XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   

Адміністративний менеджмент


Автор:
Г. І. Забродська
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.03 Мб
Тип документу:
Книга
Посібник розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 073 «Менеджмент». Призначено для забезпечення самостійної роботи студентів з метою засвоєння ґрунтовних теоретичних знань з основ адміністративного менеджменту, глибокого системного та комплексного розуміння функцій адміністративного менеджменту, прийняття управлінських рішень і сучасних технологій адмініс тративного менеджменту, а також під час підготовки до семінарських і практичних занять та виконання індивідуальної роботи.
Автор:
М. М. Новікова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
997 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Автор:
Круп’як Л.Б.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.38 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику розглядаються концептуальні основи і технології організації діяльності державного службовця, а саме: наведено основні положення, які характеризують сутність, мету, зміст й особливості діяльності державного службовця; віддзеркалено проблеми залучення та професійного відбору на вакантні посади найбільш здібних та придатних до роботи державних службовців; поділу і кооперування праці; організації та обслуговування робочого місця; планування, контролю та оцінювання якості виконання посадових обов’язків; професійного спілкування; документування праці в державних органах; підготовки колективних форм управлінської діяльності; організації приймання громадян з особистих питань; стимулювання праці державних службовців. Навчальний посібник містить також тестові завдання, завдання та питання для самоконтролю, ситуаційні завдання, список рекомендованої літератури, глосарій. За змістом навчальний посібник відповідає освітньо-професійній програмі підготовки магістрів за спеціальністю 8.15010002 «Державна служба» напряму підготовки 1501 «Державне управління». Розрахований на студентів, слухачів магістратур, науковців, посадовців, практикуючих керівників різних рівнів.
Мова документу:
Українська
Тип документу:
Книга
Основна: Гордієнко І.В. Інформаційні системи і технології в менеджменті: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / І.В. Гордієнко. - 2-ге вид., нерероб. і допов. - К.: КНЕУ, 2003. - 259 с. — Режим доступу: http://dozkontrol.ucoz.ua/index/skachati_bezkoshtovno_pidruchniki_z_informacijnikh_sistem_i_tekhnologij/0-20 Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: навч. посіб. / В.М. Гужва. - К.: КНЕУ, 2001. - 400 с. — Режим доступу: http://ktpu.kpi.ua/?wpfb_dl=68 Пінчук Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу: навч.-метод посіб. для самост. вивч. дисц. і Н.С. Пінчук, Г.П. Галузинський, I I.e. Орленко. - К.: КНЕУ, 2001. - 296 с. — Режим доступу: http://dozkontrol.ucoz.ua/index/skachati_bezkoshtovno_pidruchniki_z_informacijnikh_sistem_i_tekhnologij/0-20 Допоміжна: 1. Официальный сайт: Система программ «1С:Предприятие 8» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.v8.1c.ru/ 2. Официальный сайт: Корпорация «Галактика» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.galaktika.ru/kompaniya14 3. Официальный сайт Корпорации Парус на Украине [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.parus.ua/ 4. Официальный сайт компании «Инфософт» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.infosoft.ru/ 5. Информационно - образовательный сайт Автоматизированные системы обработки информации и управления [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://asu.cs.nstu.ru/ 6. Макарова М.В. Електронна комерція: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. / М.В. Макарова - К.: Академія, 2002.- 272 с. — Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua
Автор:
О.О. Гуторова, О.М. Стасенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.08 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник підготовлений з метою надання допомоги студентам вищих навчальних закладів освіти у доскональному вивченні теоретичного матеріалу та набутті відповідних навичок з базового навчального курсу «Адміністративний менеджмент». Він надає студентам можливість ґрунтовно підготуватись до семінарських та практичних занять, опанування навчального матеріалу, засвоєння теоретичних знань і набуття практичних навичок адміністративної діяльності, здійснювати самоконтроль своїх знань. Розраховано на студентів економічних напрямів підготовки вищих навчальних закладів ІІІ–ІУ рівнів акредитації, які вивчають адміністративний менеджмент, а також для широкого кола фахівців, яких цікавлять питання адміністрування в системі менеджменту.
Автор:
Л. В. Литвинова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
729 Кб
Тип документу:
Посібник
Викладені основні теоретико-методологічні засади дисципліни “Менеджмент і маркетинг електронного урядування”. Описані ключові положення інформаційного менеджменту і маркетингу, розкриті основні поняття, цілі та методи обробки інформаційних потоків організації, акцентовано увагу на ключових питаннях упровадження маркетингових стратегій в органах влади.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 10 644