XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Кафедра Штучного інтелекту


Автор:
Д.В. Ланде, І.Ю. Субач, Ю.Є. Бояринова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.67 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розглядаються базові питання теорії і практики інтелектуального аналізу даних: алгоритми, моделі, задачі класифікації, кластерного аналізу, пошуку, глибинного аналізу даних (Data Mining), теорії складних мереж (Complex Networks), а також приводяться відомості, необхідні для математичного і комп’ютерного моделювання та аналізу складних систем і мереж в сфері кібербезпеки. Інтелектуальний аналіз даних – це комплексний науковий напрям, що знаходиться на перетині таких наук, як дискретна математика, теорія штучного інтелекту, комп’ютерна лінгвістика, теорія графів, теорія алгоритмів тощо. Тому для його успішного проведення необхідні базові відомості із всіх цих областей, які частково викладені у цьому навчальному посібнику. Видання призначено для студентів, курсантів і аспірантів закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки, а також дослідників і наукових співробітників, що працюють у сфері кібербезпеки.
Автор:
В.Я. Кутковецький
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.65 Мб
Тип документу:
Посібник
Викладені основні методи й алгоритми розпізнавання образів в інтелектуальних системах. Розглянуті питання: обробки ознак образів; методології групування образів; теорії тілесних та об’єктних кластерів на базі розробленої в Україні аналітичної геометрії n-вимірних тілесних кутів; дискримінантного аналізу; логічного апарату класифікації образів; розробленої в Україні теорії однозначних нечітких систем; нейронних мереж (НМ); стохастичних методів; лінгвістичних (структурних) методів розпізнавання образів. Приділена увага розпізнаванню ознак товарів та покупців. Теоретичний матеріал супроводжується навчаль-ними завданнями. Наведена інформація про розроблені в Україні нейрони та НМ, які захищені патентами, що належать ЧНУ ім. Петра Могили Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів і науково-технічних робітників, фахівців різних спеціальностей, які займаються створенням програмного та апаратного забезпечення сучасних інтелектуальних систем.
Автор:
Укладачі: Шимчук Г.В., Маєвський О.В., Назаревич О.Б., Стадник М.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
7.09 Мб
Тип документу:
Посібник
Конспект лекцій для вивчення Грід-системи та «хмарних» технологій. Розглядається Грід-система: класифікація та архітектура;класифікація сучасних обчислювальних систем; моделі архітектури «хмарних»обчислень.
Автор:
Nayan Ruparelia
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
3.34 Мб
Тип документу:
Книга
Автор:
San Murugesan, Irena Bojanova
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
14.74 Мб
Тип документу:
Книга
Автор:
А.С. Довбиш, І.В. Шелехов
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.04 Мб
Тип документу:
Посібник
Метою цього навчального посібника є ознайомлення студентів з основними класичними та сучасними методами розпізнавання образів. При цьому особливу увагу приділено формуванню інтуїтивного розуміння теоретичних основ кожного з методів і особливостей їх практичного застосування. Це дозволяє студентові одержати знання, достатні для самостійної роботи у сфері інтелектуального аналізу даних.

Хмарні технології

Штучний інтелект

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 18 418