Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   

Науково-технічна конференція “Інформаційна безпека України”

14:07, 27-01-2015

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Державний університет телекомунікацій

Національний авіаційний університет

Національний технічного університету України “Київський політехнічний інститут”

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-технічної конференції “Інформаційна безпека України”, яка відбудеться 12-13 березня 2015 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Голова:

Анісімов Ігор Олексійович, докт. фіз.-мат. наук, проф., декан факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем.

Заступник Голови:

Оксіюк Олександр Глібович, докт. техн. наук, проф., завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій.

Члени програмного комітету:

Довбня Сергій Якович, канд. воєн. наук, доц., доцент кафедри радіотехніки та радіоелектронних систем факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем.

Рєзніков Михайло Ігорович, канд. техн. наук, доц., завідувач кафедри радіотехніки та радіо-електронних систем факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем.

Самохвалов Юрій Якович, докт. техн. наук, проф., професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій.

Фізико-технічний інститут Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”

Мачуський Євгенiй Андрiйович, докт. техн. наук, проф., декан факультету інформаційної безпеки НТУ України «КПІ»

Національний авіаційний університет

Юдін Олександр Костянтинович, докт. техн. наук, проф., директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій.

Державний університет телекомунікацій

Толюпа Сергій Васильович, докт. техн. наук, проф., директор Навчально-наукового інституту захисту інформації.

Бурячок Володимир Леонідович, докт. техн. наук, проф., завідувач кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки.

Субач Ігор Юрійович, докт. техн.. наук, доцент, начальник кафедри бойового застосування математичного та програмного забезпечення АСУ Військового інституту телекомунікацій та інформатизації.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ПУБЛІКУВАННЯ У ЗБІРНИКУ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Для включення доповіді до програми конференції автори повинні до 17 лютого 2015 року:

- надіслати заявку на участь у конференції (реєстраційну форму) на електронні адреси секретаріату оргкомітету (для кожної доповіді необхідно заповнювати окрему реєстраційну форму);

- обов’язково надати електронну версію матеріалів тез доповіді у форматі Rich Text Format (rtf) електронною поштою секретарю конференції або на компакт-диску (CD) надіслати на адресу оргкомітету. Тема електронного листа та назва файлу з тезами доповіді повинні складатися з прізвищ авторів доповіді, наприклад: Бойкоуб.rtf;

- тези доповідей студентів розглядаються тільки у разі подання секретарю відповідної секції роздрукованої чи відсканованої доповіді, підписаної їх науковим керівником.

Матеріали, надані без заповнення реєстраційної форми, розглядатися не будуть. Оргкомітет залишає за собою право відхилити доповідь у випадку подання недостовірних та некоректних даних чи невідповідності тез доповіді висунутим вимогам (див. нижче) або тематиці конференції.

Після підтвердження включення доповіді до програми конференції, для публікації у збірнику тез автори повинні до 24 лютого 2015 року надіслати на поштову адресу оргкомітету або на електронну адресу секретаря оригінал акту експертизи (з гербовою печаткою організації) про можливість опублікування матеріалів у засобах масової інформації або кольорову копію такого акту.

Надіслані електронні матеріали вважаються отриманими, якщо автор отримав підтвердження від оргкомітету. В іншому випадку матеріали вважаються недоставленими. За таких обставин автор повинен спробувати повторно здійснити надсилання електронних матеріалів (можливо з іншої електронної адреси). Якщо надіслати електронні матеріали не вдається, потрібно надіслати їх іншим чином на адресу оргкомітету.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДІ

Допускається не більше двох співавторів для кожної доповіді.

Тези повинні передавати основний зміст доповіді та містити: постановку наукової проблеми (завдання) у загальному вигляді; формулювання завдання (мети) дослідження і обґрунтування його актуальності; наукову новизну у порівнянні з відомими роботами; короткий виклад розв’язку поставленого завдання; висновки, що містять основні отримані результати.

Матеріали доповіді не редагуються, за науковий зміст і викладення матеріалу несе відповідальність автор та його науковий керівник.

Обсяг тез доповіді – одна повна сторінка формату А4 (297 мм × 210 мм) у книжковій орієнтації. Поля: ліве – 20 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Міжрядковий інтервал – одинарний. Шрифт – Times New Roman Cyr, розмір шрифту – 12 пт.

Матеріали набираються в текстовому редакторі у такому порядку: 1) УДК – вирівнювання за лівим краєм; 2) ініціали та прізвища авторів – вирівнювання за правим краєм, шрифт напівжирний; 3) назва організації, електронна пошта – вирівнювання за правим краєм, курсивом; 4) назва доповіді повинна бути лаконічною – вирівнювання за центром, відступ зверху – 6 пт, відступ знизу – 6 пт, усі символи прописні, без переносу слів, шрифт напівжирний; 5) текст доповіді – відступ першого рядка абзацу – 5 мм, вирівнювання за шириною, без переносу слів; 6) науковий керівник (обов’язково тільки для доповідей студентів), тире, посада, ініціали, прізвище – вирівнювання за правим краєм, відступ зверху – 6 пт, курсивом. Заголовки таблиць – вирівнювання за правим краєм, шрифт 12 пт.

Підписи до рисунків – вирівнювання за центром, шрифт 10 пт. Для набору формул використовувати вбудований у Microsoft Word 97-2003 редактор формул з використанням таких стилів: текст, число – Times New Roman Cyr; функція, змінна – Times New Roman Cyr, курсив; грецькі, символ – Symbol; матриця/вектор – Times New Roman Cyr, шрифт напівжирний. Встановлюються такі розміри: звичайний – 12 пт; великий індекс – 7 пт; малий індекс – 5 пт; великий символ – 15 пт; малий символ – 12 пт. Тези, в яких формули набрані у Microsoft Word 2007/2010 до друку не приймаються.

Щоб дотриматися вимог до оформлення тез, рекомендується використовувати шаблон, доступний на веб-сторінці семінару.

ВИМОГИ ДО ДОПОВІДІ

Тривалість доповіді від 5 до 7 хвилин. Файл мультимедійної презентації повинен бути у форматі Microsoft Power Point (.ppt або .pps). Назва файлу – складатися з прізвищ авторів доповіді, наприклад: Бойкоуб.pps Файли формату Power Point 2007/2010 (.pptx) не приймаються.

За додатковою інформацією звертатись у секретаріат конференції.

СЕКРЕТАРІАТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Четверіков Іван Олександрович (секція 1)

Тел.: (044) 526-05-52.

E-mail: ivan-chetverikov@yandex.ua

Прус Руслана Богданівна (секція 2)

Тел.: (044) 521-32-77.

E-mail: ruslana_prus@meta.ua

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, проспект Глушкова, буд. 4-Г (корпус факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем), ст. метро “Виставковий центр”.

Тел.:    (044) 526-05-52, (044) 521-32-77;

                  (067) 321-74-90, (067) 445-89-32.

E-mail: dovbnja.sergej@i.ua, yu1953@ukr.net.

Читайте також

Абітурієнту

Спеціалізація: Системи технічного захисту інформації

Фахівці з технічного захисту інформації – це унікальні спеціалісти, які поєднують теоретичні та практичні знання в областях: інформатики, архітектури комп'ютерів, систем і пристроїв інформаційної та кібернетичної безпеки, проектування та експлуатації комплексних систем захисту інформації.

В процесі навчання студенти опановують найсучасніші системи захисту інформації, багатофункціональні пошукові прилади, апаратуру спеціальних досліджень для пошуку та нейтралізації закладних пристроїв, запобігання витоку інформації через різноманітні фізичні (не тільки цифрові) канали, отримують міжнародні сертифікати.

Спеціалізація: Системи технічного захисту інформації

Фахівці з технічного захисту інформації – це унікальні спеціалісти, які поєднують теоретичні та практичні знання в областях: інформатики, архітектури комп'ютерів, систем і пристроїв інформаційної та кібернетичної безпеки, проектування та експлуатації комплексних систем захисту інформації.

В процесі навчання студенти опановують найсучасніші системи захисту інформації, багатофункціональні пошукові прилади, апаратуру спеціальних досліджень для пошуку та нейтралізації закладних пристроїв, запобігання витоку інформації через різноманітні фізичні (не тільки цифрові) канали, отримують міжнародні сертифікати.

Переглядів: 7 967