XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників як ключовий драйвер професійного зростання

17:55, 07-11-2023

У сучасному світі питання підвищення професійної кваліфікації фахівця, є одними з найважливіших в області системи освіти будь-якого соціально-економічного ладу. Саме тому процес підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників - це постійний процес оновлення професійних знань, умінь та практичих навичок виклання освітніх компонентів, який повинен стати частиною цілісної і довгострокової програми розвитку освітньої системи.

В сучасних динамічних умовах інформаційного розвитку існують різноманітні підходи до створення оптимальних та зручних умов для підвищення кваліфікації викладачів, а також умов для їх самостійної роботи та отримання консультаційної допомоги не тільки з питань предметного вдосконалення, а й отримання сучасних знань у професійній галузі, сфері психології, а також інформаційних технологій.

Сьогодні з'явилася маса можливостей для підвищення професійного рівня викладачів, а також можливостей для оновлення традиційних форм викладання та здійснення наукової діяльності. В стрімких умовах розвитку інноваційних технологій усі традиційні форми повинні бути наповнені новим змістом і більше відповідати сучасним вимогам до науково-педагогічного працівника.

Викладачі кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності регулярно підвищують власний рівень кваліфікації, беручи учать у різноманітних курсах, конференція, вебінарах та круглих столах у взаємному співробітництві з іншими учасниками освітнього та наукового процесів.

Усі підходи та методи підвищення кваліфікації варто вважати ефективними тільки тоді, коли вони націлюють працівника вищої школи на творче переосмислення змісту, який реалізується через різні форми методичної діяльності і може стати міцним професійним фундаментом для їхнього професійного розвитку. Тільки тоді усі традиційні та нетрадиційні форми роботи набувають для викладача особистісний сенс, дозволяють йому самостійно формулювати цілі власного професійного зростання, утворюють структуру, що створює комфортні умови для зародження і розвитку здібностей до професійного зростання особистості.

Читайте також
Переглядів: 422