XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   

Психологія управління


Автор:
за заг. ред. В.П. Кравця, Г.М. Мешко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.1 Мб
Тип документу:
Книга
У монографії розкрито теоретичні і практичні аспекти проблеми управління закладами освіти в координатах стратегії модернізації освітньої галузі. Адресована науковцям, викладачам закладів вищої освіти, керівникам закладів освіти, студентам, усім, кого цікавлять проблеми менеджменту освіти, педагогіки і психології управління.
Автор:
О.А. Бакаленко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.37 Мб
Тип документу:
Посібник
Автор:
О.В. Жавнерчик
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.72 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
В конспекті лекцій представлено сучасні досягнення в психології управління, висвітлені базові положення психоаналізу, гештальтпсихології, біхевіоризму, когнітивної та гуманістичної психології. Розкрито ключові аспекти психології особистості, психологічний зміст основних управлінських функцій та практичні аспекти використання психологічних теорій в управлінні організаціями, визначені основні засади групової динаміки та формування колективу й ефективної команди. Окреслені основні джерела влади й авторитету, психологія впливу і керівництва, охарактеризовані основні стилі керівництва, їх позитивні та негативні риси, також визначені основні шляхи формування сприятливого психологічного клімату в організації. Приділена увага психологічним аспектам лідерства та ефективного і безконфліктного спілкування. Конспект лекцій призначений для студентів денної та заочної форм навчання, які навчаються за освітньою програмою рівня вищої освіти магістр за спеціальностями 073 «Менеджмент» і 281 «Публічне управління та адміністрування».
Автор:
Є.І. Ходаківський, Ю.В. Богоявленська, Т.П. Грабар
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.6 Мб
Тип документу:
Підручник
Підручник підготовлено колективом науковців вищих навчальних закладів. У праці висвітлені соціонічні принципи інтегративності трудових колективів, соціоітеграційні аспекти формування особистості високопрофесійного менеджера, синергійні концепції психології управління, методику управління конфліктною ситуацією. Викладено прикладні аспекти психокомунікації, психології управління поведінкою та дисципліни персоналу, безпосередньо психології праці, праксеологічні кластери. Запропоновано психо-інформативні засади менеджменту, проаналізовано зміст соціально-психологічної роботи сучасного управлінця з урахуванням тенденцій до групової самоорганізації та психологічних особливостей управління. З використанням методологічного апарату синергетики та синтелектики наведені сучасні досягнення в психології управління, що ґрунтуються на соціоінтеграції, психоінформатиці, конфліктології, гештальтпсихології, біхевіоризмі, психотерапії, праксеології та гештальтній технології формування Проведіння. Висвітлено концепції людино-етичних та гуманістичних засад управління на підставі наукових розробок вчених-людинознавців: Кароля Войтили, Карла Густава Юнга, Дейла Карнегі, Збігнева Пщоловського, Вірджинії Сатір та інших, визначено їх роль у психології управління. Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курси «Психологія управління», «Психологія праці», «Управління персоналом», «Менеджмент організацій», «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Конфліктологія», магістрів, аспірантів, викладачів, а також може бути корисним для широкого загалу читачів: економістів, менеджерів, науковців, урядовців, релігійних діячів, представників неурядових громадських організацій, політиків, соціальних та педагогічних працівників.
Автор:
О.Г. Угрин
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
753 Кб
Тип документу:
Посібник
Висвітлено специфіку роботи менеджера з персоналу (HR-менеджера) в організації; розкрито методи оцінки й навчання персоналу; описано специфіку рекрутингу та його ефективні методи; запропоновано психодіагностичні методики для дослідження психологічних особливостей особистості керівника, підлеглих організації; наведено методи, техніки самоменеджменту та таймменеджменту для ефективної самоорганізації особистості у суспільстві, що постійно змінюється. Для студентів психологічних та інших спеціальностей вищих навчальних закладів освіти.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 18 581