XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності


Автор:
Щедрова Г.П., Барановський Ф.В., Карчевська О.В., Мазур О.Г., Михайловская О.Г., Новакова О.В., Пашина Н.П., Пробийголова Н.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.06 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику викладено основні аспекти політики як суспільного явища, висвітлюються основні етапи становлення та розвитку політичної думки, розглядаються основні питання теорії політики, політичних систем та процесів, а також міжнародної політики.
Автор:
В.Ф. Баранівський
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.01 Мб
Тип документу:
Підручник
У підручнику висвітлюється широке коло питань сучасної політології: зміст і структура політичної сфери життя суспільства; історія розвитку політичної думки; сучасні ідейно-політичні течії; проблеми політичної влади, системи, громадянського суспільства та правової держави; роль політичних еліт та особи в політиці. Розкриті також актуальні питання міжетнічних відносин та етнополітики, світової політики і міжнародних відносин на сучасному етапі розвитку людства. Розгляд питань пов’язаних з українською дійсністю.
Автор:
А.М. Митко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.39 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику представлений теоретичний і практичний курс з політичної аналітики. Під час роботи слухачі повинні отримати знання та вміння щодо практичного застосування ряду таких аналітичних прийомів і методів, як моделювання, контент-аналіз, івент-аналіз, SWOT-аналіз, метод Дельфі, мозковий штурм (brainstorming), сценаріотехніки й ін. Навчальний посібник призначений для системного засвоєння знань і формування навичок, умінь аналітичної роботи при дослідженні організації політичного процесу, прогнозуванні політичної ситуації в ході оптимізації прийнятих рішень політичними гравцями.
Автор:
Акастьолова О.Г., Баранник О.Ю., Ганжа С.А., Майборода Н.Г., Онищенко Г.А., Степаненко О.К., Тупиця О.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.71 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник укладений на основі діючої вузівської програми для студентів вищих навчальних закладів. Видання містить матеріали, що сприятимуть поліпшенню знань із таких розділів: законодавчі та нормативно- стильові основи професійного спілкування; професійна та наукова комунікація; ділові папери як засіб писемної професійної комунікації.
Автор:
Т.М. Сидоренко, Л.Г. Стороженко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.14 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику викладено зміст курсу «Структуризація тексту». Розглянуто основні теоретико-методологічні засади вивчення дисципліни. Досліджено основні напрями та особливості текстів у документації різних видів. Особливе значення надається створенню та редагуванню управлінських документів.
Автор:
С.М .Петькун, Л.Г. Стороженко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
660 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Навчально-методичний посібник реалізує концепцію практичної складової дисципліни циклу професійної підготовки «Практикум мас-медіа діяльності» для студентів галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» та для студентів філологічних спеціальностей. Його створення зумовлене необхідністю пошуку нових інтенсивних шляхів і засобів медійної освіти, що переходить на новий зміст, форму і терміни навчання, що, безумовно, потребує застосування нових сучасних методик. Навчально-методичний посібник репрезентує видання для здобуття практичних умінь та навичок з навчальної дисципліни «Практикум мас-медіа діяльності».
Автор:
О.А. Кучерук, Н.Б. Голуб, О.М. Горошкіна, С.О. Караман, О.В. Караман, К.Я. Климова, Л.А. Башманівська, О.С. Березюк, О.М. Власенко, Г.В. Грибан, А.М. Лісовський, В.А. Нищета, А.В. Усатий, Л.С. Шевцова, В.І. Пустохіна, Т.В. Маліновська
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2 Мб
Тип документу:
Книга
Монографію присвячено педагогічній риториці, інтерес до якої стрімко зростає з боку сучасних учених і освітян. У книзі виділено історичні аспекти риторики крізь призму розвивального педагогічного впливу, розглянуто найбільш актуальні теоретичні та практичні питання риторизації діяльності педагога, зокрема вчителя-словесника. Видання адресоване насамперед фахівцям із дидактичної філології, педагогам, а також усім тим, хто цікавиться риторичними аспектами педагогічного мовлення.
Автор:
Уклад. Г.П. Трегубенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
966 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Конспект лекцій з дисципліни «Господарське право» для студентів спеціальностей 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 242 «Туризм».
Автор:
І.М. Крутько, С.Ю. Поляков
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
315 Кб
Тип документу:
Посібник
У посібнику розглядаються види, зміст, структура, призначення, функції військових документів, дається їх класифікація. Визначаються місце документа в системі управління, специфіка військового документування й організація діловодства у військових частинах та установах. Наведені додатки містять довідковий матеріал. Для студентів, курсантів, слухачів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів кадрів і офіцерів запасу.
Автор:
В.М.Щербина
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.04 Мб
Тип документу:
Книга
У книзі розглядається проблема концептуалізації образів інформаційного суспільства з точки зору соціологічної теорії. В книзі розглянуто та узагальнено концепції інформаційного суспільства, які сформувалися в сучасному суспільствознавстві.

Документознавство

Етика та естетика

Етика ділового спілкування і риторика

Українська мова за професійним спрямуванням

Філософія

Чинники успішного працевлаштування за фахом

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 66 365