XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Кафедра Штучного інтелекту

Інноваційні зміни, втілені на кафедрі

Загальна інформація
Науково-педагогічний склад
Навчальні дисципліни
Методична робота
Матеріальна база
Новини та подіі
Бібліотека
Запрошуємо на навчання
Контактна інформація
Отримати консультацію
Дистанційне навчання
Освітньо-професійні програми
Публічне обговорення освітньо-професійних програм
Партнери кафедри
Відгуки студентів
Практика, кваліфікаційна робота

Інноваційні зміни, втілені на кафедрі

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "122 Комп’ютерні науки" кафедри Штучного інтелекту та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

ДРУЖЕ АБІТУРІЄНТЕ!

У Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій для твого комфортного і ефективного навчання впроваджено декілька цікавих речей, які при твоєму бажанні допоможуть тобі стати супер класним спеціалістом в ІТ галузі. А у якості приємного бонусу – тобі гарантоване отримання престижної та високооплачуваної посади в одній з ІТ-компаній, які є не тільки нашими діловими партнерами, а і потенційними твоїми роботодавцями.

Всього кілька хвилин, і ти дізнаєшся чим саме ми відрізняємося від всіх решта університетів! Кілька хвилин – ніщо у порівнянні із цілим життям, яке, ми впевнені, ти намагаєшся прожити достойно, а для цього ти повинен зробити правильний вибір як самої майбутньої своєї професії, так і закладу вищої освіти.

Тільки в Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій ректором університету розроблена концептуально нова освітня модель: «12 кроків до якісної освіти», яка забезпечує підготовку конкурентоспроможних фахівців, які повною мірою відповідатимуть потребам сучасного ринку праці.

 

Концептуально нова освітня модель «12 кроків до якісної освіти»

1

Підготовка по спеціальності починаючи з першого курсу

Вже з першого курсу наші студенти отримують «дорожню карту» по спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки», за освітньою програмою «Штучний інтелект» – свого подальшого навчання та перспектив працевлаштування як за фахом, так і в суміжних галузях. Наша кафедра визначила цей крок одним із найважливіших етапів адаптації процесу навчання до концептуально нової освітньої моделі, що забезпечить нашим випускникам незаперечні конкурентні переваги на ринку праці, привабливість їх для фірм та пріоритетність серед випускників інших навчальних закладів за спорідненою спеціальністю.

Як результат, починаючи вже з першого (а не з третього, як в інших вишах) курсу наші студенти навчаються проектуванню Інтернет-додатків із використанням елементів штучного інтелекту, створенню сучасних систем на основі методів штучного інтелекту для розв’язання задач прогнозування розвитку процесів різної природи, розпізнаванню образів.

2

Дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів»

На першому курсі для студентів всіх спеціальностей (спеціалізацій) викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів».

Метою цієї дисципліни є формування розуміння в нашого студента  про інформаційно-телекомунікаційну мережу як про єдиний комплекс, що включає територіально розподілену систему ЕОМ та їх терміналів, об'єднаних в єдину систему засобами зв'язку з використанням комутаційного обладнання, програмного забезпечення та протоколів для передачі (отримання) відомості, а також вирішення інформаційних, управлінських, обчислювальних та / або інших завдань.

В результаті вивчення дисципліни в нашого студента сформуються уміння налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті. Також, студент чітко усвідомить яке місце займає наша спеціальність на ринку праці у галузі телекомунікацій, та стане на крок ближчі до розуміння де і ким він зможете працювати.

3

Для всіх спеціальностей обов’язково викладаються наступні дисципліни:

На 1 та 2 курсах – «Ділові комунікації» та, відповідно, «Групова динаміка і комунікації», які формують у студента уміння ефективно працювати у групі та команді, створювати власний імідж, керувати саморозвитком, самовдосконалюватися, успішно долати стрес, запобігати створенню конфліктних ситуацій та отримати додаткові конкурентні переваги на ринку праці, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати сучасним запитам розвитку суспільства.

Для сучасного фахівця вкрай необхідним є знання особливостей підприємницької діяльності в реальному бізнес-середовищі. Тому на 4 курсі для студентів усіх спеціальностей введено дисципліну «Засади відкриття власного бізнесу». Дисципліна охоплює три практико-орієнтовані блоки:

Організаційно-правові аспекти відкриття власної бізнес-структури.

Вивчення ключових економічних показників, які необхідно обґрунтувати, щоб власний бізнес був прибутковим.

Провідний сучасний інструментарій ведення бізнесу, у т.ч. принципи електронної комерції та електронного діловодства.

При цьому студенти опановують сучасні рекламні та PR-технології. Наприкінці вивчення курсу студенти мають на руках складений власноруч бізнес-план для реалізації власної бізнес-ідеї.

4

Поглиблене вивчення англійської мови протягом усіх років навчання

На 1–2 курсі – 3 пари занять на тиждень, на 3-5 курсах – по 2 пари на тиждень. По всім дисциплінам, які викладаються кафедрами, 20% занять проводяться англійською мовою. Це забезпечує можливість нашому студенту володіти технічною англійською мовою на рівні міжнародного стандарту В2.

Вивчення англійської мови дозволяє підготувати студентів до сучасних вимог потенційних роботодавців. Така підготовка підвищує вірогідність працевлаштування випускників нашого університету, адже, як відомо, навіть іноземні компанії, що працюють на теренах України при прийомі фахівця на посаду практично без виключень проводять співбесіду англійською мовою, і навіть при тому, що переважна більшість її працівників може бути українцями, уся ділова переписка навіть в межах місцевих питань, постановка та контроль виконання завдань, переговори та інші організаційні процеси можуть здійснюватися виключно англійською мовою.

5

Обсяг практичних занять складає не менше 50%

З метою задоволення зростаючого попиту українського суспільства на підготовку фахівців вищої кваліфікації, які не лише володіють теоретичними знаннями, але й мають практичні навички ефективно їх застосовувати в процесі експлуатації сучасного обладнання, на кафедрі Штучного інтелекту створена та постійно оновлюється лабораторна база, що інтегрована до загальної лабораторної мережі Навчально-наукового інституту інформаційних технологій. Зазначимо, що половина занять проводяться практично.

Цьому сприяє обладнання нашої лабораторії, оновлені лекції, практичні заняття та методичні матеріали, спрямовані на вивчення основ розробки систем підтримки прийняття рішень та експертних систем для різних напрямків діяльності, розробки систем інтелектуального аналізу даних та знань.

Обладнання лабораторії та методичні матеріали спрямовані на вивчення та застосування розподілених систем і паралельних обчислень для ефективного розв’язання практичних задач, розробки інтелектуальних робототехнічних систем.

6

Сучасна теоретична підготовка

Кафедрою Штучного інтелекту викладаються основні дисципліни, які дозволяють студентам вивчити основи  програмування, інфокомунікаційних технологій, архітектуру та протоколи мереж наступного покоління (NGN), а також опанувати проектування, побудову та технічну експлуатацію не окремих зразків обладнання, а інфокомунікаційних систем у цілому (як і питання що стосуються функціонування найбільш важливого компонента будь-якої мережі – системи управління). По темам кожної дисципліни обов'язково проводяться лекції — як теоретична підготовка і практичні заняття та, при можливості, лабораторні заняття — як практична складова навчання.

По кожній темі занять лектор в кінці лекції надає перелік питань для опрацювання студентами при самостійній підготовці до практичних занять і лабораторних занять по темі, викладеній в лекції.

7

Договори з провідними телекомунікаційними компаніями

Кафедра заключила договори з компаніями Hewlett-Packard, Датацентр «Парковий», ERC (Electronic Resource Company), Winncom Technologies, "Ватсон-Телеком" які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки кафедри.        

8

Якісна практична підготовка

Чудово розуміючи, що перспективи працевлаштування та розмір заробітної платні випускників Університету будуть залежати від отриманого досвіду практичного використання обладнання, яке реально використовується в інфокомунікаційній сфері, для навчання студентів на кафедрі Штучного інтелекту створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компанії-партнера Hewlett-Packard Enterprise та з використанням сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення, що імітує функціонування найсучасніших зразків відповідного обладнання передових світових виробників.

9

Удосконалення розподілу навчальних годин, вивчення дисциплін загальної підготовки протягом всіх семестрів

Кафедра Штучного інтелекту є однією з ключових кафедр Університету, яка відповідає за формування програм навчання, зміст усіх навчальних дисциплін та якість підготовки багаточисельної категорії фахівців галузі знань - Інформаційні технології.

При підготовці бакалаврів зі спеціальності Комп’ютерні науки розподіл годин навчального плану здійснюється з розрахунку — 25% на дисципліни загальної підготовки і 75% на дисципліни професійної підготовки за спеціальністю, де дисципліни професійної підготовки розподіляються 37,5% за спеціальністю «Комп’ютерні науки», і 37,5% за спеціалізацією «Штучний інтелект».

10

Унікальна система підготовки з виданням сертифікатів

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій став першим навчальним закладом міста Києва, що має в своєму складі авторизований тестовий центр Pearson VUE (Pearson VUE - Virtual University Enterprises - компанії, мережа центрів якої розгорнута в 175 країнах світу) на базі кафедри Телекомунікаційних систем та мереж, де можна пройти тестування і отримати сертифікат-підтвердження володіння дисципліною, обладнанням чи спеціалізацією від міжнародних виробників телекомунікаційного обладнання: Cisco, Ericsson, IBM, Juniper та інших.

Ми продовжуємо активну роботу щодо підтвердження міжнародними сертифікатами практичних навичок наших випускників в експлуатації сучасного телекомунікаційного обладнання та використанні останніх версій спеціалізованого програмного забезпечення.

Кафедра Штучного інтелекту також дає можливість отримання міжнародних сертифікатів провідних вендорів сучасних програмних та апаратних комплексів, таких як Hewlett Packard (HP), Oracle та інш.

Сертифікати підтверджують уміння працювати із мережним та серверним обладнанням компанії Hewlett Packard . Наявність сертифікату у особи, що бажає працевлаштуватись, є ще одним підтвердженням якості професійних знань та умінь для роботодавця.

Сертифікати мають інтернаціональний характер, тобто дійсні при працевлаштуванні в будь-якій країні світу.

11

Відповідність навчальної програми компетенціям роботодавців

Вивчення дисциплін загальної підготовки здійснюється з 1-го по 8-ий семестр з метою повноцінного забезпечення оволодіння студентами наступними професійними знаннями:

  • виявлення статистичних закономірностей недетермінованих явищ, застосування методів обчислювального інтелекту, зокрема статистичної, нейромережевої та нечіткої обробки даних, методів машинного навчання та генетичного програмування тощо;
  • здатність до логічного мислення, побудови логічних висновків, використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проектування, розроблення й аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем для адекватного моделювання предметних областей і створення програмних та інформаційних систем;
  • застосовування теоретичних та практичних основ методології та технології моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних об'єктів і систем, проведення обчислювальних експериментів з обробкою й аналізом результатів;
  • проектування та розробка програмного забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування: узагальненого, об’єктно-орієнтованого, функціонального, логічного, з відповідними моделями, методами й алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управління;
  • реалізація багаторівневої обчислювальної моделі на основі архітектури клієнт-сервер, включаючи бази даних, знань і сховища даних, виконувати розподілену обробку великих наборів даних на кластерах стандартних серверів для забезпечення обчислювальних потреб користувачів, у тому числі на хмарних сервісах;
  • проведення інтелектуального аналізу даних на основі методів обчислювального інтелекту включно з великими та погано структурованими даними, їхньої оперативної обробки та візуалізації результатів аналізу в процесі розв’язування прикладних задач;
  • організація обчислювальних процесів в інформаційних системах різного призначення з урахуванням архітектури, конфігурування, показників результативності функціонування операційних систем і системного програмного забезпечення;
  • розробка мережевого програмного забезпечення, що функціонує на основі різних топологій структурованих кабельних систем, використовує комп’ютерні системи і мережі передачі даних та аналізує якість роботи комп’ютерних мереж;
  • застосовування методів та засобів забезпечення інформаційної безпеки, розробка й експлуатація спеціального програмного забезпечення захисту інформаційних ресурсів об’єктів критичної інформаційної інфраструктури;
  • реалізація високопродуктивних обчислень на основі хмарних сервісів і технологій, паралельних і розподілених обчислень при розробці й експлуатації розподілених систем паралельної обробки інформації.

12

Стажування, практики, працевлаштування

Проведення практик студентів організовано та проводиться в компаніях-партнерах кафедри Штучного інтелекту (Hewlett-Packard Enterprise, Winncom Technologies, "Ватсон-Телеком", Укртелеком).

На кафедрі проводиться активна робота з метою розширення кола партнерства з ІТ-компаніями, що дозволить створити нові напрямки для стажування та подальшого працевлаштування наших студентів.

 

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 217
тел.  (044) 249-25-24

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 5 341