XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   

Стратегічне управління


Автор:
О.Б. Гевко, Н.М. Шведа
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.37 Мб
Тип документу:
Посібник
Ринкове середовище, в якому функціонують господарські суб’єкти протягом останніх років постійно змінюється. Зростає ступінь його невизначеності, з’являються невраховані фактори ризику. За таких умов набуває актуальності нове бачення сучасного менеджменту, сформульоване Пітером Друкером: «До сфери уваги й відповідальності менеджменту входить все, що будь-яким чином впливає на продуктивність її діяльності – всередині організації або за її межами». Наведене твердження суттєво відрізняється від тих, які панували у нашій країні протягом багатьох років в умовах планово-адміністративної економіки.
Автор:
Г.І. Забродська, Л.Д. Забродська, Т.С. Пічугіна, А.П. Грінько
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.12 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 073 «Менеджмент». Призначено для забезпечення самостійної роботи студентів із метою засвоєння ґрунтовних теоретичних знань з основ стратегічного менеджменту, теоретичних засад формування системи стратегічного управління в організації, глибокого системного та комплексного розуміння проблем управління на підприємствах за змінних умов функціонування, а також для підготовки до семінарських і практичних занять та виконання індивідуальної роботи.
Автор:
І.Л. Петрова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
8.31 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник пропонує стратегічний підхід до управління людськими ресурсами та формування відповідних компетенцій, що відображає нову стадію розвитку управління персоналом у сучасних організаціях. Призначений для студентів спеціальності «Управління персоналом та економіка праці», студентів інших економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів. Також буде корисний для керівників підприємств, фахівців з управління персоналом, слухачів бізнес-шкіл, центрів магістерської підготовки і підвищення кваліфікації управлінських працівників.
Автор:
О.Є. Гудзь
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.64 Мб
Тип документу:
Посібник
В навчальному посібнику висвітлено теоретико-методичні основи та практичні аспекти стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства, що сприятиме формуванню системи знань у царині управління інноваційними процесами, механізмів та інструментарію прийняття рішень щодо інноваційної діяльності, отриманні глибоких уявлень стосовно порівняльних характеристик напрямів інноваційного розвитку, навичок самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних стратегічних рішень, що забезпечують зростання прибутку діяльності підприємств, підвищення добробуту його працівників і власників. Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників та працівників підприємств та буде корисною усім хто цікавиться питаннями стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 2 537