XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Планування і контроль в ІТ-підприємствах


Автор:
Мостенська Т.Л., Рибачук-Ярова Т.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
753 Кб
Тип документу:
Книга
Конспект лекцій призначений для вивчення теоретичних і практичних засад планування і контролю на підприємствах. У конспекті висвітлено питання теорії, методики і практики планування та контролю діяльності промислового підприємства в умовах ринку . Розглянуті форми, методи та процеси планування і контролю на підприємстві, наведено особливості складання планів на підприємствах харчової промисловості. Конспект підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Планування і контроль на ІТ-підприємствах», яка входить до навчального плану підготовки фахівців з напряму підготовки 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» всіх форм навчання як вибіркова.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.19 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник «Планування і контроль на підприємстві» розраховано на студентів економічного факультету та має за мету активізацію роботи студентів під час лекцій та самостійного опрацювання лекційного матеріалу, підвищення ефективності організації самостійної роботи студентів, посилення наочності викладання завдяки схематичній візуалізації текстового матеріалу, систематизацію знань та формування в студентів цілісного уявлення про предмет курсу. Навчальний посібник є інструментом вивчення дисципліни «Планування і контроль в ІТ-підприємствах», надає необхідні економічні знання та практичні навички для самостійної практичної діяльності в підприємствах різних типів та галузей.
Автор:
Охріменко В. М., Леонт'єва Ю.Ю.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.18 Мб
Тип документу:
Книга
Важливість курсу визначається сучасними умовами розвитку світового господарства й необхідністю інтеграції України в світове господарство. Основна увага приділяється опануванню форм, методів і процесу планування і иконтролю; вивченню структури і технології розроблення типових планів економічного і соціального розвитку підприємства, складу показників і методики їх розрахунку, оптимізації виробничої програми. Конспект лекцій може бути корисним менеджерам підприємств, начальникам служби, департаменту, управління планування та контролю підприємства, студентам економічних спеціальностей.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 746