XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Кафедра Вищої математики, математичного моделювання та фізики

Наукова діяльність

Загальна інформація
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Методична робота
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо до навчання
Отримати консультацію
Дистанційне навчання

Наукова діяльність

Кафедра підтримує наукові зв'язки з механіко-математичним факультетом, факультетом інформаційних технологій, факультетом кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Інститутом математики НАН України, Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, з Українським науково-дослідним інститутом зв'язку, Державним науково-дослідним інститутом інформатизації та моделювання економіки, Інститутом фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України з спорідненими кафедрами університетів: Національного технічного університету України "КПІ", Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана, Київського торговельно-економічного університету, Національного авіаційного університету, Національного університету будівництва та архітектури, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Кафедра вищої математики, математичного моделювання та фізики має договори про співпрацю з:

 • Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України;

 • Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України;

 • Інститутом математики НАН України;

 • Інститутом фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України.

Договори про співпрацю є взаємовигідним співробітництвом у науковій та науково-технічній сферах застосування теоретичних математичних моделей у галузі інформаційних комунікацій та захисту інформації, для проведення наукових та науково-технічних досліджень в області застосування інформаційних технологій до моделювання складних систем, а також для здійснення координації робіт з питань підготовки кадрів. Це дозволяє викладачам та аспірантам кафедри підвищувати кваліфікацію, знати та викладати сучасні тенденції розвитку математичної та фізичної  науки та забезпечувати високу якість навчання, відповідно до останніх вимог роботодавців.

На кафедрі проводиться активна робота з підготовки науково-педагогічних кадрів. На даний час на кафедрі проходять підготовку три аспіранти:

 • Олімпієва Юлія Ігорівна – аспірант з 15 вересня 2020 року по 15 вересня 2024 року. Тема дисертаційної роботи: «Забезпечення функціональної стійкості автоматизованих виробничих процесів на основі використання нейронних мереж». Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія». Науковий керівник – к.т.н., доцент Золотухіна О.А.
 • Пампуха Альона Ігорівна – аспірант з 15 вересня 2021 року по 15 вересня 2025 року. Тема дисертаційної роботи: «Методика управління вразливостями віртуального середовища на основі розпізнавання паттернів ситуацій». Спеціальність 125 «Кібербезпека». Науковий керівник – д.т.н., професор Вишнівський В.В.
 • Зеленська Ірина Олександрівна  – аспірант з 15 вересня 2021 року по 15 вересня 2025 року. Тема дисертаційної роботи: «Системи сингулярно збурених диференціальних рівнянь з диференціальною точкою звороту». Спеціальність 111 «Математика». Науковий керівник – д.т.н., доцент Собчук В.В.

За останні роки відбулося 13 захистів дисертацій, серед них:

докторських дисертацій - 4:

 • Собчук В. В. – професор кафедри вищої математики. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук відбувся 02.07.2020 р. Тема дисертації: «Методологічні основи забезпечення функціональної стійкості інформаційних систем підприємств в умовах впливу дестабілізуючих факторів». Спеціальність 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий консультант – д.т.н., проф. Барабаш О. В.
 • Мусієнко А. П. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук відбувся 28.11.19. Тема дисертації «Методологічні основи забезпечення функціональної стійкості бездротових сенсорних мереж на основі багатокритеріальної оптимізації» за спеціальність 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий консультант – д.т.н., проф. Барабаш О. В.
 • Лукова-Чуйко Н. В. – захист 29.11.18. Тема дисертації «Методологічні основи забезпечення функціональної стійкості розподілених інформаційних систем до кібернетичних загроз» за спеціальність 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий консультант – д.т.н., проф. Барабаш О. В.
 • Онищенко В. В. – захист 27.10.2016 року. Тема дисертаційної роботи «Методологія управління інформаційними системами з дробовою та дискретно-неперервною динамікою» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий консультант — д.т.н., проф. Барабаш О. В.


Захист дисертації Собчука В.В. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук


Захист дисертації Мусієнка А.П. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

кандидатських дисертацій - 9:

 • Галахов Є. М. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук відбувся 26.06.2020 р. Тема дисертації: «Моделі кібератак в системі інформаційної безпеки підприємства на основі використання фріланс-ресурсу». Спеціальність 21.05.01 «Інформаційна безпека держави». Науковий керівник – проф., д.т.н. Барабаш О.В.
 • Шуклін Г. В. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук відбувся 21.05.19. Спеціальність 21.05.01 «Інформаційна безпека держави». Науковий керівник – проф., д. т. н. Барабаш О. В.
 • Свинчук О. В. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук відбувся 11.09.18. Тема дисертаційного дослідження «Сингулярні немонотонні функції канторівського типу та їх фрактальні властивості» за спеціальністю 01.01.01 «Математичний аналіз». Науковий керівник – д. ф.-м. н., проф. Самойленко А. М.
 • Власик Г. М. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук відбувся 22.05.2018 року. Тема дисертаційної роботи «Оцінки норм тригонометричних поліномів і поперечники класів (\psi,\beta)-диференційовних функцій» за спеціальністю 01.01.01 – «Математичний аналіз»). Науковий керівник – д. ф.-м. н., проф. Романюк А. С.
 • Довженко Н. М. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук відбувся 14.12.2017 року. Тема дисертаційної роботи «Методика забезпечення достовірності інформації на основі двомірного кодування в сенсорній мережі» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий керівник – д.т.н., проф. Барабаш О. В.
 • Шевченко Г. В. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук відбувся 12.04.2016 року. Тема дисертаційної роботи «Інформаційна технологія підтримки прийняття рішення керівником компанії-оператора системних рішень для просування на ринку телекомунікаційних послуг на основі моделювання таргетингу» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий керівник – д.т.н., проф. Барабаш О. В.
 • Дахно Н. Б. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук відбувся 31.03.2016 року. Тема дисертаційної роботи «Моделі прийняття рішень для дистанційного керування безпілотними літальними апаратами на основі варіаційно-градієнтних методів» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий керівник – д.т.н., проф. Барабаш О. В.
 • Берназ Н. М. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук відбувся 12.04.2016 року. Тема дисертаційної роботи «Методи та засоби підвищення функціональної стійкості корпоративних інформаційних мереж на основі інтегрування мобільної системи в мережу» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий керівник – д.т.н., проф. Барабаш О. В.
 • Жебка В. В. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук відбувся 30.06.2015 року. Тема дисертаційної роботи «Методика підвищення якості функціонування системи передачі інформації в інфокомунікаційній мережі на основі методів векторного синтезу» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий керівник – д.т.н., проф. Козелкова К. С.


Захист дисертації Власик Г.М. на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук


Захист
дисертації  Галахова Є.М. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

У 2021-2022 рр. кафедра активно працює над науково-дослідними роботами:

 •  «Забезпечення функціональної стійкості інформаційних систем підприємства в умовах впливу дестабілізуючих факторів із застосуванням нейронних мереж» (Державний реєстраційний номер: 0121U107501, шифр "НТР", ДУТ, Київ, 2021 – 2024 р.)
 • «Модифікація при поверхневих шарів GaN гетероепітаксійних приладових структур надвисокочастотним електромагнітним випромінюванням» (Державний реєстраційний номер: 0117U003775, шифр "НТР", ДУТ, Київ, 2017 – 2023 р.)

У 2020-2021 рр. завершено виконання трьох науково-дослідних робіт:

 • «Динамічні моделі підтримки прийняття рішень для дистанційного керування безпілотними літальними апаратами на основі двокрокового варіаційно-градієнтного методу» (Державний реєстраційний номер 0117U003774, шифр «РРБ», ДУТ, Київ, 2017 – 2019 р.);
 • «Розробка методики побудови оптимальної системи передачі інформації інфокомунікаційної мережі промислового підприємства» (НДР за договором №02/20 від 02.06.2020 р. між ДУТ та ПП «Фірма «Модуль», Київ, 2020 р.);
 • «Математичні моделі та інструментарій забезпечення функціональної стійкості інформаційних систем» (НДР за договором №09/21 від 22.03.2021р. між ДУТ та ПП «Ес Енд Бі Системс», Київ, 2021 р.)

Викладачі кафедри постійно публікують наукові статті, приймають участь у наукових конференціях та семінарах.

Зокрема, за минулий навчальний рік співробітниками кафедри було опубліковано та підготовлено до друку 62 наукові праці (наукових статтей, тез доповідей на наукових, науково-технічних і науково-методичних конференціях), з них 12 в закордонних виданнях і 16, що індексуються в наукометричній базі Scopus.

Особливу увагу викладачі кафедри приділяють залученню студентів першого та другого курсів до науково-дослідної роботи. У цьому напрямку продуктивно працюють щосеместра різні гуртки, відповідно до інтересів студентів. У 2021-2022 н.р. працюють наукові гуртки:

«Основи математичного моделювання»

Керівник гуртка: доцент кафедри вищої математики, математичного моделювання та фізики, доктор педагогічних наук Маланюк Н.М.

«Математична економіка»

Керівник гуртка: старший викладач кафедри вищої математики, математичного моделювання та фізики Паткін Є.Д.


«Методика розв’язування нестандартних задач з фізики»

Керівник гуртка: професор кафедри вищої математики, математичного моделювання та фізики, кандидат технічних наук, доцент Андреєва Н.О.

 
 
 

Засідання наукових гуртків

Також щорічно проводяться математичні олімпіади, семінари, наукові конференції.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 504
Тел. (044) 249–25–03
Email: kafedravmmmf_dut@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 14 709