XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Основи підприємництва


Автор:
С.В. Панченко, В.Л. Дикань, О.В. Шраменко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.14 Мб
Тип документу:
Підручник
У підручнику характеризуються сутність підприємництва, його види, типи, властивості і функції, суб'єкти підприємницької діяльності і підприємницьке середовище. Розкривається підприємницька ідея, викладається механізм створення власної справи, бізнес-планування, фінансового і кадрового забезпечення, розповідається про підприємницькі ризики та безпеку підприємницької діяльності, психологічні аспекти підприємництва, культуру та етику діяльності підприємницьких структур. Значна увага приділяється питанням оцінювання ефективності підприємницької діяльності та особливостям підприємництва в різних галузях і видах діяльності. Вивчення кожного розділу підручника супроводжується переліком питань для самоконтролю. Підручник призначений для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, коледжів, слухачів шкіл бізнесу, а також може бути корисним для підприємців-практиків, оскільки містить практичні рекомендації, пов’язані з організацією та веденням бізнесу.
Автор:
Синицина Г.А., Рачкован О.Д.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.51 Мб
Тип документу:
Періодичне видання, збірник праць
Конспект лекцій підготовлений відповідно до програми з навчальної дисципліни «Основи бізнесу та підприємницької діяльності». У ньому подано теоретичний матеріал згідно з навчальною програмою дисципліни, ключові слова та поняття, питання для перевірки засвоєння знань. Конспект лекцій охоплює коло проблем, пов'язаних з організацією та функціонуванням бізнесу в Україні.
Автор:
Під заг. ред. Н.В. Валінкевич
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.2 Мб
Тип документу:
Підручник
Підручник підготовлено відповідно до програми з нормативної дисципліни «Основи підприємництва», яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів зі спеціальностей 051 «Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». У підручнику висвітлено теоретичні та правові основи здійснення підприємницької діяльності в Україні, дано характеристику основним видам підприємницької діяльності, розглянуто механізми управління та регулювання підприємництва в Україні. Для студентів, аспірантів, викладачів, фахівців у сфері підприємництва, бізнесменів.
Автор:
І.В. Гой, П.Т. Смелянська
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.15 Мб
Тип документу:
Книга
У посібнику розкрито сутність, роль та засади підприємницької діяльності, складники підприємницького середовища, види підприємств та проблеми функціонування суб’єкта підприємницької діяльності в сучасних умовах господарювання, психологічні та етичні аспекти підприємницької діяльності, форми взаємодії та співробітництва суб’єктів підприємницької діяльності. Значну увагу приділено технології заснування власної справи та особливостям організаційно-правових форм підприємництва. Перевірці знань сприятимуть наведені контрольні питання, тести та практичні завдання. Для студентів економічних спеціальностей, вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів та підприємців-початківців.
Автор:
О.Л.Ануфрієва, Т.Г.Пальчевська, Г.М.Лагоцька
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
8.09 Мб
Тип документу:
Книга
У посібнику розкрито сутність, роль та засади підприємницької діяльності, складники підприємницького середовища, види підприємств та проблеми функціонування суб’єктів підприємницької діяльності в сучасних умовах господарювання. Особливу увагу звернено на аналіз ризиків, що супроводжують підприємництво, шляхи їх уникнення. Викладено механізм створення бізнес-плану, подано основи менеджменту та маркетингу підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки і конкуренції. Посібник розрахований на учнів/студентів професійних навчальних закладів і допоможе підприємцям та початківцям оволодіти таємницями сучасного підприємництва й відшукати свій шлях до успіху.
Автор:
А.Д. Остапчук, А.В. Збарська
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.08 Мб
Тип документу:
Посібник
В навчальному посібнику розглянуті концепції і принципи бізнесу, визначені суб’єкти, різні типи і види бізнесу. Бізнес розглядається як історична категорія, що має економічні, соціальні, психологічні, правові і організаційні аспекти. Основну увагу звернуто на розкриття особливостей формування організаційного середовища підприємницької фірми. В навчальному посібнику розкриваються особливості початкового етапу становлення підприємницької фірми та її кумунікації. Навчальний посібник розрахований для студентів, магістрів вищих навчальних закладів, які навчаються за економічними спеціальностями і напрямами.
Автор:
Г.О. Сакун, Н.А. Калугіна, К.П. Аветисян
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
915 Кб
Тип документу:
Посібник
Навчально-методичний посібник охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідного для вивчення дисципліни «Організація підприємницької діяльності в галузі зв’язку». Основними елементами посібника є навчальна програма, методичні поради до вивчення кожної теми дисципліни, ілюстративний матеріал до вивчення теми, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи і самоконтролю рівня засвоєння навчального матеріалу, критерії оцінювання знань студентів. Для підготовки фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, які навчаються за напрямом 6.030601 «Менеджмент». Буде корисним і всім тим, хто бажає поглибити знання з теоретичних і практичних основ підприємництва.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 1 411