XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Управління фінансовими інвестиціями та інноваційними проектами


Автор:
О.О. Охріменко, Н.Є. Скоробогатова, І.М. Манаєнко, Р.С. Яресько.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.19 Мб
Тип документу:
Книга
Подано теоретико-методологічні та прикладі аспекти управління інноваційними проектами в умовах інтеграції. Розглянуто процеси формування інноваційно-орієнтованої бізнес-моделі підприємства з позицій життєвого циклу інноваційного продукту. Здійснено багаторівневе системне оцінювання інвестиційних процесів підприємства. Проаналізовано механізми інвестиційного забезпечення інноваційних проектів та їх ефективність. Розроблено стратегію управління ризиками на основі процесного підходу. Для науковців, викладачів, аспірантів, керівників та профільних фахівців підприємств, органів державної та місцевої влади.
Автор:
Т.В. Капелюшна, О.М. Гавриш
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
717 Кб
Тип документу:
Стаття
Дане дослідження проведено з метою визначення нових форм інвестування в Україні для стимулювання та підтримки інноваційного підприємництва. Проведено аналіз існуючих форм інвестування: венчурного, інституційного, франчайзингу, приватного, а також неформального інвестування, що здійснюється бізнес-ангелами. Зазначено, що неформальне інвестування поширене в США (80 % інноваційних проєктів фінансуються саме за рахунок бізнес ангелів) та Європі (близько 125 тис. інвесторів - бізнес ангели). Розглянуто організації неформального інвестування в країнах Європи, відмічено, що в переліку немає жодної української. Проаналізовано показники загальновідомого рейтингу щодо створення сприятливих умов для ведення бізнесу «Doing Business», здійснено оцінку складових «незалежність бізнесу», «незалежність інвестування» та індексу економічної свободи, визначено тип економіки України (країна з переважно залежною економікою) та тип інвестування (із залежним інвестуванням). Також проведено порівняння показників із загальноєвропейськими, які виявилися кращими (переважно з вільним інвестуванням). Розглянуто глобальний індекс інновацій, в якому однією із вагомих складових при його формуванні є інвестування (простота захисту інвесторів; ринкова капіталізація; венчурні угоди). В результаті аналізу даних виявлено, що дані показники інноваційного розвитку є найбільш проблемними і негативно впливають на загальний рейтинг. За результатами проведеного дослідження відзначено, що необхідно створювати умови для стимулювання інноваційного підприємництва та провадження інноваційної діяльності за рахунок неформального інвестування бізнес-ангелами, котрі надаватимуть фінансові ресурси для реалізації ризикових, але прибуткових ідей, тобто підтримуватимуть інноваційне підприємництво в Україні. Відзначено доцільність вступу до організацій-членівнеформального інвестування, що дозволить налагодити механізм реалізації даної форми інвестування в Україні як альтернативи існуючим формам, й разом із тим, підсилить економічний розвиток, покращить позиції України в рейтингу легкості ведення бізнесу та сприятиме притоку інвестицій до країни.
Автор:
О.В. Хадарцев
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.01 Мб
Тип документу:
Книга
У посібнику викладено зміст навчального курсу з дисципліни «Портфельні теорії управління фінансовими інвестиціями», перелік питань для самостійного опрацювання навчального матеріалу, тестові завдання для самоперевірки, рекомендації та задачі для самостійної практичної підготовки. Посібник містить перелік рекомендованої літератури для вивчення дисципліни та підготовки до поточного й підсумкового контролю знань. Даний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, науковців, викладачів що вивчають дисципліну «Портфельні теорії управління фінансовими інвестиціями». Посібник також буде корисним для фахівців підприємств і організацій, діяльність котрих пов’язана із портфельним інвестуванням.
Автор:
О.І. Замковий
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
780 Кб
Тип документу:
Методичні рекомендації
Подано методичні рекомендації до розв’язку типових практичних ситуацій з аналізу ефективності управління портфельними інвестиціями та методи оцінювання фінансовоекономічної ефективності портфельного інвестування. Наведено критерії оцінювання виконання практичних завдань. Призначено для самостійної роботи студентів під час виконання практичних робіт та підготовки до модульних контролів за результатами практичних занять з дисципліни «Управління інвестиційним портфелем». Орієнтовано на активізацію виконавчого етапу навчальної діяльності студентів.
Автор:
Н.Н. Пойда-Носик, І.І. Черленяк
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.14 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику викладені теоретичний матеріал, практичні та тестові завдання з управління інноваційними проектами. Розглянуто теоретичні основи інновацій та інноваційної діяльності, поняття інноваційних проектів та управління ними, питання експертизи інноваційних проектів та оцінки їх ефективності, фінансування та управління ризиками, а також формування команди та організації взаємодії учасників проекту. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, фахівців, що займаються питаннями інновацій та управління проектами.
Автор:
Г.І. Великоіваненко, Л.Б. Долінський, І.І. Стрельченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.61 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику викладено методологічні, методичні підходи та інструментарій, що дозволяють розбудовувати, аналізувати й використовувати адекватні математичні моделі у сфері інвестування. Розглядаються методи та приклади розбудови й аналізу математичних моделей для широкого кола теоретичних та прикладних аспектів аналізу фінансових ринків. Посібник містить методичні матеріали та приклади, корисні для виконання лабораторних робіт та проведення тренінгу. Призначений для студентів, аспірантів і викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для системних аналітиків, фахівців у сфері фінансово-економічної та інвестиційної діяльності.
Автор:
Т.В. Майорова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.04 Мб
Тип документу:
Підручник
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 983