XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Основи управлінського консультування


Автор:
Н.О. Євтушенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
13 Кб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику «Менеджмент-консалтинг» розглянуто змістовну основу консалтингу, розвиток консалтингу у світі та його становлення в Україні. Докладно проаналізовано особливості формування механізму консалтингової взаємодії у процесі надання консалтингових послуг та описано етапи його реалізації. Представлено поведінкові ролі консультантів, описано специфіку комунікативного процесу у взаємовідносинах «консультант-клієнт» та ризики взаємодії у цих відносинах. Особлива увага відведена сучасному методичному інструментарію консалтингу та управління знаннями, що досліджує вплив компетентності консультантів на підвищення рентабельності компанії. Навчальний посібник «Менеджмент-Консалтинг» призначено студентам вищих навчальних закладів всіх форм навчання з використанням дистанційних навчальних технологій, а також викладачам та широкому колу фахівців в галузі консалтингу та управління.
Автор:
Г.І. Базецька
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.23 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми навчальної дисципліни «Економічний консалтинг», яка включена в навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 051 – Економіка. Посібник містить теоретичний матеріал за темами навчальної програми з дисципліни, питання для самоконтролю, практичні та тестові завдання, кейси. Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти за економічними спеціальностями та може бути корисний для фахівців у сфері консалтингових послуг. Матеріал, поданий у посібнику, надає можливість поглибити знання у діагностиці фінансового та економічного стану підприємства та забезпечити підґрунтя для прийняття ефективних управлінських рішень.
Автор:
О.С. Марченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1 Мб
Тип документу:
Посібник
Автор:
В. А. Соколенко, О. Ю. Лінькова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.16 Мб
Тип документу:
Посібник
Розглядаються теоретичні основи управлінського консультування та його особливості в Україні. Значна увага приділена можливим напрямкам вирішення актуальних проблем менеджменту. Наводяться приклади вирішення практичних ситуацій. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Автор:
Н.В. Попова, К.Д. Гурова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.96 Мб
Тип документу:
Посібник
Посібник містить теоретичний і практичний матеріал з дисципліни «Управлінський консалтинг», який розкриває сутність та необхідність консалтингу, види консалтингових послуг, питання організації та проведення консалтингового процесу, праці консультантів, структури консалтингових проектів, методів аналізу та вирішення проблем, приклади практичного консалтингу, а також питання для самостійної роботи, практичні завдання, тести для самоконтролю, ситуаційні завдання і вказівки до їх виконання.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 2 535