XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   

Теоретичні основи захищених інформаційно-комунікаційних технологій


Автор:
В.Л. Бурячок, В.Б. Толубко, В.О. Хорошко, С.В. Толюпа
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
28.77 Мб
Тип документу:
Підручник
У підручнику висвітлено головні принципи забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки, розкрито їхню сутність, основний зміст та складові. Значну увагу приділено типовим інцидентам у сфері високих технологій, а також методам і засобам соціального інжинірингу. Докладно розглянуто систему заходів із захисту від соціотехнічних атак. Наведено порядок здійснення процедур із тестування систем захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах на предмет проникнення, а також порядок оцінювання їхніх параметрів на різних рівнях. Виклад зорієнтовано на майбутніх фахівців у галузі кібернетичної безпеки. Пропонований матеріал буде корисний науковим і науково-педагогічним працівникам, профіль діяльності яких пов’язаний із забезпеченням інформаційної безпеки, а також аспірантам, магістрантам і студентам вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у сфері управління інформаційною безпекою та систем захисту інформації згідно з освітнім напрямом «Інформаційна безпека».
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
264 Кб
Тип документу:
Методичні рекомендації
Тема: 7. Спеціальна функція у сфері цивільного захисту Заняття: 1. Організація і проведення досліджень з оцінки стійкості об’єкта
Автор:
Дудник І. М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.14 Мб
Тип документу:
Посібник
Терміни «система», «системний підхід», «системне мислення» набули досить широкого вжитку в науці, управлінні, політиці. Це зумовлено, з одного боку, складністю завдань і проблем, з якими зустрічають ся вчені і практики, з іншого — це є свідченням суттєвого зростання загальнометодологічного потенціалу сучасної науки. З певністю можна стверджувати
Автор:
Томашевський В. М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
17.9 Мб
Тип документу:
Книга
У підручнику викладено основи теорії моделювання i базовi принципи моделювання складнихтехнічних i економічних систем. Докладно описуються моделі систем масового обслуговування,мережi Петрi та програмнi генератори випадкових величин i процесів. Особливуувагу приділено техиології iмiтацiйного моделювання, зокрема методології проектування i програмноїреалізації iмiтацiйних моделей, плануванню i проведенню iмiтацiйних експериментів,обробцi та інтерпретації результатів моделювання. Розглянуто також програмні засоби i прикладимоделювания виробничих та обчислювальних систем, бiзнес-процесiв. Пiдручник призначено для студентiв, якi навчаються за напрямом «Комп'ютернi науки»i вивчають сучасні iнформацiйнi технології в рамках дисциплiни «Моделювання систем». Книжка також може бути корисна для викладачів зазначеної дисципліни.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
54 Кб
Тип документу:
Стаття
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
49 Кб
Тип документу:
Стаття
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
153 Кб
Тип документу:
Стаття
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
55 Кб
Тип документу:
Стаття
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
285 Кб
Тип документу:
Стаття
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИДСТУ 3396.2-97
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
130 Кб
Тип документу:
Книга
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИДСТУ 3396.1-96
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 2 492