XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Новий зміст освіти вимагає інноваційних змін та професійного розвитку освітніх кадрів

11:44, 05-02-2024

Інтеграція України у європейський освітній, економічний, суспільно-політичний простір вимагає інноваційних змін у галузі вищої освіти. Новий зміст освіти вимагає сучасних підходів до професійного розвитку педагогічних працівників. Професійний розвиток повинен бути змістовним і насиченим. Щоразу, як ми підвищуємо свою кваліфікацію і хочемо вдосконалити свої навички, – маємо отримувати досвід, корисний і релевантний відносно до наших ролей в освіті.


Завідувач кафедри маркетингу Олена Виноградова відповідно до плану підвищення науково-педагогічної кваліфікації слухачів пройшла І етап в категорії «завідувачі (начальники) кафедр та структурних підрозділів (відділів, бібліотек) університетів, академій, інститутів».


Під час навчання було прослухано цікаві та корисні лекції  «Управлінська компетентність менеджера –лідера закладу вищої освіти», «Особливості впровадження змішаного навчання в закладах освіти», «Практичні проблеми притягнення науковця до відповідальності за академічний плагіат», «Європейський вимір педагогічної  освіти», «Електронні відкриті системи у науковій та педагогічній діяльності», «Науковий парк як середовище інновацій», «Менеджмент консалтингової діяльності в закладі освіти». 


Семінарські заняття «Управління проєктним навчанням у закладах освіти», «Психолого-педагогічне проєктування освітнього середовища в онлайн режимі», «Психологічне забезпечення управління закладами вищої освіти в кризових умовах сьогодення» спрямовані на отримання сучасних знань, удосконалення професійних навичок й педагогічної майстерності, що сприяє покращенню якості навчальної, методичної, організаційної та виховної діяльності й посиленню конкурентного статусу університету.

Тематична дискусія «Чинники професійного розвитку педагогів в освітньому середовищі» викликала практичний інтерес до інструментарію опанування новими методиками самовдосконалення та професійного розвитку.

Практичні заняття «Цифрові інструменти для створення інтерактивних презентацій», «Основи практичної роботи у віртуальному освітньому середовищі» - сприяли отриманню корисних практичних вмінь та навичок, які спрямовані на  розширення особистісних якостей для виконання професійних завдань. 


Виноградова Олена Володимирівна взяла участь у Науково-практичної конференції  «Інноваційні форми та сучасні підходи до управління розвитком у сфері освіти», яка проводилася в межах програми підвищення кваліфікації. Виступила з  доповіддю «Маркетинг освітніх послуг», в якій розкрила як принципи успішної рекламної діяльності можна інтегрувати у профорієнтаційну діяльність навчального закладу.

А попереду ще 2 етапи підвищення кваліфікації: керована самостійна робота та залікова сесія, під час яких необхідно підготувати та захистити випускну роботу.

Набуті знання і вміння будуть застосовані під час створення навчально-методичних матеріалів для вивчення дисциплін при підготовці здобувачів спеціальності «Маркетинг».

Читайте також
Переглядів: 376