XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Кафедра Вищої математики, математичного моделювання та фізики

Наукова діяльність

Загальна інформація
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо до навчання
Отримати консультацію
Дистанційне навчання

Наукова діяльність

Кафедра підтримує наукові зв'язки з механіко-математичним факультетом, факультетом інформаційних технологій, факультетом кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Інститутом математики НАН України, Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, з Українським науково-дослідним інститутом зв'язку, Державним науково-дослідним інститутом інформатизації та моделювання економіки, Інститутом фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України з спорідненими кафедрами університетів: Національного технічного університету України "КПІ", Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана, Київського торговельно-економічного університету, Національного авіаційного університету, Національного університету будівництва та архітектури, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Кафедра вищої математики, математичного моделювання та фізики має договори про співпрацю з:

 • Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України;

 • Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України;

 • Інститутом математики НАН України;

 • Інститутом фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України.

Договори про співпрацю є взаємовигідним співробітництвом у науковій та науково-технічній сферах застосування теоретичних математичних моделей у галузі інформаційних комунікацій та захисту інформації, для проведення наукових та науково-технічних досліджень в області застосування інформаційних технологій до моделювання складних систем, а також для здійснення координації робіт з питань підготовки кадрів. Це дозволяє викладачам та аспірантам кафедри підвищувати кваліфікацію, знати та викладати сучасні тенденції розвитку математичної та фізичної  науки та забезпечувати високу якість навчання, відповідно до останніх вимог роботодавців.

Особлива увага на кафедрі приділяється підготовці науково-педагогічних кадрів, науковому зростанню викладачів кафедри вищої математики, математичного моделювання та фізики.

На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 23 грудня 2022 року Шкапі В. В присвоєно вчене звання доцента кафедри вищої математики, математичного моделювання та фізики та вручено атестат доцента.

Олімпієва Ю.І. продовжує навчання в аспірантурі Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія». Під керівництвом кандидата технічних наук, доцента Золотухіної О. А. аспіранткою Олімпієвою Ю.І. проводиться дослідження проблеми застосування нейромереж для забезпечення функціональної стійкості виробничих процесів підприємств.

Зеленська І. О. закінчує навчання в аспірантурі Механіко-математичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2023 р. №322-р Зеленській І. О. за визначні успіхи в навчанні та науковій роботі призначено академічну стипендію Кабінету Міністрів України.

За останні роки відбулося 14 захистів дисертацій, серед них:

докторських дисертацій - 5:

 • Замрій І. В. – професор кафедри вищої математики, математичного моделювання та фізики. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук відбувся 21.09.2023 р. Тема дисертації: «Інформаційна технологія забезпечення функціональної стійкості інформаційної системи закладу вищої освіти». Спеціальність 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий консультант – д.т.н., проф. Вишнівський В. В.
 • Собчук В. В. – професор кафедри вищої математики. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук відбувся 02.07.2020 р. Тема дисертації: «Методологічні основи забезпечення функціональної стійкості інформаційних систем підприємств в умовах впливу дестабілізуючих факторів». Спеціальність 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий консультант – д.т.н., проф. Барабаш О. В.
 • Мусієнко А. П. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук відбувся 28.11.19. Тема дисертації «Методологічні основи забезпечення функціональної стійкості бездротових сенсорних мереж на основі багатокритеріальної оптимізації» за спеціальність 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий консультант – д.т.н., проф. Барабаш О. В.
 • Лукова-Чуйко Н. В. – захист 29.11.18. Тема дисертації «Методологічні основи забезпечення функціональної стійкості розподілених інформаційних систем до кібернетичних загроз» за спеціальність 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий консультант – д.т.н., проф. Барабаш О. В.
 • Онищенко В. В. – захист 27.10.2016 року. Тема дисертаційної роботи «Методологія управління інформаційними системами з дробовою та дискретно-неперервною динамікою» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий консультант — д.т.н., проф. Барабаш О. В.


Захист дисертації Собчука В.В. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук


Захист дисертації Мусієнка А.П. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

кандидатських дисертацій - 9:

 • Галахов Є. М. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук відбувся 26.06.2020 р. Тема дисертації: «Моделі кібератак в системі інформаційної безпеки підприємства на основі використання фріланс-ресурсу». Спеціальність 21.05.01 «Інформаційна безпека держави». Науковий керівник – проф., д.т.н. Барабаш О.В.
 • Шуклін Г. В. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук відбувся 21.05.19. Спеціальність 21.05.01 «Інформаційна безпека держави». Науковий керівник – проф., д. т. н. Барабаш О. В.
 • Свинчук О. В. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук відбувся 11.09.18. Тема дисертаційного дослідження «Сингулярні немонотонні функції канторівського типу та їх фрактальні властивості» за спеціальністю 01.01.01 «Математичний аналіз». Науковий керівник – д. ф.-м. н., проф. Самойленко А. М.
 • Власик Г. М. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук відбувся 22.05.2018 року. Тема дисертаційної роботи «Оцінки норм тригонометричних поліномів і поперечники класів (\psi,\beta)-диференційовних функцій» за спеціальністю 01.01.01 – «Математичний аналіз»). Науковий керівник – д. ф.-м. н., проф. Романюк А. С.
 • Довженко Н. М. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук відбувся 14.12.2017 року. Тема дисертаційної роботи «Методика забезпечення достовірності інформації на основі двомірного кодування в сенсорній мережі» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий керівник – д.т.н., проф. Барабаш О. В.
 • Шевченко Г. В. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук відбувся 12.04.2016 року. Тема дисертаційної роботи «Інформаційна технологія підтримки прийняття рішення керівником компанії-оператора системних рішень для просування на ринку телекомунікаційних послуг на основі моделювання таргетингу» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий керівник – д.т.н., проф. Барабаш О. В.
 • Дахно Н. Б. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук відбувся 31.03.2016 року. Тема дисертаційної роботи «Моделі прийняття рішень для дистанційного керування безпілотними літальними апаратами на основі варіаційно-градієнтних методів» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий керівник – д.т.н., проф. Барабаш О. В.
 • Берназ Н. М. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук відбувся 12.04.2016 року. Тема дисертаційної роботи «Методи та засоби підвищення функціональної стійкості корпоративних інформаційних мереж на основі інтегрування мобільної системи в мережу» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий керівник – д.т.н., проф. Барабаш О. В.
 • Жебка В. В. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук відбувся 30.06.2015 року. Тема дисертаційної роботи «Методика підвищення якості функціонування системи передачі інформації в інфокомунікаційній мережі на основі методів векторного синтезу» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий керівник – д.т.н., проф. Козелкова К. С.


Захист дисертації Власик Г.М. на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук


Захист
дисертації  Галахова Є.М. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

 • У 2023-2024 навчальному році кафедра закінчує працювати над науково-дослідною роботою «Забезпечення функціональної стійкості інформаційних систем підприємства в умовах впливу дестабілізуючих факторів із застосуванням нейронних мереж» (Державний реєстраційний номер: 0121U107501, шифр "НТР", ДУТ, Київ, 2021 – 2024 р.)

У 2020-2023 роках завершено виконання наступних науково-дослідних робіт:

 • «Модифікація при поверхневих шарів GaN гетероепітаксійних приладових структур надвисокочастотним електромагнітним випромінюванням» (Державний реєстраційний номер: 0117U003775, шифр "НТР", ДУТ, Київ, 2017 – 2023 р.)
 • «Динамічні моделі підтримки прийняття рішень для дистанційного керування безпілотними літальними апаратами на основі двокрокового варіаційно-градієнтного методу» (Державний реєстраційний номер 0117U003774, шифр «РРБ», ДУТ, Київ, 2017 – 2019 р.);
 • «Розробка методики побудови оптимальної системи передачі інформації інфокомунікаційної мережі промислового підприємства» (НДР за договором №02/20 від 02.06.2020 р. між ДУТ та ПП «Фірма «Модуль», Київ, 2020 р.);
 • «Математичні моделі та інструментарій забезпечення функціональної стійкості інформаційних систем» (НДР за договором №09/21 від 22.03.2021р. між ДУТ та ПП «Ес Енд Бі Системс», Київ, 2021 р.)

Викладачі кафедри постійно публікують наукові статті, беруть участь у наукових конференціях та семінарах. Основні результати досліджень викладачами кафедри вищої математики, математичного моделювання та фізики відображено в наукометоричних базах Scopus, Web of Science, Google Scholar, тощо. Зокрема, за минулий навчальний рік співробітниками кафедри було опубліковано 79 наукових праць (наукових статтей, тез доповідей на наукових, науково-технічних і науково-методичних конференціях), з них 9 в науко-метричній базі Scopus, 5 в системі Web of Science і 2 в закордонних виданнях.

Особливу увагу викладачі кафедри приділяють залученню студентів першого та другого курсів до науково-дослідної роботи. У цьому напрямку продуктивно працюють щосеместра різні гуртки, відповідно до інтересів студентів, проводятьсяпредметні олімпіади з фізики та математики, семінари, наукові конференції для молоді.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 504
Тел. (044) 249–25–03
Email: kafedravmmmf_dut@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 15 122