XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Вступ 2024: Мотиваційний лист абітурієнта для вступу на кафедру телекомунікаційних систем та мереж: поради і рекомендації

13:49, 20-02-2024

Мотиваційний лист – це офіційний документ, який подається разом із заявою на вступ до університету або на певну програму навчання. Цей лист має на меті висловити особисті мотиви, інтереси, освітні та професійні цілі студента, щоб переконати приймальну комісію, що ви є відповідним та мотивованим кандидатом для вступу на обрану спеціальність.

У листі потрібно розкрити свою унікальність, особисті та професійні якості, а також вказати, чому саме студент вважає, що його кандидатура повинна бути взята до уваги.

Необхідно, щоб мотиваційний лист був сформульований із дотриманням правил граматики, мав чітку структуру та відповідав конкретним вимогам університету, до якого подається заява. Це сприяє виділенню листа серед інших та формуванню позитивного уявлення про абітурієнта, як про майбутнього студента.

Мотиваційний лист відображає особистість та впевненість студента у своїх здібностях, а також аргументує вибір навчального закладу, що доводить вмотивованість студента для навчання у конкретній галузі. У написанні мотиваційного листа можна керуватись наступними рекомендаціями:

 • Ознайомтеся із вимогами університету. Перш ніж почати писати лист, добре розберіться із вимогами університету щодо змісту та формату мотиваційного листа. Це допоможе вам підготувати заяву, яка відповідає очікуванням приймальної комісії.
 • Показати мотивацію: Ви повинні висловити свій інтерес до обраної спеціальності та університету. Вказати, чому ви вважаєте це напрямом важливим для свого особистого та професійного розвитку.
 • Визначити свої цілі: Описати свої освітні та професійні цілі, з'ясувати, яким чином ви плануєте використовувати отриману освіту для досягнення цих цілей.
 • Підкреслити відповідність: Демонструвати, чому саме ви підходите для вступу в конкретний університет і чому ваші навички, досвід та особистість роблять вас відмінним кандидатом для обраної програми.
 • Виказати власний внесок: Пояснити, яким чином ви можете внести вклад у життя університету, чи це через активну участь у студентських організаціях, дослідницькі проекти чи інші види здібностей.
 • Використовуйте конкретні приклади. Підтримайте свої твердження конкретними прикладами з вашого життя та навчання. Це допоможе зробити вашу заяву більш переконливою.
 • Дотримуйтеся структури та стилістики. Пишучи лист, дотримуйтеся логічної структури та чіткої стилістики. Введення, теза, аргументація та висновок повинні бути лаконічними та зрозумілими.
 • Найважливіше – будьте особистими та унікальними. Ваш лист повинен відображати вашу особистість та унікальність. Уникайте загальних фраз та старайтеся висвітлити те, що робить саме вас особливим кандидатом.
 • Після написання прочитайте свій лист, виправте будь-які граматичні помилки та переконайтеся, що він відповідає всім вимогам.

 

Загальні вимоги оформлення мотиваційного листа

Вимоги до мотиваційних листів можуть варіюватися від університету до університету, однак заклади вищої освіти можуть публікувати на сайті зразки мотиваційних листів і правила їхнього оформлення (наприклад, щодо структури листа, його обсягу). Тому вступник заздалегідь повинен ознайомитись із сайтом обраного ним університету та підготувати лист відповідно до таких вимог і правил. Також, мотиваційний лист повинен відповідати формальним вимогам, що ставляться до ділових листів:

 • зміст повинен бути лаконічним. Короткий виклад думок і використання найменшого числа слів заощадить дорогоцінний час зайнятої людини. Тільки важливі деталі, факти, цифри;
 • чітка структура спростить прочитання листа. Заздалегідь продуманий план дозволить конкретно вказати на значущі аспекти проблеми. Для спрощення читання бажано розбивати текст на абзаци, кожен з яких має містити певну концепцію;
 • неприпустимість емоцій. Лист не повинен мати емоційного відтінку, треба прагнути стриманості, розважливості, серйозності, практичності;
 • простота у викладі, яка дасть адресату можливість швидко зрозуміти зміст прочитаного;
 • неприпустима наявність орфографічних і стилістичних помилок.
 • до листа можна додавати скан-/фотокопії документів, які засвідчують досягнення: дипломи, сертифікати, свідоцтва про участь у конкурсах/олімпіадах/курсах;
 • лист перевірятиметься на переконливість змісту, академічну доброчесність (плагіат), коректність мовного оформлення та відповідність вимогам.

 

Структура мотиваційного листа

Мотиваційний лист повинен бути написано грамотно з дотриманням чіткої структури викладення інформації:

 • Формат сторінки – А4;
 • Обсяг – не більше двох сторінок А4;
 • Шрифт – Times New Roman, кегль – 12;
 • Інтервал між рядками – 1,5.

Структура мотиваційного листа може варіюватися, але основні компоненти залишаються стандартними. Ось загальна структура, яку можна використовувати: «шапка», звертання, вступ, основна та заключна частини.

«Шапка» – частина листа, де містяться відомості про адресата (назва закладу вищої освіти, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) та адресанта (прізвище, ім’я, по батькові, адреса для кореспонденції та електронна адреса, номер телефону) – яка розташовується в правому верхньому куті листа.

 

Ректору
Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій
Толубко В.Б.
Абітурієнта
Прізвище Ім'я По-батькові
Повна адреса проживання
Контактний номер телефону

Розпочніть листа ввічливим привітанням та зазначте, до кого він адресований. Шанобливе звертання є важливою складовою мотиваційного листа. Воно надає листу офіційного характеру та привертає увагу адресата (наприклад: «Шановний Володимире Борисовичу!»). Звертання зазвичай виділяється напівжирним шрифтом та/або курсивом і вирівнюється по центру.

Через один рядок після звертання розміщується вступ, який є першим абзацом листа. У цьому абзаці викладається його мета і причина написання (наприклад: «Звертаюся до Вас у зв’язку з…»). У цій частині варто коротко пояснити, чому вступник обрав саме цей університет і як, на його думку, навчання в університеті сприятиме його професійному розвитку і зростанню. Вкажіть номер спеціальності та галузі, до якої ви подаєте заяву.

Лаконічно розкажіть, чому ви обрали саме цю галузь або спеціальність. Поясніть, як ваші особисті цілі та інтереси збігаються з метою програми чи університету. Вкажіть мінімум дві причини, чим зацікавила обрана навчальна програма.

В основній частині описуються факти, які зможуть позитивно вплинути на вирішення питання про зарахування на навчання. Ця частина починається з другого абзацу мотиваційного листа та може складатися з двох-трьох абзаців. Вкажіть ваш рівень освіти, школу чи університет, який ви закінчили чи в якому ви зараз навчаєтесь. Опишіть ваш академічний досвід та досягнення, пов'язані з обраною галуззю.

Серед досягнень можна описати: свої здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи в навчанні, участь у проектах і майстер-класах, володіння іноземними мовами та інше), здобуті знання та навички, які допоможуть у навчанні на обраній спеціальності та хороші академічні результати з певних предметів, які пов’язані з освітньою програмою та ін.

Важливою складовою мотиваційного листа може бути інформація про соціальні навички, необхідні для здобуття окремих професій та подальшої успішної роботи за фахом. Опишіть свої кар'єрні та освітні плани, пов'язані з обраною галуззю. Вкажіть, як саме обрана програма або університет допоможе вам досягти ваших цілей.

Заключна частина має завершуватися маленьким підсумком на два-три речення, які мають підтверджувати готовність вступника навчатися і підсумовувати ваші головні ідеї. Висловіть вдячність за розгляд вашої заяви та виразіть надію на позитивний результат.

Завершіть лист словами «З повагою, … (ПІБ)».

При поданні документів до університету додайте до роздрукованого мотиваційного листа дату та підпишіть його.

 

Чек-лист для перевірки мотиваційного листа

 1. Чи чітко ви висловили свою мотивацію?
 2. Чи є лист адаптованим під конкретну програму?
 3. Чи висвітлили ви свої ключові досягнення?
 4. Чи уникли ви помилок та кліше?
 5. Чи перечитали ви лист перед тим, як надіслати?

 

Для отримання зразка мотиваційного листа, ви можете звернутися на кафедру Телекомунікаційних систем та мереж.

Контакти для зворотного зв’язку:

Завідувач кафедри – Заїка Віктор Федорович

Телефон  +380 63 485 2406

Чекаємо за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська 7, каб. 208.

Читайте також
Переглядів: 936