XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Обговорення освітніх програм кафедри менеджменту

14:07, 28-11-2022

Згідно зі стратегією розвитку вищої освіти в сучасних умовах кафедра менеджменту Державного університету телекомунікацій підтримую постійне поліпшення якості освіти, яка відповідає рекомендаціям та критеріям європейського освітнього простору та викликам і вимогам суспільства, кращим світовим практикам та науковим досягненням.

Ключовим завданням цієї діяльності є залучення зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів, академічної спільноти та всіх учасників навчального процесу до розроблення та удосконалення освітніх програм кафедри.

Кафедра менеджменту здійснює підготовку здобувачів освіти за трьома освітніми рівнями по спеціальності 073 – менеджмент за таким освітнім програмам:

  • Освітня програма першого бакалаврського рівня вищої освіти «Менеджмент».

Метою бакалаврської програми є підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері управління організаціями та їх підрозділами.

Програма носить прикладний характер та зорієнтована на активну діяльність випускників у сфері менеджменту і адміністрування та розвиток перспективи підготовки фахівців з менеджменту та адміністрування на демократичних та інноваційних засадах з урахуванням особливостей функціонування телекомунікаційної галузі із широким застосуванням ІТ – технологій.

  • Освітня програма другого (магістерського) рівня вищої освіти «Менеджмент організацій та адміністрування».

Метою магістерської програми є підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту та у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.

  • Освітня програма другого (магістерського) рівня вищої освіти «Управління інноваційною діяльністю».

Метою магістерської програми є підготовка фахівців в галузі інноваційної діяльності, які володіють креативним мисленням, компетентні в питаннях системного аналізу і фінансової оцінки підприємства, можуть прогнозувати та оцінювати інноваційні ризики.

  • Освітньо-наукова програма третього рівня вищої освіти (доктор філософії) «Менеджмент».

Метою докторської програми є розвиток дослідницьких навичок та глибокого розуміння проблем менеджменту та забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців – оригінальних наукових досліджень в сфері менеджменту, які здатні проводити наукові розвідки, генерувати нові наукові знання, формувати теоретико-методологічний базис розвитку менеджменту за викликів та запитів сьогодення.

В рамках процесу обговорення освітніх програм 22 листопада завідувачем кафедри Насад Неонілою Вікторівною було проведено вебінар  «Освітні магістерські програми зі спеціальності 073 - менеджмент: компетенції, результати навчання та індивідуальна траєкторія підготовки здобувачів освіти», в якому взяли участь викладачі кафедри та студенти, що навчаються за освітніми програмами кафедри. Неоніла Вікторівна ознайомила студентів зі змістом освітніх програми в контексті їх місії, загальних та спеціальних компетентностей, програмних результатів навчання та структурно-логічними схемами, звернула увагу студентів на механізм обрання вибіркових дисциплін. Було ініційовано дискусію зі студентами щодо їхнього бачення й розуміння професійних компетентностей сучасного менеджера.

Запрошуємо всіх зацікавлених взяти участь у подальшому обговоренні освітніх програм. Ознайомитися з проектами програм та надіслати свої пропозиції можна на сторінці Освітньо-професійні програми.

Читайте також
Переглядів: 1 313