XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності


Автор:
О.В.Шпортько, О.В.Попчук, Л.В.Шпортько, В.В.Ступицький, Н.І.Ступицька
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.46 Мб
Тип документу:
Книга
Посібник слугує для навчально-методичного забезпечення курсу “Комп’ютерні технології в діловодстві та електронний документообіг”. Посібник містить конспект лекцій, методичні розробки лабораторних робіт, зразки оформлення електронних шаблонів та документів.
Автор:
Л.І. Скібіцька
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.39 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник з дисципліни “Діловодство” передбачає на­буття студентами теоретичних знань та практичних навичок роботи з документами, що зустрічаються в повсякденній практиці фахівців підприємств та організацій різних організаційно-правових форм із застосуванням сучасних засобів оргтехніки. Посібник ознайомлює з класифікацією, систематизацією та пра­вилами створення й оформлення різних видів управлінських доку­ментів, порядком роботи з документами, зокрема з тими, які містять комерційну (державну) таємницю. Це видання є практичним посібником з організації сучасного діловодства.
Автор:
ІВАНОВА Т.В ПІДДУБНА Л.П
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.23 Мб
Тип документу:
Книга
Підручник “Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування” містить комплекс теоретичних, методичних і організаційно-практичних проблем, які розглянуті з точки зору ролі та значення документаційного забезпечення державного управління та місцевого самоврядування. Висвітлюються питання нормативно-методологічної бази діловодства, стандартизації, уніфікації та трафаретизації управлінських документів та особливості захисту документів в умовах впровадження інформаційних технологій підтримки документообігу. Розглядаються питання організації документообігу установи та побудови служб документаційного забезпечення управління, а також документування діяльності колегіальних органів управління. У підручнику значна увага приділена організації роботи з документами, які містять державну таємницю або є документами для службового користування, а також питанням документування діяльності роботи з кадрами, зокрема організацію кадрової роботи з державними службовцями, подані цікаві матеріали щодо історичних аспектів становлення в Україні місцевого самоврядування та розвитку документального оформлення його діяльності.
Автор:
Палеха Ю.І.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.29 Мб
Тип документу:
Книга
Посібник присвячений проблемам вивчення організації сучасного діловодства через його культуру як інтегруючого багатогранного напря­му досліджень, від рівня якого залежить ефективність виконання уста­новою її профільних завдань. У ньому проаналізовано історичні умови формування сучасного діловодства в Україні. Запропоновано людино- центристські шляхи практичного впровадження в організації засобів досконалого документаційного забезпечення управління. Для керівників установ, працівників служб документальних ко­мунікацій, загальних відділів, канцелярій підприємств та організацій, студентів вищих навчальних закладів, викладачів та аспірантів, усіх тих, хто працює з документами.
Автор:
Арбузова С.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
291 Кб
Тип документу:
Книга
Автор:
Арбузова С.С., Дворкін І.В., Кабачек В.В., Мешковая С.І., Мотенко Я.В., Мусієнко І.В., Ніколаєнко В.І., Озерський Ю.І., Пономаренко Р.О., Савченко Л.П., Скляр В.M.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
885 Кб
Тип документу:
Книга
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
768 Кб
Тип документу:
Книга
Методичні рекомендації містять програму курсу з дисципліни “Логіка”, тематику та аналіз контрольних робіт, приклади розв’язування типових вправ, плани та короткі теоретичні відомості до семінарських занять, питання до заліку та екзамену.
Автор:
Стежко С.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.87 Мб
Тип документу:
Книга
Головним позитивним моментом “Методичних вказівок до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни “Чинники успішного працевлаштування …” може бути те, що вони є творчо викладеним матеріалом курсу і, відповідно, передбачають креативний підхід щодо правильного усвідомлення техніки пошуку роботи. Методичні вказівки не суперечать вимогам програми дисципліни “Чинники успішного працевлаштування за фахом ...” Другим позитивним моментом “Методичних вказівок …” є те, що автор дає практичні поради студентам щодо професійного підходу до пошуку роботи, написання супровідних документів, співбесіди та як уникнути невдач у процесі пошуку роботи.
Автор:
С.М. Петькун
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.3 Мб
Тип документу:
Книга
Запропонований навчальний посібникт розроблено відповідно до навчальної програми з дисципліни „Етика та естетика”. У данному навчальному посібнику є зміст навчальної програми з дисципліни. Підібрані питання та завдання, які вимагають обґрунтованої відповіді та власного бачення тієї чи іншої проблеми. Також подано короткий термінологічний словник з курсу дисципліни „Етика та естетика”.
Автор:
Т.Б. Гриценко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
891 Кб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику узагальнено та систематизовано матеріал із основ психології та етики спілкування у сфері управління, ділових відносин, наукової організації праці. Широко висвітлені питання спілкування як соціального феномену, функцій спілкування, значення невербального спілкування в ділових стосунках, форм та стилів ділового спілкування, вимог до сучасного керівника, стилів управління, службового етикету, морально-етичних проблем особистості. Розглянуто природу виникнення виробничих конфліктів та способи їх розв’язання. Наведено конкретні приклади щодо організації роботи сучасного менеджера, керівника. Посібник дасть змогу ознайомитися з теорією, методами, методологією та мистецтвом ділового спілкування, управлінської діяльності в сучасних умовах організації виробництва, практично оволодіти відповідними навичками та вміннями.

Документознавство

Етика та естетика

Етика ділового спілкування і риторика

Українська мова за професійним спрямуванням

Філософія

Чинники успішного працевлаштування за фахом

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 66 357