XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Бізнес-планування на підприємстві


Автор:
О.В. Роженко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.42 Мб
Тип документу:
Книга
Конспект лекцій для студентів ступеня «бакалавр». Навчальне видання покликано допомогти студентам усіх форм навчання ступеня «бакалавр» організувати вивчення дисципліни «Формування бізнес-моделі підприємства» завдяки повному викладу тем, за якими представлено план лекцій, розкриття програмних питань, наведено міні-лексикон, питання для самоперевірки і список рекомендованої літератури.
Автор:
З.С. Варналій, Т.Г. Васильців, Р.Л. Лупак, Р.Р. Білик.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.3 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику висвітлено теоретико-методичні та прикладні аспекти бізнес-планування становлення і розвитку підприємницької діяльності. Розкрито особливості підготовчої, початкової та основної стадій розробки і презентації бізнес-плану підприємницької діяльності. Охарактеризовано методичні аспекти розробки таких розділів бізнес-плану, як: галузь, суб’єкт підприємницької діяльності, продукція; дослідження ринку; маркетинг-план; виробничий план; організаційний план; план комерційних ризиків; фінансовий план. Обґрунтовано інформаційно-аналітичне та методичне забезпечення бізнес-планування підприємницької діяльності. Узагальнено концептуальні характеристики моделей управління реалізацією бізнес-проектів у підприємництві та процедур розроблення і реалізація програм підвищення конкурентоспроможності бізнесу. Для студентів, викладачів, аспірантів економічного профілю вищих закладів освіти, всіх фахово зацікавлених осіб.
Автор:
Ю.Ю. Верланов, О.Ю. Верланов
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.2 Мб
Тип документу:
Книга
У запропонованому навчальному посібнику розглядаються основні аспекти теорії й практики бізнес-планування. Складається з двох частин: теоретичної, де викладено базову інформацію з питань підприємництва, маркетингу, та практичного блоку, де послідовно представлено методику розробки бізнес-плану. Особливість організації навчального курсу полягає в тому, що теоретичні знання закріплюються слухачами на практичних заняттях та в позааудиторний час у процесі розробки бізнес-плану проекту.
Автор:
Т.Г. Васильців, Я.Д. Качмарик, В.І. Блонська, Р.Л. Лупак
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.81 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику висвітлено теоретико-методичні та прикладні аспекти бізнес-планування створення і розвитку підприємства. Розкрито особливості підготовчої, початкової та основної стадій розробки і презентації бізнес-плану. Охарактеризовано методичні аспекти розробки таких розділів бізнес-плану, як: галузь, підприємство, продукція; дослідження ринку; маркетинг-план; виробничий план; організаційний план; план ризиків; фінансовий план. Обґрунтовано інформаційно-аналітичне та методичне забезпечення бізнес-планування. Для студентів, викладачів, аспірантів економічного профілю вищих закладів освіти, всіх професійно зацікавлених осіб.
Автор:
Макаренко С.М., Олійник Н.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.5 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчально-методичний посібник містить теоретичні положення, основні поняття, модулі семінарських занять та самостійної роботи із зазначенням необхідного списку використаних джерел, розроблені тестові та практичні завдання для декількох варіантів, перелік тематики реферативних виступів. Охарактеризовано методичні аспекти розроблення таких розділів бізнес-плану: галузь, підприємство, продукція; характеристика конкурентного середовища та конкурентні переваги продукції (послуг); маркетинг-план; виробничий план; організаційний план; аналіз потенційних ризиків; фінансовий план та оцінка ефективності реалізації інвестиційного проекту.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
556 Кб
Тип документу:
Книга
Опорний конспект лекційдисципліни “Бізнес-планування”
Автор:
В. В. Македон
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.17 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та практичні питання формування,обґрунтування та аналізу бізнес-планів в сучасних умовах господарювання. Розкритометодику розробки бізнес-плану, питання організації фінансово-господарської діяльностіпідприємства, показано принципову схему внутрішньофірмового планування. Посібник даєможливість професійно підготувати бізнес-план та організувати фінансово-господарськудіяльність підприємства. Посібник розраховано на студентів економічних спеціальностей за програмамипідготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів, а також студентів інших спеціальностей.Посібник може бути корисний аспірантам, викладачам, менеджерам підприємств різнихформ власності та спеціа лістам, які займаються бізнес-плануванням на підприємстві.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 833