XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж

Підготовка магістрів

Загальна інформація
Переваги вступу на кафедру Телекомунікаційних систем та мереж
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Методична робота
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Матеріальна база
Робота із студентами
Партнери кафедри
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо до навчання
Інноваційні зміни, втілені на кафедрі
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Дистанційне навчання
Відгуки про кафедру

Підготовка магістрів

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "172 - Електронні комунікації та радіотехніка" кафедри Телекомунікаційних систем та мереж та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Анотація

Освітньо-професійної програми

«Телекомунікаційні системи та мережі»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

галузь знань 17 «Електроніка та телекомунікації»

спеціальність 172 «Електронні комунікації та радіотехніка»

освітня кваліфікація «Магістр з телекомунікацій та радіотехніки»

професійна кваліфікація  2144.2 Інженер інформаційно-телекомунікаційних систем,  викладач вищих навчальних  закладів

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів зі спеціальності 172 «Електронні комунікації та радіотехніка» в Навчально-науковому інституті телекомунікацій Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій передбачає навчання тривалістю 1 (один) рік 6 (шість) місяців:

 • за денною і заочною формою;
 • на контрактній основі;
 • на базі ступеня бакалавра.

Метою магістерської програми є формування та розвиток загальних і професійних компетентностей за освітнім ступенем «магістр», спеціальності 172 «Електронні комунікації та радіотехніка», що направлені на здобуття студентом властивостей і якостей випускників вищого навчального закладу як соціальних особистостей, здатних вирішувати певні проблеми і задачі діяльності, за умови оволодіння компетенціями щодо вирішення певних проблем і задач соціальної діяльності, інструментальних, загально-наукових і професійних компетенцій та системи умінь, що забезпечують наявність цих компетенцій, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Форма атестації – усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, захист курсових робіт (проектів), комплексний іспит, захист магістерської роботи тощо.

Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається особі, яка успішно засвоїла освітню програму та пройшла атестацію. Випускна атестація магістрів здійснюється у формі складання комплексного іспиту та захисту магістерської роботи. Атестація здійснюється відкрито і гласно.

Магістерська робота перевіряється на плагіат згідно «Положення про запобігання академічному плагіату у Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій».

Навчальний план підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою спеціальністю 172 «Електронні комунікації та радіотехніка»  передбачає формування загальних та фахових компетентностей обсягом 90 кредитів ЄКТС.

При складанні навчального плану враховано вимоги компаній-роботодавців, які беруть учать у подальшому працевлаштуванні випускників. Програмою передбачено поглиблене вивчення іноземної мови та підвищення годин на практичні заняття.

Задля набуття магістром фахових компетенцій з телекомунікаційних систем та мереж в навчальному плані передбачено вивчення таких дисциплін:

Шифр

 

Дисципліна

 

ЗК.1.1.01

Захист професійної діяльності в галузі

ЗК.1.1.02

Організація проведення наукових досліджень

ЗК.1.1.03

Педагогіка та психологія у вищій школі

ЗК.1.1.04

Моделювання та оптимізація систем та мереж телекомунікацій

ПП.1.2.01

Розподілені сервісні системи

ПП.1.2.02

Телекомунікаційні системи та мережі наступного покоління

ПП.1.2.03

Проектування телекомунікаційних систем та мереж

ПП.1.2.04

Управління телекомунікаційими системами та мережами

ПП.1.2.05

Проектування інфокомуніка-ційних мереж

ПП.1.2.06

Науково-дослідна практика

ПП.1.2.07

Науково-педагогічна практика

ПП.1.2.08

Переддипломна практика

ПП.3.2.09

Дипломне проектування, Захист магістерської роботи

ППк.1.3.1.01

Іноземна мова (фахова)

ППк.1.3.2.01

Телекомунікаційні оптичні технології

ППк.1.3.2.02

Комплексні системи інформаційної безпеки

ППк.1.3.2.03

Сигналізація та протоколи телекомунікаційних мереж

ППк.1.3.2.04

Технологія хмарних обчислень

ППк.1.3.2.05

Системи доступу

ППк.1.3.2.06

Інформаційна безпека інноваційної діяльності

ППк.1.3.2.07

Синхронізація в інфокомунікаційних  мережах

ППк.1.3.2.08

Інтелектуальна власність

ППк.1.3.2.09

Нові інформаційні технології

ППк.1.3.2.10

Чинники успішного працевлаштування за фахом

 

Сфера працевлаштування випускників:  підприємства, організації, установи різних форм власності, громадські, галузеві й бізнесові об'єднання та публічні товариства

Професійні назви робіт за класифікатором професій (ДК 003:2010):

2144.2 - Інженер інформаційно-телекомунікаційних систем, а також додатково:

 • Інженер електрозв'язку
 • Інженер антенно-щоглових споруд
 • Інженер інформаційно-телекомунікаційних технологій
 • Інженер з організації виробничих процесів електрозв'язку
 • Інженер з радіонавігації та радіолокації
 • Інженер засобів радіо та телебачення
 • Інженер лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв
 • Інженер мережі стільникового зв'язку

2310.2 – Викладач вищого навчального закладу.

Доступ до подальшого навчання: магістр за спеціальністю 172 «Електронні комунікації та радіотехніка»  може продовжити освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти - за першим науковим ступенем «доктор філософії».

Випускова кафедра: Телекомунікаційних систем та мереж.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 208
Тел. (044)249-25-83
E-mail: tsm.dut@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 6 949