паперів;
 • Товарознавство на ринку товарів та послуг;
 • Тренінгові технології навчання ведення бізнесу;
 • Управління капіталом;
 • Франчайзинг та комерційні послуги на ринку телекомунікацій;
 • Ціноутворення.

Крім того, оновлено методичне забезпечення для проходження ознайомчої, виробничої, переддипломної практик студентами першого  (бакалаврського) рівня освіти.

Практична підготовка студентів ведеться через інтерактивні техноло­гії навчання, методи і прийоми проведення занять. Викладачами ефективно використовуються такі методи навчання, як:

 • анкетування;
 • ділова гра;
 • доповідь з презентацією за тематикою самостійного вивчення дисципліни;
 • експрес-опитування студентів;
 • індивідуальне тестування студентів;
 • кейс-метод;
 • консультації;
 • лекція-візуалізація;
 • мозговий штурм;
 • навчальна дискусія;
 • обговорення ситуаційного завдання;
 • психотест
 • рішення практичних задач;
 • розбір відеоматеріалів та аудіоматеріалів;
 • самостійна робота
 • тематичні дискусії, 
 • тестування;
 • усне опитування

Ділова гра — це інтерактивне заняття, на якому студенти набувають ряд навичок практичної діяльності, досвіду й знань. Ділова гра — це метод імітації прийняття рішень фахівцями у різних ситуаціях, який здійснюється за заданими правилами групою людей у діалоговому режимі, за наявності конфліктних ситуацій або інформаційної невизначеності. Гра також є методом ефективного навчання, оскільки усуває суперечності між абстрактним характером навчального предмета і реальним характером професійної діяльності.

Кейс-метод – це інноваційний підхід у навчанні, тому що саме таким чином вирішується головна проблема закладів: як поєднати теорію з практикою і знання з компетенціями. Головне призначення кейс-технологій – розвивати здатність опрацьовувати різні проблеми і знаходити їх рішення, іншими словами навчитися працювати з інформацією.

Мозковий штурм  - творче, дивергентне мислення, що дозволяє породжувати велику кількість різних ідей і варіантів вирішення різних практичних проблем, в тому числі, що виникають у результаті організації та провадження підприємницької діяльності. Мозковий штурм розвиває командну взаємодію, активізує колективну роботу, яка з одного боку дозволяє створювати різноманітність точок зору, а з іншого - підвищує групову згуртованість.

Інтерактивна форма навчання є основою всіх навчальних програм. Саме ця форма навчання дозволяє отримати найкращий результат, як в частині якості засвоєння знань, так і напрацювання практичних навичок роботи з програми.

Професорсько-викладацьким складом кафедри ведеться практикоорієнтоване викладання дисциплін «Автоматизоване робоче місце підприємця», «Практикум суб'єкта підприємницької діяльності», «Практикум комерсанта», «Практикум трейдера та торговельного брокера», «Організація підприємницької діяльності» з використанням програмних продуктів: «M.E.DOC», «BAS», «1C: Підприємство».

У разі зайнятості та територіальної віддаленості від ЗВО дієвим варіантом здобуття освіти є дистанційне навчання.

Дистанційна освіта надає можливість навчатися та отримувати необхідні знання в будь який зручний час та незалежно від місця перебування. Положення про дистанційну освіту та Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні  регулює права та обов'язки учасників навчального процесу (в університеті регулюється Положенням про дистанційне навчання). В Державному університеті телекомунікацій передбачена можливість виконувати дистанційно необхідні завдання за допомогою освітніх технологій (система дистанційного навчання MOODLE), тим самим забезпечуючи належне виконання самостійної та індивідуальної роботи студента.

Навчально-методичні матеріали за дисциплінами кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності розміщено за посиланням.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 505, 522
тел. (044) 249-29-19

oksana.zgurska@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 53 909