XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   

Побудова організаційних систем управління


Автор:
О.П. Ващенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.26 Мб
Тип документу:
Книга
Автор:
М.В. Ноняк, І.М. Крейдич, О.Є. Гудзь, Н.С. Прокопенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.02 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розкрито основні поняття й терміни та висвітлено широке коло питань теоретико-методологічного, аналітичного, прогностичного та прагматичного характеру щодо управління організаційним розвитком підприємства, що сприятиме формуванню системи знань у царині управління організаційним розвитком підприємства, механізмів, діагностики та інструментарію прийняття рішень щодо щодо побудови організаційного дизайну підприємства на основі інформаційно-комунікаційних технологій, отриманню глибоких уявлень стосовно порівняльних характеристик та пріоритетних напрямів активізації й удосконалення управління організаційним розвитком підприємства, навичок самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних управлінських рішень, що забезпечить перехід до нової якості функціонування підприємств та стимулюватиме підвищення їх результативності,адаптивності, зрілості й гнучкості. Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників й працівників підприємств та буде корисним усім хто цікавиться теоретико-методологічними й практичними аспектами управління організаційним розвитком підприємства.
Автор:
М.В. Ноняк, І.М. Крейдич, О.Є. Гудзь, Н.С. Прокопенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.43 Мб
Тип документу:
Книга
В монографії висвітлено теоретико-методологічні та практичні аспекти управління організаційним розвитком підприємств, зокрема розкрито сутнісні атрибути управління організаційним розвитком підприємств, встановлено особливості механізму управління організаційним розвитком підприємств й опрацьовано методичні підходи до формування системи показників результативності управління організаційним розвитком підприємств, розроблено концепт щодо побудови організаційного дизайну підприємства на основі інформаційно-комунікаційних технологій, досліджено сучасний стан та тенденції організаційного розвитку на прикладі телекомунікаційних підприємств, здійснено характеристику субсистем організаційного розвитку телекомунікаційних підприємств й оцінено управління організаційним розвитком телекомунікаційних підприємств, обґрунтовано науковий базис формування портфеля стратегій організаційного розвитку підприємств, розроблено методичний інструментарій до впровадження організаційних інновацій підприємств та запропоновано концептуальні засади формування організаційної культури в підприємствах, розглянуто креативність як основу успішного організаційного розвитку підприємства, окреслено креативний менеджмент у контурі організаційного розвитку підприємства, умотивовано використання державно-приватного партнерства як інструменту організаційного розвитку підприємства та опрацьовано можливість активізації організаційного розвитку підприємства на основі мережевого підходу, що забезпечить перехід до нової якості функціонування підприємств та стимулюватиме підвищення їх результативності, адаптивності, зрілості й гнучкості. Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників й працівників підприємств та буде корисним усім хто цікавиться теоретико-методологічними й практичними аспектами управління організаційним розвитком підприємств.
Автор:
О.Є. Гудзь
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.25 Мб
Тип документу:
Посібник
В навчальному посібнику висвітлено теоретико-методичні основи та практика застосування корпоративного управління, що сприятиме формуванню системи знань у царині корпоративного управління, механізмів та інструментарію прийняття рішень у корпоративних сферах на мікро – та макроекономічному рівнях, отриманні глибоких уявлень щодо регулювання корпоративних відносин, навичок самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних стратегічних рішень, що забезпечують зростання прибутку діяльності корпорацій, підвищення добробуту його працівників і власників. Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників та працівників підприємств корпоративного типу та буде корисною усім хто цікавиться питаннями корпоративного управління.
Автор:
О.П. ВАЩЕНКО
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.23 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розглянуто організації як об’єкти управління; наведено методи проектування та трансформації організаційних форм управління; показано особливості управлінської праці, характеристика сучасного менеджера, функції і технології сучасного менеджменту, в тому числі й антикризового; висвітлено сутність і процес прийняття управлінських рішень , типи керівників, ефективність менеджменту організацій. Адресовано студентам вищих навчальних закладів, а також особам, які цікавляться управлінською проблематикою.
Автор:
О.Є. Гудзь
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
555 Кб
Тип документу:
Книга
В понятійно-термінологічному словнику з корпоративного управління розкрито основні поняття та терміни, що сприятиме формуванню системи знань у царині корпоративного управління, механізмів та інструментарію прийняття рішень у корпоративних сферах на мікро – та макроекономічному рівнях, формуванню навичок роботи з засновницькими документами акціонерних товариств, процедурою випуску та емісії цінних корпоративних паперів, розумінню особливостей управління та аналізу в системі корпоративного управління, пошуку ефективних управлінських та фінансових рішень в корпоративній галузі, оволодінню базовими знаннями з стратегії і тактики щодо розрахунків ринкової вартості акцій, величини дивідендів тощо. Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників та працівників підприємств корпоративного типу та буде корисною усім хто цікавиться питаннями корпоративного управління.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 1 655